Bản án 173/2017/DSST ngày 26/09/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

BẢN ÁN 173/2017/DSST NGÀY 26/09/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 26 tháng 9 năm 2017, tại Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 517/2017/TLST-DS ngày 14/7/2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 158/2017/QĐXXST-DS ngày 21/8/2017 và Quyết định hoãn phiên tòa số 122/2017/QĐST-DS ngày 07/9/2017, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V.

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Ree, Số 9, Đoàn Văn B, Phường N, Quận K, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Chị Phạm Như Q, sinh năm 1987; địa chỉ: 82/1 khu phố T, phường H, thị xã D, tỉnh Bình Dương, là người đại diện theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 22/6/2017), có yêu cầu giải quyết vắng mặt.

2. Bị đơn: Anh Hoàng Đức M, sinh năm 1978.

Địa chỉ: 58B/4 khu phố Đ, phường A, thị xã D, tỉnh Bình Dương, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Theo đơn khởi kiện ngày 06/7/2017 và lời khai trong quá trình giải quyết vụ án người đại theo ủy quyền của nguyên đơn là chị Phạm Như Q trình bày:

Ngày 04/8/2015, anh Hoàng Đức M ký “Đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng” số 20150815-500000-0131 ngày 04/8/2015 với Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V (gọi tắt là Công ty) vay số tiền 28.485.000 đồng (hai mươi tám triệu, bốn trăm tám mươi lăm nghìn đồng) với lãi suất 3,75%/tháng để tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận tại hợp đồng, anh Hoàng Đức M có trách nhiệm thanh toán số tiền 46.487.000 đồng (gồm cả gốc và lãi), trả chậm trong 28 tháng, 27 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 1.661.000 đồng, tháng cuối cùng trả 1.640.000 đồng. Thời hạn thanh toán vào ngày 18 hàng tháng, bắt đầu từ ngày 18/9/2015.

Thực hiện hợp đồng, anh Hoàng Đức M đã nhận đủ số tiền vay và thanh toán cho Công ty 02 lần cả gốc và lãi với số tiền 3.322.000 đồng. Kể từ ngày 25/12/2015, anh Hoàng Đức M không thanh toán bất cứ khoản tiền nào dù Công ty đã dùng nhiều biện pháp nhắc nhở.

Trong đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng có ghi tên chị Trần Thị T (là vợ của anh M) và anh Trần Bảo D (là bạn của anh M) mục đích để tham chiếu và thuận tiện liên lạc, chị T và anh M không ký tên vay tiền. Nay, Công ty yêu cầu anh Hoàng Đức M trả tiền nợ một lần với số tiền là 41.980.961, trong đó bao gồm: 27.277.146 đồng số tiền nợ gốc, 14.703.815 đồng nợ lãi đến hạn.

- Đối với bị đơn anh Hoàng Đức M: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tống đạt thông báo thụ lý vụ án, thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải bằng hình thức tống đạt và yêu cầu anh Hoàng Đức M có ý kiến trả lời bằng văn bản đối với các yêu cầu của Công ty nhưng anh M không có ý kiến cũng không cung cấp tài liệu, chứng cứ gì. Vào ngày 18/8/2017, Tòa án triệu tập anh M tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và tham gia hòa giải, nhưng anh M vắng mặt không có lý do. Đồng thời, Tòa án đã tống đạt văn bản tố tụng yêu cầu anh M tham gia phiên tòa vào ngày 07/9/2017 và ngày 26/9/2017 nhưng anh M vẫn vắng mặt không có lý do. Do đó, việc giải quyết yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được xem xét trên cơ sở chứng cứ do nguyên đơn cung cấp.

