Bản án 169/2017/DS-ST ngày 25/09/2017 về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

BẢN ÁN 169/2017/DS-ST NGÀY 25/09/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN

Ngày 25/9/2017 tại Phòng xử án A trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 411/2017/TLST-DS ngày 03 tháng 7 năm 2017 tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 187/2017/QĐXX-ST ngày 22 tháng 8 năm 2017 và Quyết định hoãn phiên tòa số 127/2017/QĐST-DS ngày 07/9/2017, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Xuân L, sinh năm 1986; thường trú: Tổ 9, khu Phố L, thị trấn B, huyện B, tỉnh Đồng Nai, có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt.

- Bị đơn: Ông Phạm Quang K, sinh năm 1972; thường trú: 10/4 khu phố M1, phường A, thị xã K, tỉnh Bình Dương, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Tại đơn khởi kiện đề ngày 21/6/2017, lời khai trong quá trình tố tụng nguyên đơn ông Nguyễn Xuân L trình bày:

Ngày 26/7/2016 tại Văn phòng thừa phát lại thị xã A, tỉnh Bình Dương ông Nguyễn Xuân L và ông Phạm Quang K ký kết Vi bằng về việc mua bán xe ô tô, các bên thỏa thuận ông L bán cho ông K 01 xe ô tô nhãn hiệu Huynhdai, số máy D6BRV007283, số khung KMFLA19RPV, màu sơn trắng, biển số xe 61C - 059.73 với giá 260.000.000 đồng. Tại ngày ký kết Vi bằng, ông L đã giao xe ô tô cho ông K, ông K trả trước 30.000.000 đồng, khoản tiền còn lại 230.000.000 đồng các bên thỏa thuận trả dần hàng tháng, mỗi tháng trả 10.000.000đồng và trả từ ngày 26 đến ngày 30 hàng tháng.

Quá trình thực hiện hợp đồng, ông K thanh toán cho ông L số tiền 109.000.000đồng, từ ngày 17/5/2017 ông K tránh mặt và không thanh toán khoản còn lại 151.000.000đồng, do gia đình ông K khó khăn, ông L giảm số tiền cho ông K 11.000.000đồng, yêu cầu Tòa án buộc ông K phải trả cho ông L số tiền mua xe còn lại là 140.000.000 đồng, ông L không yêu cầu tính lãi suất. Ngoài ra không yêu cầu gì khác.

- Bị đơn ông Phạm Quang K đã được Tòa án tống đạt hợp lệ bằng hình thức niêm yết thông báo thụ lý vụ án và yêu cầu bị đơn ông Phạm Quang K có ý kiến trả lời bằng văn bản đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nhưng ông K không có ý kiến gì. Tòa án triệu tập ông K tham gia phiên hòa giải 21/8/2017 nhưng ông K vắng mặt không lý do và nguyên đơn có đơn xin không tiến hành hòa giải. Vì vậy, vụ án không tiến hành hòa giải được.

* Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An:

Về tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án, Thẩm phán, Hội đồng xét xử và nguyên đơn chấp hành đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Nguyên đơn ông Nguyễn Xuân L có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt. Bị đơn ông Phạm Quang K được triệu tập hợp lệ để tham gia phiên tòa vào các ngày 07/9/2017 và ngày 25/9/2017 nhưng bị đơn đều vắng mặt. Căn cứ Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án xét xử vắng mặt nguyên đơn, bị đơn là đúng quy định pháp luật.

Về nội dung vụ án: Nguyên đơn ông Nguyễn Xuân L khởi kiện yêu cầu ông K phải trả số tiền 140.000.000đồng. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ do nguyên đơn cung cấp xác định nguyên đơn và bị đơn tự nguyện ký kết Vi bằng ông Nguyễn Xuân L bán cho ông Phạm Quang K 01 xe ô tô nhãn hiệu Huynhdai, số máy D6BRV007283, số khung KMFLA19RPV, màu sơn trắng, biển số xe 61C - 059.73 với giá 260.000.000đồng, ông K trả trước cho ông L 30.000.000đồng, khoản còn lại ông K trả hàng tháng, mỗi tháng 10.000.000đồng. Quá trình thực hiện hợp đồng ông K đã thanh toán cho ông L số tiền 109.000.000đồng, từ ngày 17/5/2017 ông K không thanh toán cho ông L và còn nợ lại 151.000.000đồng, ông L khởi kiện yêu cầu ông Phạm Quang K thanh toán số tiền 140.000.000đồng, khoản 11.000.000đồng ông L không yêu cầu ông K phải trả do hoàn cảnh ông K có khó khăn. Yêu cầu khởi kiện của ông L là có căn cứ. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử buộc ông K trả cho ông L số tiền 140.000.000đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại phiên tòa và ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, Tòa án nhận định:

[1] Về quan hệ tranh chấp: Ông Nguyễn Xuân L và ông Phạm Quang K ký kết Vi bằng ngày 26/7/2016 có nội dung: Ông Nguyễn Xuân L bán xe ô tô nhãn hiệu Huynhdai, số máy D6BRV007283, số khung KMFLA19RPV, màu sơn trắng, biển số 61C - 059.73 với giá 260.000.000 đồng cho ông Phạm Quang K, ông K trả trước cho ông L số tiền 30.000.000đồng, khoản còn lại ông K trả cho ông L hàng tháng, mỗi tháng 10.000.000đồng. Ông K trả cho ông L được 109.000.000đồng thì không trả nữa, ông L có đơn khởi kiện yêu cầu ông K trả khoản tiền chưa thanh toán. Do vậy, xác định đây là “Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản” quy định tại Điều 428 Bộ luật Dân sự năm 2005 là đúng quy định pháp luật.

