Bản án 16/2020/HNGĐ-ST ngày 23/09/2020 về ly hôn, nuôi con khi ly hôn

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH LÀO CAI

BẢN ÁN 16/2020/HNGĐ-ST NGÀY 23/09/2020 VỀ LY HÔN, NUÔI CON KHI LY HÔN

Ngày 23 tháng 9 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 48/2020/TLST- HNGĐ ngày 21 tháng 5 năm 2020 về “tranh chấp Ly hôn, nuôi con ” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:18/2020/QĐXXST - HNGĐ ngày 24 tháng 8 năm 2020 và Quyết định hoãn phiên Tòa số: 10/QĐST –HNGĐngày 8/9/2020 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Chị Anh Sùng Seo L .

Địa chỉ: Thôn T,Thị trấn mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Có mặt.

2. Bị đơn: Chị Hảng Seo P; Địa chỉ: Thôn T,Thị trấn mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. (đã bị tuyên bố mất tích).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong đơn khởi kiện ngày 19 tháng 5 năm 2010 và biên bản lấy lời khai ngày 21 tháng 5 năm 2020 nguyên đơn anh Sùng Seo L trình bày: Anh và chị Hảng Seo P lấy nhau năm 1999 nhưng đến ngày 18/7/2002 mới đi đăng ký kết hôn anh, chị có tìm hiểu tự nguyện không ai bị ép buộc, thời gian đầu vợ chồng sống hòa thuận hạnh phúc, đến tháng 11/2003 không hiểu lý do gì chị P bỏ nhà đi khỏi địa phương và mất tích từ đó đến nay không về. Anh L đã làm đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc Tuyên bố mất tích đã được Tòa án giải quyết ngày 5/3/ 2020. Nay anh xét thấy để đảm bảo cuộc sống sau này của anh đi xây dựng gia đình mới nên đề nghị Tòa án giải quyết cho anh được ly hôn với chị Hảng Seo P.

Về con : Trước khi kết hôn anh chị không ai có con riêng sau khi lấy nhau về anh, chị sinh được ba người con chung là cháu Sùng Seo H sinh ngày 12/10/1999 và cháu Sùng Văn C sinh ngày 01/7/2001, cháu tứ ba là Sùng Văn S sinh ngày 12/5/2003. Sau khi chị P bỏ đi anh có quan hệ với một người phụ nữ khác tên là Vàng Thị S và sinh được một người con riêng là cháu Sùng Văn Phử sinh ngày 8/8/2010. Hiện nay các cháu C, S, Phử đang ở cùng anh tại thôn T, Thị trấn Mường khương, huyện Mường Khương còn cháu Sùng Seo H đã xây dựng gia đình vì vậy không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Về tài sản: Trước khi kết hôn anh, chị không ai có tài sản riêng và sau khi lấy nhau về tạo dựng được một số tài sản nhưng không yêu cầu giải quyết.

Về khoản nợ : Anh và chị Hảng seo P không nợ ai hoặc cho người khác vay nợ vì vậy không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Tại phiên tòa sơ thẩm Đại diện viện kiểm sát có ý kiến như sau:

+,Về tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án cho đến khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Thẩm phán đã chấp hành đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về công tác xây dựng hồ sơ vụ án.Tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng đã chấp hành đúng các quy định của phiên tòa sơ thẩm, không vi phạm thủ tục tố tụng.

+,Về hướng giải quyết vụ án: Xét yêu cầu của nguyên đơn và những tài liệu, chứng cứ nguyên đơn đã giao nộp trong quá trình giải quyết vụ án. Anh Sùng Seo L và chị Hảng Seo P lấy nhau nhau vào năm 1999, nhưng đến ngày 18/7/2002 mới làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã Mường Khương ( Nay là Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai). Đến tháng 11/213 không hiểu lý do gì chị P đã bỏ nhà đi khỏi địa phương và Tòa án nhân dân huyện Mường Khương, tỉnh lào Cai đã tuyên bố mất tích, để đảm bảo cuộc sống sau này anh Sùng Seo L làm đơn yêu cầu giải quyết ly hôn. Theo qui định tại khoản 2 Điều 56 “Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn”. V× vËy chấp nhận đơn khởi kiện của anh Sùng Seo L đề nghị giải quyết ly hôn với chị Hảng seo P.

Về con: Chị Hảng Seo P không không có con riêng, anh L và chị có 03 người con chung hai cháu H và C đã trưởng thành nên không đặt ra vấn đề giải quyết còn cháu Sùng Văn S sinh ngày 12/5/2003 hiện nay đang ở với anh L chị P đã mất tích nên giao cháu S cho anh L chăm nom nuôi dưỡng, giáo dục. còn anh anh L có một người con riêng là Sùng Văn phử hiện nay đang ở với anh. Tại biên bản ghi ý kiến của hai cháu S và cháu Phử nguyện vọng ở với anh nên giao cháu Phử cho anh L chăm nom nuôi dưỡng, giáo dục nên căn cứ khoản 1 Điều 81; khoản 1,3 Điều 82; khoản 1,2 Điều 83 của luật hôn nhân gia đình để giải quyết.

