Bản án 18/2018/DS-ST ngày 29/03/2018 về tranh chấp ranh đất và bồi thường thiệt hại tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Z, TỈNH L

BẢN ÁN 18/2018/DS-ST NGÀY 29/03/2018 VỀ TRANH CHẤP RANH ĐẤT VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TÀI SẢN

 

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

417
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 18/2018/DS-ST ngày 29/03/2018 về tranh chấp ranh đất và bồi thường thiệt hại tài sản

Số hiệu:18/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 29/03/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về