Bản án 193/2017/DS-PT ngày 21/11/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

BẢN ÁN 193/2017/DS-PT NGÀY 21/11/2017 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày 21 tháng 11 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 160/2017/TLPT-DS ngày 17 tháng 8 năm 2017 về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất”.

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 61/2017/DS-ST ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố Cà M bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 241/2017/QĐ-PT ngày 09 tháng 10 năm 2017 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông Lý Trình Sa, sinh năm 1952 (có mặt).

Địa chỉ: Khóm 4, phường Tân X, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau.

- Bị đơn: Ông Lý Văn S1, sinh năm 1960 (văng mặt).

Địa chỉ: Khóm 4, phường Tân X, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau.

- Người kháng cáo: Ông Ly Trinh Sa – Nguyên đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Quá trình tham gia tố tụng và tại phiên tòa , nguyên đơn – ông Ly Trình Sa trình bày: Năm 2006, ông đươc Toa an phân chia thưa kê phân đât vươn co diên tích 300m2 (ngang 06m x dai 50m), tọa lạc tại khóm 4, phương Tân X, thành phố Cà M. Năm 2015, ông đươc UBND thành phố Cà M câp Giâ y chưng nhân quyên sư dung đât. Hiên ông Lý Văn S1 đa cât nha lân qua phân đât cua ông chiêu ngang khoảng 04 tâc, chiêu dai 50m, đông thơi ông S chiêm luôn phân đât ngoai phân lô giao thông nông thôn , năm trươc phân đât  của ông, thương goi la đât bao lưu ven sông.

Từ nội dung trên, ông yêu cầu ông  S1 phải trả lại phần đất đã cất nhà lấn chiếm và toàn bộ phần đất bao lưu ven sông trước mặt tiền đất của ông.

Đối với bị đơn – ông Lý Văn S1 trình bày: Ông thừa nhận có lấn chiếm phần đất thổ cư và đất vươn đung như lơi ông  S trình bày, ông cho rằng khi nào Tòa án xét xử xong vụ án và bản án có hiệu lực thi hành thì ông sẽ trả lại phần đất này cho ông S. Riêng phân đât bao lưu ven sông , trươc đây do cha ông quan ly , sư dung; sau năm 1993 cha ông giao cho ông quan ly  , sư dung va ông đa bôi đăp toan bô phân măt tiên  21m tư đo đên nay . Vì vậy , ông không đông y tra lai theo   yêu câu của ông Sa.

Từ nội dung trên, tại bản án sơ thẩm số 61/2017/DS-ST ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố Cà M quyết định:

1. Chấp nhận môt phân yêu cầu khơi kiên cua nguyên đơn Ly Trinh  S – buộc bị đơn Lý Văn S1 tháo dỡ phân nha va cac vât kiên truc đa lân chiêm trên phân đât của ông Sa để trả lại phần đất cho ông Sa có chi ều ngang măt tiên  0,35m hương Đông giap lô xi măng ; chiêu ngang măt hâu 0,1m hương Tây giap đât ông Ly Hưu T; chạy dài 50m canh hương Băc giap phân đât ông  Lý Văn S 1, có tổng diện tích tương đương 11,00m2. (Theo sơ đồ và biên bản đo đạc ngày 25/5/2016).

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông S kiện đòi ông  S1 giao trả phần đất bãi bồi ven sông (đất bao lưu ven sông ) năm ngoài phần lô giao thông nông thôn, trước phần đất của ông Sa.Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí, lệ phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 05/7/2017 nguyên đơn ông Lý Trình S kháng cáo đối với bản án sơ thẩm số 61/2017/DS - ST ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố Cà M, yêu cầu Tòa phúc thẩm sửa án sơ thẩm theo hướng buộc ông Lý Văn S1 giao trả phần đất bãi bồi ven sông nằm ngoài lộ giao thông nông thôn cho ông sử dụng

Tại phiên tòa phúc thẩm: Ông S giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau phát biểu: Thẩm phán, Hội đồng xét xử tiến hành đúng theo quy định của pháp luật tố tụng và các đương sự cũng chấp hành đúng với quyền và nghĩa vụ của các đương sự được pháp luật quy định. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của ông Sáng, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Xét yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn ông Lý Trình S, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng:

[1] Phân diện tích đất theo Biên bản xem xét thẩm định và Sơ đồ đo đạc ngày 25/5/2016 có chiều ngang 6 mét, chiều dài 13mét được nguyên đơn thừa nhận đây là đất bảo lưu ven sông. Mặc dù, phần đất nằm trước liền kề phần đất ông Sáng. Tuy nhiên hiện tại, phần đất này vẫn thuộc quyền quản lý của Nhà Nước.

[2]. Theo quy đinh của pháp luật đất đai thì phần đất ven sông thuôc quyền quản lý của Nhà nước. Nếu ông Sa có nhu cầu sử dụng phần đất này mà việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch , kê hoach sư dung đât thi ông S có quyền yêu cầu đến UBND thành phố Cà M xem xet giải quyết theo quy định tại Điều 6 của Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ . Đây là thẩm quyền của UBND thành phố Cà M, do đó việc nguyên đơn yêu cầu ông S1 giao lại phần đất này sẽ được xem xét, giải quyết khi UBND thành phố Cà M giao phần đất trên cho ai quản lý, sử dụng.

[3]. Do không chấp nhận kháng cáo nên ông S phải chịu án phí dân sự phúc thẩm 300.000 đồng;

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn ông Lý Trình S.

Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 61/2017/DS-ST ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố Cà M.

Chấp nhận môt phân yêu cầu khởi kiện cua nguyên đơn Ly Trinh S.

Buộc bi đơn Lý Văn S1 tháo dỡ phần nhà và các vật kiên trục đẫ lấn chiếm trên phần đất của ông S để trả lại phần đất cho ông S có chiều ngang mặt tiền 0,35m hương Đ ông giap lô  xi măng; chiêu ngang mặt hậ u 0,1m hướng Tây giá p đất ông Ly Hữu T; chạy dai 50m canh hướng Bắc giáp phần đất ông Lý Văn S1, có tông diện tích tương đương 11,00m2. (Theo sơ đồ và biên bản đo đạc ngày 25/5/2016).

Không châp nhân yêu câu khởi kiện cua ông S kiên đoi ông S1 giao tra phân đất bai bô i ven sông (đất bao lưu ven sông) năm ngoai phâ n lô giao thông nông thôn, trước phần đất cua ông S.

Án phí dân sự phúc thẩm: Ông Lý Trình S phải nộp là 300.000 đồng, ngày 06/7/2017 ông S dự nộp 300.000 đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Toà án số 0003365 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà M được chuyển thu án phí.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.


141
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về