Bản án 155/2018/DS-ST ngày 30/09/2019 về tranh chấp hợp đồng góp hụi

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

BẢN ÁN 155/2018/DS-ST NGÀY 30/09/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG GÓP HỤI

Trong ngày 30 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 505/2019/TLST-DS ngày 03 tháng 9 năm 2019 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 232/2019/QĐXX-ST ngày 17 tháng 9 năm 2019 giữa:

1. Nguyên đơn: Bà Đỗ Thị M, sinh năm 1966 (có mặt)

Địa chỉ: Ấp Tân Quy Hạ, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

2.Bị đơn: Ông Trần Công Đ (T), sinh năm 1976 Bà Bùi Thị Ph, sinh năm 1975

Cùng địa chỉ: Ấp Bình Thủy, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Người đại diện theo ủy quyền của ông Đ là bà Bùi Thị Ph (theo văn bản ủy quyền ngày 10/9/2009).

(Tất cả các đương sự có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện đề ngày 30 tháng 8 năm 2019, trong những lời khai tiếp theo tại Tòa án và tại phiên tòa nguyên đơn bà Nguyễn Thị T trình bày:

Bà là hụi viên còn bà Bùi Thị Ph và ông Trần Công Đ là thảo hụi nên bà có tham gia các dây hụi như sau:

1/ Hụi mở ngày 05/8/2018 (DL) có 27 phần mỗi phần là 2.000.000 đồng, mỗi tháng khui một lần, bà tham gia hai phần đóng được 09 kỳ với số tiền là 02 x 9 x 2.000.000 đồng = 36.000.000 đồng;

2/Hụi mở ngày 05/02/2018 (DL) có 27 phần mỗi phần 2.000.000 đồng, mỗi tháng khui một lần bà tham gia 01 phần và đóng được 15 kỳ với số tiền là 2.000.000 đồng x 15 kỳ = 30.000.000 đồng;

3/ Hụi mở ngày 10/6/2017 (DL) có 27 phần mỗi phần 2.000.000 đồng, mỗi tháng khui một lần, bà tham gia 02 phần đóng được 23 kỳ với số tiền là 02 x 23 x 1.000.000 đồng = 46.000.000 đồng;

4/Hụi mở ngày 05/06/2017 (DL) có 27 phần mỗi phần 1.000.000 đồng, mỗi tháng khui một lần, bà tham gia một phần và đóng được 23 kỳ với số tiền là 23 x 1.000.000 đồng = 23.000.000 đồng;

Tổng cộng bà đã đóng cho bà Ph và ông Đ là 135.000.000 đồng.

Đến tháng 5/2019 thì ông Đ và bà Ph tuyên bố vỡ hụi. Sau đó bà Ph và ông Đ có trả lại cho bà một phần với số tiền 25.000.000 đồng. Số còn lại bà đòi nhiều lần nhưng bà Ph và ông Đ không có thiện chí trả nợ. Do đó bà khởi kiện yêu cầu bà Ph và ông Đ liên đới trả cho bà số tiền 110.000.000 đồng ngay khi án có hiệu lực.

Bị đơn bà Bùi Thị Ph trình bày: bà là vợ ông Đ, bà và ông Đ có làm thảo hụi, bà Đỗ Thị M có tham gia các phần hụi như bà M nêu trên là đúng. Số tiền thực sự bà M chỉ có đóng là 84.385.000 đồng. Khi vỡ hụi vợ chồng bà có gửi trả bà M 25.000.000 đồng. Nay vợ chồng bà chỉ đồng ý trả cho bà M 59.385.000 đồng và lãi suất theo quy định đối với số tiền mà bà M đã đóng đến khi xét xử. Đồng thời bà xin trả dần mỗi tháng 3.000.000 đồng đến khi hết số tiền.

Nguyên đơn bà Đỗ Thị M trình bày: không đồng ý cách trả dần như bà Ph nêu cũng như bà không đồng ý với số tiền mà bà đã đóng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Quan hệ pháp luật cần giải quyết trong vụ án: “Tranh chấp hợp đồng góp hụi” vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân huyện Đức Hoà theo quy định Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS). Bà Đỗ Thị M cho rằng bà Ph và ông Đ xâm phạm quyền lợi của bà nên bà có quyền khởi kiện theo quy định Điều 186 BLTTDS, vụ án còn trong thời hiệu khởi kiện theo quy định tại Điều 184 BLTTDS.

