Bản án 18/2019/HS-ST ngày 22/05/2019 về tội xâm phạm thi thể và không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN M, TỈNH ĐIỆN BIÊN

BẢN ÁN 18/2019/HS-ST NGÀY 22/05/2019 VỀ TỘI XÂM PHẠM THI THỂ VÀ KHÔNG CỨU GIÚP NGƯỜI ĐANG Ở TRONG TÌNH TRẠNG NGUY HIỂM ĐẾN TÍNH MẠNG

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

701
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 18/2019/HS-ST ngày 22/05/2019 về tội xâm phạm thi thể và không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

Số hiệu:18/2019/HS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Mường Nhé - Điện Biên
Lĩnh vực:Hình sự
Ngày ban hành: 22/05/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về