Bản án 18/2017/DSPT ngày 25/12/2017 về đòi lại tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH             

BẢN ÁN 18/2017/DSPT NGÀY 25/12/2017 VỀ ĐÒI LẠI TÀI SẢN

Ngày 25 tháng 12 năm 2017 tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sư thụ lý số: 12/2017/TLPT-DS ngày 02 tháng 11 năm 2017 về: “Đoi lai tài sản”.

Do Bản án dân sư sơ thẩm số 190/2017/DS-ST ngày 15/09/2017 của Tòa án nhân dân thị xã An N bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 38/2017/QĐ-PT ngày 04 tháng 12 năm 2017 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ủy ban nhân dân thị xã An N

- Ngươi đại diện theo pháp luật : Ông Đăng Vinh S – Chủ tịch UBND thị xã An N.

- Ngươi đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyên Đinh C  – Trương phong Quản  lý đô thị thị xã An N (Văn bản ủy quyền số 1179/QĐ-UBND ngay 18/4/2017)

2. Bị đơn: Anh Nguyễn N

3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Chị Nguyễn Thị H Cùng trú tại: thôn Mỹ T, xã Nhơn P, TX. An N, tỉnh Bình Định.

4. Người kháng cáo: anh Nguyên N – Bị đơn; chị Nguyễn Thị H – Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Nguyên đơn Ủy ban nhân dân thi xa An N do ông Nguyên Đinh C đại diện trình bày:

Thực hiện chính sách hỗ trợ thay thế xe công nông ; xe lôi máy; xe cơ giới ba bánh; xe thô sơ ba, bôn banh, thuôc diên bi đinh chi tham gia giao thông Quyết định số 548/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 122/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính; Công văn 11024/BTC-TCNH ngay 04/8/2009 và Công văn số 6207/BTC-TCNH ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính, UBND thi xa An N đa giao cho phong ban chu yên môn tô chức thực hiện, cụ thể: Phòng Quản lý đô thị  thị xã có văn bản hướng dân cac xa, thị trấn (nay la phương) lâp danh sach va tiên hanh xac nhân đơn xin hô trơ cua cac chu phương tiên va hương dân kiêm tra , thâm đinh hô sơ. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, UBND thị xã ra quyết định hỗ trợ cho các đôi tượng trên.

Sau đó, UBND thị xã An N kiểm tra lại và phát hiện quá trình tổ chức thực hiên đã có sự nhầm lẫn về mốc thời gian hỗ trợ dẫn đến việc làm thủ tục hồ sơ sai đôi tương. UBND thi xa đa ban hanh quyêt đinh xư ly đối với việc hô trơ sai đông thơi mơi cac đôi tương nhân tiên hô trơ sai quy đinh để yêu cầu nôp trả lại số tiền đã nhận . Anh Nguyên N không phẩi đối tương được hô trợ nhưng chính quyền địa phương đã làm thủ tục cho anh N nên anh N đa nhân tiên hô trơ chuyên đôi nghê 5.000.000 đông va sô tiên hô trơ mua mơi thay thế phương tiên 4.000.000 đông tổng cộng là 9.000.000 đồng. Do anh N không chịu trả vì vậy UBND thị xã An N khởi kiện yêu cầu vợ chồng anh Nguyên N phải trả lại 9.000.000 đông.

Bị đơn anh Nguyễn N trình bày:

Trước năm 2000 anh sơ hữu chiếc xe độ, thời gian nào không nhớ cụ thể nhưng khi có thông báo của chính quyền địa phương về việc định chi phương tiện xe độ chế để được hỗ trợ của Nhà nước. Anh đã bán chiếc xe độ và mua xe Chiến Thăng thay thế . Theo hướng dẫn của cán bộ đia phương, anh đã làm đơn đề nghị hỗ trợ. Sau đó anh đã nhận số tiền 9.000.000 đồng (chín triệu đồng). Anh không đồng ý hoàn trả lại số tiền trên vì đã chấp hành đúng chủ trương Nhà nước.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là chị Nguyên Thi H trình bày:

Chị là vợ của anh Nguyễn N. Chị thống nhất như lơi trinh bay cu a anh N. Chị không đông y tra sô tiên đa nhân hô trơ trên vi thơi điêm trên đa thưc hiên đung quy đinh cua Nha nươc.