[2] Căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ và lời trình bày của bà Đỗ Thị M và Bùi Thị Ph và bà Ph đại diện ông Đ có trong hồ sơ và tại phiên tòa thì Hội đồng xét xử thấy rằng: Trong khoảng thời gian 2017 – 2018 thì bà M có tham gia hợp đồng góp hụi với bà Ph và ông Đ làm thảo các dây hụi như sau: Hụi mở ngày 05/8/2018 (DL) có 27 phần mỗi phần là 2.000.000 đồng, mỗi tháng khui một lần, bà M tham gia hai phần đóng được 09 kỳ; Hụi mở ngày 05/02/2018 (DL) có 27 phần mỗi phần 2.000.000 đồng, mỗi tháng khui một lần bà M tham gia 01 phần và đóng được 15 kỳ; Hụi mở ngày 10/6/2017 (DL) có 27 phần mỗi phần 2.000.000 đồng, mỗi tháng khui một lần, bà M tham gia 02 phần đóng được 23 kỳ; Hụi mở ngày 05/06/2018 (DL) có 27 phần mỗi phần 1.000.000 đồng, mỗi tháng khui một lần, bà M tham gia một phần và đóng được 23 kỳ. Bà Ph và ông Đ đã trả cho bà M là 25.00.000 đồng khi vỡ hụi. Các đương sự đều thừa nhận việc này nên Hội đồng xét xử công nhận đây là tình tiết sự thật của vụ án không cần phải chứng minh theo quy định tại Điều 93 Bộ luật tố tụng dân sự.

[3] Các vấn đề tranh chấp:

[3.1] Bà Mỹ cho rằng mỗi kỳ bà đóng đủ tiền theo mỗi phần hụi như hụi 1.000.000 đồng bà đóng đủ 1.000.000 đồng/phần còn hụi 2.000.000 đồng thì đóng đủ 2.000.000 đồng/phần nên số tiền bà đã đóng là 135.000.000 đồng nhưng lời trình bày của bà không có gì chứng minh trong khi đó không được phía bà Ph thừa nhận. Sổ hụi cái của bà Ph chỉ ghi nhận số tiền gốc mà bà M đã đóng là 84.385.000 đồng là phù hợp. Đến tháng 5/2019 bà Ph tuyên bố vỡ hụi nên cần buộc bà Ph và ông Đ phải trả lãi đối với số tiền mà bà Ph và ông Đ đã nhận theo mức lãi quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 và được hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 nhằm đảm bảo quyền lợi bà M nên cần buộc bà Ph và ông Đ phải trả cho bà M số tiền lãi 1,66%/tháng đối với số tiền là M đã đóng tương ứng với từng tháng trên số tiền lãi từng thời điểm đến khi xét xử sơ thẩm. Cụ thể:

