Bản án 170/2020/HNGĐ-ST ngày 06/10/2020 về chị Nh xin ly hôn anh C

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N, TỈNH N

BẢN ÁN 170/2020/HNGĐ-ST NGÀY 06/10/2020 VỀ CHỊ NH XIN LY HÔN ANH C

Ngày 06 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện N mở phiên toà xét xử sơ thẩm C khai vụ án thụ lý số:132/2020/TLST-HNGĐ ngày 23 tháng 7 năm 2020. Về việc tranh chấp xin ly hôn, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 54/2020/QĐXXST-HNGĐ ngày 08 tháng 9 năm 2020, Quyết định hoãn phiên tòa số: 27/2020/QĐST-HNGĐ ngày 28 tháng 9 năm 2020, giữa các đương sự:

+ Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Nh - Sinh năm 1990 Địa chỉ: Đội 16 Đò Mười, xã N, huyện N, tỉnh N

+ Bị đơn: Anh Đồng Văn C - Sinh năm 1989 Địa chỉ: Đội 16 Đò Mười, xã N, huyện N, tỉnh N Tại phiên tòa có mặt chị Nh, vắng mặt anh C.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong đơn khởi kiện lập ngày 06/5/2020 cũng như lời khai chị Nguyễn Thị Nh trong quá trình giải quyết trình bày: Chị kết hôn với anh Đồng Văn C vào tháng 5/2009 trên cơ sở tự nguyện, đăng ký kết hôn tại UBND xã N, huyện N, tỉnh N Sau khi kết hôn, chị và anh C chung sống hòa thuận, hạnh phúc đến năm 2017 thì mâu thuẫn vợ chồng Ph sinh, nguyên nhân là do hai bên bất đồng quan điểm sống, vợ chồng không có tiếng nói chung trong hôn. Từ tháng 01/2020 đến nay chị và anh C sống ly thân nhau. Nay chị xác định tình cảm vợ chồng giữa chị và anh C không còn nên chị xin được ly hôn anh Đồng Văn C. Về con chung giữa chị và anh Đồng Văn C có hai con chung là Đồng Xuân Th sinh ngày 27/3/2011 và Đồng Xuân Ph sinh ngày 27/3/2015, hiện cháu Th đang do chị nuôi dưỡng còn cháu Ph đang do anh C nuôi dưỡng. Nay chị đề nghị giải quyết duy trì việc nuôi dưỡng con chung như hiện tại và chị xin tiếp tục trực tiếp nuôi dưỡng cháu Th, còn anh C trực tiếp nuôi dưỡng cháu Ph và không bên nào phải cấp dưỡng nuôi con chung. Về tài sản chung giữa chị và anh Đồng Văn C thì chị không yêu cầu giải quyết. Về án phí chị đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại phiên toà hôm nay anh Đồng Văn C vắng mặt nhưng có lời khai của ông Đồng Xuân M là bố đẻ của anh C trong quá trình giải quyết trình bày đúng như lời khai của chị Nguyễn Thị Nh về quá trình kết hôn và sống chung giữa anh C và chị Nh. Mâu thuẫn vợ chồng giữa chị Nh và anh C Ph sinh từ năm 2017, nguyên nhân là do anh C và chị Nh bất đồng quan điểm sống. Từ tháng 01/2020 đến nay anh C và chị Nh sống ly thân nhau. Nay chị Nh xin ly hôn anh C và Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hưng giao các văn bản tố tụng cho anh C nhưng anh C vắng mặt nên ông nhận thay và đã giao lại anh C đẩy đủ các văn bản tố tụng của Tòa án. Anh C có ý kiến với ông để ông trình bày với Tòa án là chị Nh xin ly hôn anh C thì anh C nhất trí. Về con chung giữa anh C và chị Nh có hai con chung là Đồng Xuân Th sinh ngày 27/3/2011 và Đồng Xuân Ph sinh ngày 27/3/2015, hiện chị Nh đang nuôi dưỡng cháu Th còn anh cháu Ph đang do anh C nuôi dưỡng. Nay anh C xin nhận nuôi cháu Ph còn để chị Nh nuôi cháu Th, không bên nào phải cấp dưỡng nuôi con chung. Về tài sản chung anh C không yêu cầu giải quyết.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N tham gia phiên toà Ph biểu ý kiến: Về tố tụng, qua kiểm sát việc giải quyết vụ án từ khi thụ lý đến xét xử tại phiên toà hôm nay Thẩm phán thụ lý giải quyết cũng như Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự. Về nội dung, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các Điều 55; 81; 82 và 83 Luật Hôn nhân và gia đình; Điều 147 Bộ luật Tố tụng Dân sự và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: xử C nhận thuận tình ly hôn giữa chị Nguyễn Thị Nh và anh Đồng Văn C. Về con chung: Giao cháu Đồng Xuân Th sinh ngày 27/3/2011 cho chị Nguyễn Thị Nh trực tiếp nuôi dưỡng và giao cháu Đồng Xuân Ph sinh ngày 27/3/2015 cho anh Đồng Văn C trực tiếp nuôi dưỡng. Không bên nào phải cấp dưỡng nuôi con chung. Về án phí dân sự sơ thẩm, đề nghị Tòa án tuyên án phí theo quy định.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào lời trình bày của đương sự và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng: Chị Nguyễn Thị Nh và anh Đồng Văn C đều cư trú tại xã N, huyện N, tỉnh N, nay chị Nguyễn Thị Nh xin ly hôn anh Đồng Văn C và Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hưng thụ lý giải quyết vụ án là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 28; khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự. Tại phiên tòa anh Đồng Văn C vắng mặt nhưng anh C đã được Tòa án tống đạt hợp lệ giấy triệu tập phiên tòa lần thứ hai, vì vậy Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt anh Đồng Văn C là phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng Dân sự.