Về tài sản và khoản nợ : Anh Sùng Seo L và chị Hảng Seo P không ai có tài sản riêng, sau khi lấy nhau về tạo dựng được một số tài sản chung nhưng anh L không yêu cầu giải quyết, khoản nợ cũng không nợ ai và cho người khác vay nợ tiền hoặc tài sản gì. Vì vậy Tòa án xem xét giải quyết.

Về án phí: Căn cứ khoản 4 điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; điểm a khoản 5 Điều 27 của Nghị quyết 236 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội ngày 30/12/2016 tuyên về án phí đối với các đương sự.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1]. Về tố tụng: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tiến hành niêm yết Thông báo thụ lý vụ án cho bị đơn chị Hảng Seo P theo quy định tại điều 196, niêm yết thông báo kết quả phiên họp công khai chứng cứ quy định tại khoản 3 Điều 210 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án ra thông báo hòa giải và niêm yết tại Ủy ban nhân dân Thị trấn Mường Khương nơi chị P cư trú trước đây. Tòa án đã ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục chung và niêm yết quyết định xét xử, tại phiên tòa bị đơn không có mặt nên ra quyết định hoãn phiên tòa và ấn định ngày xét xử.Sau đó đã tiến hành niêm yết Quyết định hoãn phiên tòa theo quy định nhưng chị P không có mặt nên áp dụng điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự để giải quyết.

[2]. Về quan hệ hôn nhân: Anh Sùng Seo L và chị Hảng Seo P xác lập quan hệ hôn nhân vào năm 1999 và đăng ký kết hôn vào ngày 18/7/2002 tại Ủy ban nhân dân xã Mường Khương (nay là Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai).

Trước khi kết hôn có tìm hiểu và tự nguyện kết hôn đó là quan hệ hôn nhân hợp pháp, được pháp luật bảo vệ. Nhưng trong quá trình chung sống không hiểu lý do gì chị Hảng Seo P đã bỏ đi từ tháng 11/2003 và anh L đã làm đơn yêu cầu giải quyết “Tuyên bố mất tích” Tòa án đã ra quyết định số: 02/2020/QĐDS - ST ngày 5/3/2020 Tuyên bố chị Hảng Seo P mất tích. Tòa xét thấy để đảm bảo cuộc sống sau này của anh L, anh L đề nghị giải quyết cho anh được ly hôn với chi Hảng Seo P. Là có cơ sở, cần chấp nhận theo quy định tại khoản 2 điều 56 của Luật hôn nhân gia đình năm 2014 để giải quyết.

[ 3]. Về con: Chị Hảng Seo P không không có con riêng, anh L và chị P có 03 người con chung. Hiện nay hai cháu H và C đã trưởng thành nên Tòa án không đặt ra vấn đề giải quyết còn cháu Sùng Văn S sinh ngày 12/5/2003 hiện nay đang ở với anh L, chị P đã bị tuyên bố mất tích nên giao cháu S cho anh L chăm nom nuôi dưỡng, giáo dục. còn anh anh L có một người con riêng là Sùng Văn Phử hiện nay đang ở với anh nên giao cho anh L nuôi dưỡng, giáo dục. Tại biên bản ghi ý kiến của hai cháu S và cháu Phử nguyện vọng muốn ở với anh nên giao hai cháu S và Phử cho anh L chăm nom nuôi dưỡng, giáo dục nên căn cứ khoản 1 Điều 81; khoản 1,3 Điều 82; khoản 1,2 Điều 83 của luật hôn nhân gia đình để giải quyết.

[ 4]. Về tài sản: Trước khi kết hôn anh Sùng Seo L và chị Hảng Seo P không ai có tài sản riêng, sau khi lấy nhau về tạo dựng được một số tài sản nhưng anh L không yêu cầu giải quyết. Về khoản nợ cũng không nợ ai hoặc cho người khác vay nợ vì vậy Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[ 5]. Về án phí: Anh Sùng Seo L phải chịu toàn bộ án phí ly hôn theo quy định khoản 4 điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự; điểm a khoản 5 Điều 27 của Nghị Quyết: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điều khoản 2 Điều 56; khoản 1 Điều 81; khoản 1,3 Điều 82; khoản 1, 2 Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. điểm b Khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự Xử:

Về hôn nhân: Anh Sùng Seo L được ly hôn với chị Hảng Seo P.

Về Con : Giao cháu hai cháu Sùng Văn S sinh ngày 12/5/2003 và cháu Sùng Văn Phử sinh ngày 8/8/2010 cho anh Sùng Seo L chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục đến tuổi trưởng thành (đủ 18 tuổi).

Về án phí: Căn cứ khoản 4 điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự; điểm a khoản 5 Điều 27 của Nghị Quyết: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016.

Anh Sùng Seo L phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng), nhưng được khấu trừ vào tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộplà 300.000 đồng ( ba trăm ngàn đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số AB/2012/0008061 ngày 21/5/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Anh Sùng Seo L có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Chị Hảng Seo P vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết bản án.


27
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 16/2020/HNGĐ-ST ngày 23/09/2020 về ly hôn, nuôi con khi ly hôn

Số hiệu:16/2020/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Mường Khương - Lào Cai
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành:23/09/2020
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về