[2] Về điều kiện thụ lý: Bị đơn ông Phạm Quang K có hộ khẩu thường trú tại 10/4 khu phố M1, phường A, thị xã K, tỉnh Bình Dương. Ông Nguyễn Xuân L khởi kiện ông K nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 và Khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

[3] Về thời hiệu khởi kiện: Theo quy định tại Điều 429 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định “Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm”. Ngày 17/5/2017 bị đơn ông Phạm Quang K ngưng không thanh toán tiền mua xe cho ông L, ngày 21/6/2017 nguyên đơn ông L nộp đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn thanh toán số tiền mua xe còn lại, là còn trong thời hiệu khởi kiện.

[4] Về sự vắng mặt của các đương sự: Trong quá trình tố tụng, nguyên đơn ông Nguyễn Xuân L có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt. Bị đơn ông Phạm Quang K được triệu tập hợp lệ để tham gia phiên tòa vào các ngày 07/9/2017 và ngày 25/9/2017 nhưng ông K đều vắng mặt. Do đó, căn cứ Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt ông L, ông K.

[5] Về nội dung vụ án: Quá trình tố tụng ông Nguyễn Xuân L xác định ngày 26/7/2016 giữa ông L và ông Phạm Quang K ký kết Vi bằng có nội dung: Ông L bán xe ô tô nhãn hiệu Huynhdai, số máy D6BRV007283, số khung KMFLA19RPV, màu sơn trắng, biển số xe 61C - 059.73 cho ông K với giá 260.000.000 đồng. Ông K trả trước 30.000.000đồng, khoản tiền còn lại 230.000.000đồng trả dần hàng tháng, mỗi tháng 10.000.000đồng và ông L đã giao xe cho ông K tại ngày ký Vi bằng. Ông L cung cấp chứng cứ cho Tòa án gồm Vi bằng lập ngày 26/7/2016 tại Văn phòng thừa phát lại Dĩ An (có hình ảnh việc ông L, ông K ký kết Vi bằng và việc giao nhận tiền), bản sao kê việc ông K chuyển tiền cho ông L tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đồng Nai. Quá trình thực hiện hợp đồng, ông L đã giao xe cho ông K nhưng đến ngày 17/5/2017 ông K thanh toán cho ông L số tiền 109.000.000 đồng thì ngưng không thanh toán trả nữa. Như vậy ông K đã vi phạm nghĩa vụ trả tiền mua xe theo thỏa thuận. Ông L khởi kiện ông K ra Tòa án nhưng ông K vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng, không có ý kiến và cũng không cung cấp cho Tòa án chứng cứ chứng minh, nên Tòa án căn cứ vào chứng cứ nguyên đơn ông L cung cấp để xem xét giải quyết. Do ông K đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán trả tiền theo thỏa thuận trong Vi bằng. Tổng số tiền ông K phải thanh toán trả cho ông L theo hợp đồng là 151.000.000đồng nhưng ông L chỉ yêu cầu ông K trả 140.000.000đồng và không yêu cầu tính lãi. Xét yêu cầu của ông L là có căn cứ và có lợi cho phía ông K. Do vậy, Hội đồng xét xử buộc ông K phải thanh toán số tiền 140.000.000đồng cho ông L là phù hợp pháp luật.

[6] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An trong việc buộc ông Phạm Quang K phải trả cho ông Nguyễn Xuân L số tiền 140.000.000đồng là phù hợp nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[7] Án phí dân sự sơ thẩm: Ông Phạm Quang K phải chịu án phí có giá ngạch được tính trên số tiền phải trả cho ông Nguyễn Xuân L theo quy định tại Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự và Điều 26 Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 về án phí, lệ phí Tòa án ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội khóa 14.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các Điều 91, 92, 144, 147, 244, 228, 271, Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Điều 302, 428 Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 26 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 về án phí, lệ phí Tòa án ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội khóa 14.

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn Xuân L đối với bị đơn ông Phạm Quang K.

Buộc ông Phạm Quang K phải thanh toán số tiền 140.000.000đồng (một trăm bốn mươi triệu đồng) cho ông Nguyễn Xuân L.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất quy định tại Khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

2. Án phí dân sự sơ thẩm:

Ông Phạm Quang K phải chịu 7.000.000đồng (bảy triệu đồng) tiền án phí Dân sự sơ thẩm.

Hoàn trả cho ông Nguyễn Xuân L số tiền 3.500.000đồng (ba triệu năm trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm theo biên lai thu tiền số 0009709 ngày 30/6/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

3. Các đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.


221
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 169/2017/DS-ST ngày 25/09/2017 về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản

Số hiệu:169/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Dĩ An - Bình Dương
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:25/09/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về