[2] Về nội dung: Cuộc hôn nhân giữa chị Nguyễn Thị Nh và anh Đồng Văn C được tổ chức kết hôn vào tháng 5/2009, trên cơ sở tự nguyện, đăng ký kết hôn tại UBND xã N, là một hôn nhân tự do, tiến bộ và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Sau khi kết hôn, chị Nh và anh C chung sống hòa thuận, hạnh phúc đến năm 2017 thì mâu thuẫn vợ chồng Ph sinh, nguyên nhân chính là do hai bên không hợp tính nhau. Từ tháng 01/2020 đến nay chị Nh và anh C sống ly thân nhau. Trên thực tế mâu thuẫn vợ chồng giữa chị Nh và anh C đã kéo dài và ngày một trầm trọng, hôn nhân đã tan vỡ, nay chị Nh xin được ly hôn anh C nên chấp nhận là phù hợp.

[3] Về con chung: Chị Nguyễn Thị Nh và anh Đồng Văn C có hai con chung là Đồng Xuân Th sinh ngày 27/3/2011 và Đồng Xuân Ph sinh ngày 27/3/2015, hiện cháu Th đang do chị Nh nuôi dưỡng còn cháu Ph đang do anh C nuôi dưỡng. Nay chị Nh đề nghị giải quyết chị xin trực tiếp nuôi dưỡng cháu Đồng Xuân Th còn để anh C trực tiếp nuôi dưỡng cháu Đồng Xuân Ph, không bên nào phải cấp dưỡng nuôi con chung và phía anh C cũng nhất trí nên chấp nhận là phù hợp.

[4] Về tài sản: Chị Nguyễn Thị Nh và anh Đồng Văn C đều không có yêu cầu giải quyết về tài sản chung của anh chị nên không đặt ra xem xét giải quyết.

[5] Về án phí dân sự sơ thẩm, chị Nguyễn Thị Nh phải nộp theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.

[6] Thấy đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện N về việc giải quyết vụ án là tương đối phù hợp.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ các Điều 56; 81; 82 và 83 Luật Hôn nhân và gia đình:

Căn cứ các Điều 147; Điều 271 và Điều 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự:

Căn cứ các Điều 6; 27 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.

1- Xử ly hôn giữa chị Nguyễn Thị Nh và anh Đồng Văn C.

2- Về con chung: Giao cháu Đồng Xuân Th sinh ngày 27/3/2011 cho chị Nguyễn Thị Nh trực tiếp nuôi dưỡng (hiện cháu Đồng Xuân Th đang do chị Nguyễn Thị Nh chăm sóc, nuôi dưỡng). Giao cháu Đồng Xuân Ph sinh ngày 27/3/2015 cho anh Đồng Văn C trực tiếp nuôi dưỡng (hiện cháu Đồng Xuân Ph đang do anh Đồng Văn C chăm sóc, nuôi dưỡng). Không bên nào phải cấp dưỡng nuôi con chung. Không ai được ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng con chung.

3- Về án phí dân sự sơ thẩm, chị Nguyễn Thị Nh phải nộp 300.000 đồng nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm chị Nguyễn Thị Nh đã nộp 300.00 đồng theo biên lai số: AA/2019/0001716 ngày 23/7/2020 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện N. Chị Nguyễn Thị Nh đã nộp đủ án phí dân sự sơ thẩm.

Án xử C khai sơ thẩm có mặt chị Nh, vắng mặt anh C. Báo cho người có mặt biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, người vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án và người phải thi hành án có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6; 7; 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

255
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 170/2020/HNGĐ-ST ngày 06/10/2020 về chị Nh xin ly hôn anh C

Số hiệu:170/2020/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Nam Định - Nam Định
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành: 06/10/2020
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về