Bản án dân sư sơ thẩm số 190/2017/DS-ST ngày 15/9/2017 của Tòa án nhân dân thị xã An N đã xử:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện đòi lại tài sản của UBND thị xã An N. Buộc vợ chồông anh Nguyên N, chị Nguyên Thi H hoan tra cho UBND thi xã An N 9.000.000 đông (chín triệu đồng) tiên đa nhân hô trơ cua phương tiên bi đinh chi tham gia giao thông nhưng do sai đôi tương.

Ngoài ra Bản án dân sư sơ thẩm còn quyết định về án phí dân sư sơ thẩm và quyền kháng cáo của các bên đương sự.

Ngày 10/10/2017 bị đơn anh Nguyên N va ngươi co quyên lơi , nghĩa vụ liên quan chị Nguyên Thi H khang cao không châ p nhân hoàn trả số tiền hỗ trợ 9.000.000 đông cho UBND thi xa An N.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định phát biểu ý kiến như sau:

Về tố tụng: người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Về nội dung đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của anh Nguyễn N và chị Nguyễn Thị H; giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Công văn số 6207/BTC-TCNH ngày 17.5.2010 của Bộ Tài chính quy định: “điều kiện hỗ trợ đối tượng có phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông đã thực hiện chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề trong khoảng thời gian từ ngày 01.8.2007 đến ngày 29.4.2009”.

Anh Nguyễn N sở hữu xe độ chế vào năm 2003 đến tháng 7.2007 thì bán xe tình trạng sắt phế liệu  (theo Giấy xin xác nhận của anh Ngọc đề ngày 17.7.2012) và mua xe tải mới hiệu Chiến thắng biển kiểm soát 77H -5241(Giấy đăng ký xe do Công an tỉnh Bình Định cấp ngày 11.7.2007 tên chủ xe Nguyễn N). Đối chiếu với quy định trên, anh N đã bán phương tiện và thay thế phương tiện khác vào tháng 7.2007 nên không thuộc đối tượng được hỗ trợ. Tòa án cấp sơ thẩm đã buộc anh N và chị Nguyễn Thị H phải trả lại cho UBND thị xã An N 9.000.000 đồng do nhận sai đối tượng là có căn cứ, đúng quy định tại Điều 256 Bộ luật Dân sự năm 2005 nên việc anh N và chị H kháng cáo không đồng ý trả lại 9.000.000 đồng cho UBND thị xã An N không được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận.

[2] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo của vợ chồng anh Nguyễn N, chị Nguyễn Thị H không được chấp nhận nên theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội anh N, chị H phải chịu 300.000 đồng.

[3] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm là phù hợp với nhận định của Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 256 Bộ luật dân sự năm 2005; khoản 1 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Không chấp nhận kháng cáo của anh Nguyễn N, chị Nguyễn Thị H; giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Buộc vợ chồng anh Nguyễn N , chị Nguyễn Thị H phải hoàn trả cho Uỷ ban nhân dân thi xa An N số tiền 9.000.000 đông (chín triệu đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của Ủy ban nhân dân thị xã An N cho đến khi thi hành án xong các khoản tiền, hàng tháng vợ chồng anh N, chị H còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

Án phí dân sự phúc thẩm: Anh Nguyễn N và chị Nguyễn Thị H  phải chịu 300.000 đồng được trừ 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai số 0002939 ngày 12.10.2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã An N.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

883
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 18/2017/DSPT ngày 25/12/2017 về đòi lại tài sản

Số hiệu:18/2017/DSPT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bình Định
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 25/12/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về