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Quá trình tố tụng, Thẩm phán, Hội đồng xét xử, nguyên đơn đã chấp hành và tuân theo pháp luật đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Bị đơn không chấp hành và tuân theo quy định tại Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Về nội dung vụ án, xét thấy yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V đối với bị đơn anh Hoàng Đức M là có cơ sở chấp nhận nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giải quyết.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại phiên tòa, Tòa án nhận định:

[1] Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V khởi kiện yêu cầu anh Hoàng Đức M có địa chỉ tại khu phố Đ, phường A, thị xã D, tỉnh Bình Dương phải trả số tiền nợ 41.980.961 đồng phát sinh từ “Đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng” số 20150815-500000-0131 ngày 04/8/2015. Vì vậy, đây là vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương được quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

[2] Về thời hiệu khởi kiện: Theo quy định tại Điều 429 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì “Thời hiệu khởi kiện....tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm”. Từ ngày 25/12/2015, anh Hoàng Đức M không thanh toán tiền gốc và lãi theo thỏa thuận. Ngày 06/7/2017, Công ty khởi kiện yêu cầu thanh toán số tiền còn nợ nên thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng vẫn còn.

[3] Về việc vắng mặt của các đương sự: Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn chị Phạm Như Q có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt. Bị đơn anh Hoàng Đức M đã được Tòa án triệu tập hợp lệ tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt không có lý do. Vì vậy, Căn cứ Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án xét xử vắng mặt các đương sự trên.

[4] Xét “Đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng” số 20150815- 500000-0131 ngày 04/8/2015 được giao kết giữa Công ty với anh Hoàng Đức M đã thể hiện ý chí tự nguyện thỏa thuận giữa hai bên. Quá trình thực hiện hợp đồng, anh M mới thanh toán cho Công ty được 02 lần với số tiền 3.322.000 đồng. Kể từ ngày 25/12/2015 đến thời điểm Công ty khởi kiện, anh M không thanh toán tiếp số tiền nợ đến hạn, như vậy anh M đã vi phạm nghĩa vụ trả tiền gốc và lãi theo thỏa thuận. Công ty khởi kiện yêu cầu anh Hoàng Đức M phải trả số tiền nợ là 41.980.961 đồng số tiền nợ gốc, lãi đến hạn, anh M không có ý kiến gì. Căn cứ vào đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng, bảng tính lãi và lịch sử thanh toán do Công ty cung cấp là có cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty.

[5] Do “Đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng” số 20150815- 500000-0131 ngày 09/8/2015 không thỏa thuận về lãi quá hạn nên để bảo đảm quyền lợi của bên được thi hành án, trong trường hợp này bên phải thi hành án chậm thanh toán đối với nghĩa vụ trả tiền, cần buộc bên có nghĩa vụ trả tiền phải có trách nhiệm trả tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

[6] Từ những phân tích trên, có căn cứ chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

[7] Lời đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An là phù hợp như những phân tích nêu trên.

[8] Về án phí dân sự sơ thẩm: Anh Hoàng Đức M phải chịu theo quy định của Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Điều 144, Điều 147, Điều 228, Điều 238 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

Căn cứ Điều 357 và khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ Điều 91 và Điều 95 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Buộc anh Hoàng Đức M có trách nhiệm thanh toán cho Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V số tiền 41.980.961 đồng (bốn mươi mốt triệu, chín trăm tám mươi nghìn chín trăm sáu mươi mốt đồng) còn nợ phát sinh từ “Đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng” số 20150815-500000-0131 ngày 04/8/2015.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

2. Án phí dân sự sơ thẩm: Anh Hoàng Đức M phải chịu 2.099.048 đồng (hai triệu không trăm chín mươi chín nghìn không trăm bốn mươi tám đồng). Hoàn trả cho Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V số tiền 1.050.000 đồng (một triệu không trăm năm mươi nghìn đồng) tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu tiền số 0009862 ngày 14/7/2017 của Chi cục thi hành án Dân sự thị xã Dĩ An.

3. Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V và anh Hoàng Đức M vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.


97
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 173/2017/DSST ngày 26/09/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:173/2017/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Dĩ An - Bình Dương
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:26/09/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về