Bản án 17A/2020/DS-ST ngày 15/06/2020 về tranh chấp chia di sản thừa kế là nhà, quyền sử dụng đất, tiền bồi thường thu hồi đất

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

BẢN ÁN 17A/2020/DS-ST NGÀY 15/06/2020 VỀ TRANH CHẤP CHIA DI SẢN THỪA KẾ LÀ NHÀ, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN BỒI THƯỜNG THU HỒI ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

46
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 17A/2020/DS-ST ngày 15/06/2020 về tranh chấp chia di sản thừa kế là nhà, quyền sử dụng đất, tiền bồi thường thu hồi đất

    Số hiệu:17A/2020/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quảng Ngãi
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:15/06/2020
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về