Bản án 180/2019/DS-ST ngày 13/06/2019 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 6 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 180/2019/DS-ST NGÀY 13/06/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày 13 tháng 6 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 11/2019/TLST-DS ngày 02 tháng 01 năm 2019 về “ Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 142/2019/QĐXXST-DS ngày 02 tháng 5 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 56/2019/QĐST-HPT ngày 30 tháng 5 năm 2019 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng V; Địa chỉ: Tòa nhà Ree, số 9 đường Đ, Phường L, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là: bà Ngô Thị Kim A, sinh năm: 1994; địa chỉ: Tầng H, tòa nhà Cộng Hòa Garden, số 20 đường C, Phường L, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (theo văn bản ủy quyền số 254/UQTA-VH.18 ngày 17/12/2018) ( có mặt).

- Bị đơn: Ông Nguyễn Hoàng D, sinh năm: 1980, địa chỉ: 204 đường H, Phường I, Quận F, Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ liên lạc (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện đề ngày 17/12/2018, bản tự khai và tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, nguyên đơn Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng V (sau đây viết là Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V) do bà Ngô Thị Kim A là người đại diện theo uỷ quyền trình bày: Vào ngày 20/01/2016 ông Nguyễn Hoàng D có ký đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng và sử dụng tài khoản số 0636093 (còn gọi là hợp đồng tín dụng số 20160126-500000-1603) với Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V vay số tiền là 27.000.000 đồng, theo thỏa thuận ông D phải mua bảo hiểm 5,5% trên giá trị hợp đồng với số tiền bảo hiểm là: 1.485.000 đồng. Như vậy, tổng cộng số tiền ông D vay là 28.485.000đ ( Hai mươi tám triệu, bốn trăm tám mươi lăm ngàn đồng), lãi suất 3,75%/tháng để tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận trong hợp đồng, ông D có trách nhiệm thanh toán số tiền gồm cả vốn gốc và lãi là 48.233.000 đồng trong thời gian 30 tháng; thanh toán vào ngày 01 hàng tháng, thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 01/3/2016.

Tuy nhiên, thực tế thì Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V chỉ giải ngân cho ông D 27.000.000 đồng và ông D cũng chỉ thực nhận số tiền vay là 27.000.000 đồng. Vì vậy, tại phiên tòa hôm nay Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V rút lại một phần yêu cầu khởi kiện không yêu cầu ông D phải trả số tiền mua bảo hiểm là 1.485.000 đồng nữa. Như vậy, theo thỏa thuận trong hợp đồng thì ông D phải thanh toán số tiền vốn và lãi là: 45.430.976 đồng ( đã trừ 1.485.000 đồng tiền bảo hiểm). Ông D đã thanh toán được 14.384.000 đồng trong đó tiền vốn là: 4.813.318 đồng và tiền lãi là: 9.570.682 đồng. Kể từ ngày 18/8/2017 thì ông D không thanh toán bất cứ một khoản nào dù Công ty đã dùng nhiều biện pháp nhắc nhở.

Do ông Nguyễn Hoàng D vi phạm nghĩa vụ thanh toán nay Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V yêu cầu ông D thanh toán số tiền vốn vay còn thiếu là: 22.186.682 đồng, tiền lãi là: 4.931.965 đồng. Tổng cộng: 27.118.647đ (Hai mươi bảy triệu, một trăm mười tám ngàn, sáu trăm bốn mươi bảy đồng) làm một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V không yêu cầu ông Nguyễn Hoàng D phải trả lãi chậm trả do chậm thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

- Bị đơn ông Nguyễn Hoàng D vắng mặt nên Tòa án không ghi nhận được lời khai.

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 6 phát biểu ý kiến:

- Việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán và của Hội đồng xét xử kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử vào nghị án đã đảm bảo các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng: nguyên đơn đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Bị đơn vắng mặt nhưng đã được Tòa án tống đạt các văn bản tố tụng hợp lệ. Việc đưa vụ án ra xét xử đúng theo quy định của pháp luật.

- Về nội dung giải quyết vụ án: Vào ngày 20/01/2016 ông Nguyễn Hoàng D có ký đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng và sử dụng tài khoản số 0636093 (còn gọi là hợp đồng tín dụng số 20160126-500000-1603) với Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V vay số tiền là 27.000.000 đồng, theo thỏa thuận ông D phải mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm là: 1.485.000 đồng. Như vậy, tổng cộng số tiền ông D vay là 28.485.000đ (Hai mươi tám triệu, bốn trăm tám mươi lăm ngàn đồng), lãi suất 3,75%/tháng. Tại phiên tòa hôm nay Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V rút lại một phần yêu cầu khởi kiện không yêu cầu ông D phải trả số tiền mua bảo hiểm là 1.485.000 đồng nữa. Như vậy, theo thỏa thuận trong hợp đồng thì ông D phải thanh toán số tiền vốn và lãi là: 45.430.976. Ông D đã thanh toán được 14.384.000 đồng trong đó tiền vốn là: 4.813.318 đồng và tiền lãi là:

9.570.682 đồng. Do ông Nguyễn Hoàng D vi phạm nghĩa vụ thanh toán nay Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V yêu cầu ông D thanh toán số tiền vốn vay còn thiếu là: 22.186.682 đồng, tiền lãi là: 4.931.965 đồng. Tổng cộng: 27.118.647đ (Hai mươi bảy triệu, một trăm mười tám ngàn, sáu trăm bốn mươi bảy đồng) là hoàn toàn có cơ sở chấp nhận. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về tố tụng và thẩm quyền giải quyết:

Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V khởi kiện yêu cầu ông Nguyễn Hoàng D phải thanh toán tiền gốc và tiền lãi phát sinh từ đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng ngày 20/01/2016. Mục đích ông D vay tiền là để sử dụng vào mục đích tiêu dùng cá nhân. Như vậy, đây là tranh chấp về hợp đồng dân sự vay tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 Bị đơn ông Nguyễn Hoàng D đã được Tòa án tống đạt các văn bản tố tụng hợp lệ để đến Tòa án tham gia giải quyết vụ án và tham gia phiên tòa nhưng tại phiên tòa lần thứ hai vẫn vắng mặt. Vì vậy, căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[2] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Tại phiên tòa hôm nay, nguyên đơn Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V do bà Ngô Thị Kim A đại diện rút lại một phần yêu cầu khởi kiện không yêu cầu ông Nguyễn Hoàng D phải trả số tiền mua bảo hiểm là 1.485.000đ (Một triệu, bốn trăm tám mươi lăm ngàn đồng). Việc rút một phần yêu cầu khởi kiện này là sự tự nguyên của nguyên đơn nên Hội đồng xét xử đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện này của nguyên đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 244 Bộ luật tố tụng dân sự.

Vào ngày 20/01/2016 ông Nguyễn Hoàng D có ký đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín, kiêm giấy đăng ký kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản (số hiệu hồ sơ: 0636093) với Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V để vay số tiền là 27.000.000đ (Hai mươi bảy triệu đồng). Vào ngày 28/01/2016 Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V đã đồng ý cho ông D vay số tiền là 27.000.000 đồng, thời hạn vay là 30 tháng, lãi suất cho vay là 3,75%/ tháng. Cùng ngày Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V đã giải ngân số tiền vay là 27.000.000 đồng cho ông D thông qua bưu cục Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPOST). Theo chứng cứ mà Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V cung cấp thì sau khi nhận tiền vay ông D đã thanh toán cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V số tiền là:14.384.000đ (Mười bốn triệu, ba trăm tám mươi bốn ngàn đồng). Kể từ ngày 18/8/2017 đến nay ông Nguyễn Hoàng D không thanh toán bất cứ khoản nào. Đến nay, ông Nguyễn Hoàng D còn nợ Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V số tiền vốn là: 22.186.682 đồng và tiền lãi là: 4.931.965 đồng. Trong suốt quá trình giải quyết vụ án ông Nguyễn Hoàng D không đến Tòa án để giải quyết vụ án và không cung cấp bất kỳ chứng cứ nào để bảo vệ quyền lợi của mình, do vậy ông D phải chịu hậu quả của việc không chứng minh theo quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 91 Bộ luật tố tụng dân sự.

Do ông Nguyễn Hoàng D vi phạm nghĩa vụ thanh toán vì vậy buộc ông Nguyễn Hoàng D thanh toán toàn bộ số tiền vốn vay, tiền lãi còn thiếu tổng cộng là: 27.118.647đ (Hai mươi bảy triệu, một trăm mười tám ngàn, sáu trăm bốn mươi bảy đồng) cho Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V làm một lần kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Ghi nhận sự tự nguyện của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V do bà Ngô Thị Kim A đại diện không yêu cầu ông Nguyễn Hoàng D phải trả lãi chậm trả do chậm thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

[3] Về án phí: Án phí dân sự sơ thẩm là: 1.355.932đ (Một triệu, ba trăm năm mươi lăm ngàn, chín trăm ba mươi hai đồng) do ông Nguyễn Hoàng D nộp.

Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V không phải nộp án phí, hoàn trả lại cho Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V số tiền tạm ứng án phí đã nộp là: 677.966đ (Sáu trăm bảy mươi bảy ngàn, chín trăm sáu mươi sáu đồng)

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 1, khoản 4 Điều 91; điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 2 Điều 244, khoản 1 Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 463, khoản 1 Điều 466 Bộ luật dân sự 2015; Điều 91 Luật Các tổ chức tín dụng; Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của Tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Điều 26 Luật Thi hành án dân sự.

Tuyên xử:

1/ Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V do bà Ngô Thị Kim A đại diện về việc không yêu cầu ông Nguyễn Hoàng D phải trả số tiền mua bảo hiểm là 1.485.000đ (Một triệu, bốn trăm tám mươi lăm ngàn đồng).

2/ Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V Buộc ông Nguyễn Hoàng D trả cho Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V số tiền vốn vay còn thiếu là: 22.186.682đ (Hai mươi hai triệu, một trăm tám mươi sáu ngàn, sáu trăm tám mươi hai đồng) và tiền lãi là: 4.931.965đ (Bốn triệu, chín trăm ba mươi mốt ngàn, chín trăm sáu mươi lăm đồng). Tổng cộng là: 27.118.647đ (Hai mươi bảy triệu, một trăm mười tám ngàn, sáu trăm bốn mươi bảy đồng) theo đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng, kiêm giấy đăng ký kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản (số hiệu hồ sơ: 0636093) ngày 20/01/2016.

Phương thức thanh toán: Thanh toán làm một lần kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật .

3/ Ghi nhận sự tự nguyện của Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V do bà Ngô Thị Kim A đại diện không yêu cầu ông Nguyễn Hoàng D phải thanh toán khoản tiền lãi chậm trả do chậm thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

4/Về án phí: ông Nguyễn Hoàng D phải nộp án phí là 1.355.932đ (Một triệu, ba trăm năm mươi lăm ngàn, chín trăm ba mươi hai đồng).

Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V không phải nộp án phí, hoàn trả lại cho Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V số tiền tạm ứng án phí đã nộp là: 677.966đ (Sáu trăm bảy mươi bảy ngàn, chín trăm sáu mươi sáu đồng) theo biên lai thu số 0010650 ngày 02/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 6.

5/Về quyền kháng cáo: Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án Ông Nguyễn Hoàng D được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết tại địa phương.

6/ Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện yêu cầu thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


47
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về