Bản án 157KTPT ngày 16/09/2004 về tranh chấp hợp đồng dịch vụ

TOÀ PHÚC THẨM TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

BẢN ÁN 157KTPT NGÀY 16/09/2004 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

267
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 157KTPT ngày 16/09/2004 về tranh chấp hợp đồng dịch vụ

    Số hiệu:157KTPT
    Cấp xét xử:Phúc thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
    Lĩnh vực:Kinh tế
    Ngày ban hành:16/09/2004
    Là nguồn của án lệ
     Án lệ được căn cứ
       
      Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
       Bản án/Quyết định phúc thẩm
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về