[3.2] Hụi mở ngày 10/6/2017: Kỳ 1 ngày 10/6/2017 đóng 680.000 đồng/phần x 2 phần = 1.360.000 đồng x 1,66%/tháng x 27 tháng 20 ngày = 624.602 đồng; Kỳ 2 ngày 10/7/2017 đóng 620.000 đồng x 2 = 1.240.000 đồng x 1,66%/tháng x 26 tháng 20 ngày = 548.906 đồng; Kỳ 3 ngày 10/8/2017 đóng 615.000 đồng x 2 = 1.230.000 đồng x 25 tháng 20 ngày x 1,66%/tháng = 524.062 đồng; Kỳ 4 ngày đóng ngày 10/9/2017 với số tiền là 605.000 đồng x 2 = 1.210.000 đồng x 24 tháng 20 ngày x 1,66%/tháng = 495.454 đồng; Kỳ 5 đóng ngày 10/10/2017 với số tiền là 625.000 đồng x 2 = 1.250.000 đồng x 23 tháng 20 ngày x 1,66%/tháng = 491.083 đồng; Kỳ 6 đóng ngày 10/11/2017 với số tiền là 665.000 đồng x 2 = 1.330.000 đồng x 22 tháng 20 ngày x 1,66%/tháng = 500.434 đồng; Kỳ 7 đóng ngày 10/12/2017 với số tiền là 615.000 đồng x 2 = 1.330.000 đồng x 1.66%/tháng x 21 tháng 20 ngày = 442.390 đồng; Kỳ 8 đóng ngày 10/01/2018 với số tiền là 605.000 đồng x 2 = 1.210.000 đồng x 1.66%/tháng x 20 tháng 20 ngày = 424.110 đồng; Kỳ 9 đóng ngày 10/02/2018 với số tiền là 615.000 đồng x 2 = 1.230.000 đồng x 1.66%/tháng x 19 tháng 20 ngày = 410.554 đồng; Kỳ 10 đóng ngày 10/3/2018 với số tiền là 605.000 đồng x 2 = 1.210.000 đồng x 1.66%/tháng x 18 tháng 20 ngày = 374.938 đồng; Kỳ 11 đóng ngày 10/4/2018 với số tiền là 595.000 đồng x 2 = 1.190.000 đồng x 1.66%/tháng x 17 tháng 20 ngày = 348.987 đồng; Kỳ 12 đóng ngày 10/5/2018 với số tiền là 605.000 đồng x 2 = 1.210.000 đồng x 1.66% x 16 tháng 20 ngày = 334.766 đồng; Kỳ thứ 13 đóng ngày 10/6/2018 với số tiền là 615.000 đồng x 2 = 1.230.000 đồng x 1.66%/tháng x 15 tháng 20 ngày = 319.882 đồng; Kỳ 14 đóng ngày 10/7/2018 với số tiền là 635.000 đồng x 2 = 1.270.000 đồng x 1.66%/tháng x 14 tháng 20 ngày = 309.202 đồng; Kỳ thứ 15 đóng ngày 10/8/2018 với số tiền là 595.000 đồng x 2= 1.190.000 đồng x 1.66% x 13 tháng 20 ngày = 269.971 đồng; Kỳ thứ 16 đóng ngày 10/9/2018 với số tiền là 590.000 đồng x 2 = 1.180.000 đồng x 1.66%/tháng x 12 tháng 20 ngày = 248.114 đồng; Kỳ thứ 17 đóng ngày 10/10/2018 với số tiền là 605.000 đồng x 2= 1.210.000 đồng x 1.66%/tháng x 11 tháng 20 ngày = 234.336 đồng; Kỳ thứ 18 đóng ngày 10/11/2019 với số tiền là 635.000 đồng x 2 = 1.270.000 đồng x 1.66%/tháng x 10 tháng 20 ngày = 224.874 đồng; Kỳ thứ 19 đóng ngày 10/12/2018 với số tiền là 625.000 đồng x 2 = 1.250.000 đồng x 1,66%/tháng x 9 tháng 20 ngày = 200.583 đồng; Kỳ thứ 20 đóng ngày 10/01/2019 với số tiền là 595.000 đồng x 2 = 1.190.000 đồng x 1,66%/tháng x 8 tháng 20 ngày = 171.203 đồng; Kỳ thứ 21 đóng ngày 10/02/2018 với số tiền là 605.000 đồng x 2 = 1.210.000 đồng x 1.66%/tháng x 7 tháng 20 ngày = 153.920 đồng; Kỳ thứ 22 đóng ngày 10/3/2019 với số tiền là 595.000 đồng x 2= 1.190.000 đồng x 1.66%/tháng x 6 tháng 20 ngày = 130.493 đồng; Kỳ thứ 23 đóng ngày 10/4/2019 với số tiền 600.000 đồng x 2= 1.200.000 đồng x 1.66%/tháng x 5 tháng 20 ngày = 112.880 đồng. Tổng cộng tiền lãi của dây hụi này 10.319.744 đồng.

[3.3] Hụi mở ngày 05/6/2017: Kỳ 1 đóng ngày 05/6/2017 với số tiền là 680.000 đồng x 1.66 %/tháng x 27 tháng 25 ngày = 304.785 đồng; Kỳ 2 đóng ngày 05/7/2017 với số tiền là 665.000 đồng x 1,66%/tháng x 26 tháng 25 ngày = 296.213 đồng; Kỳ 3 đóng ngày 05/8/2017 với số tiền là 655.000 đồng x 1,66%/tháng x 25 tháng 25 ngày = 280.885 đồng; Kỳ 4 đóng ngày 05/9/2017 với số tiền là 615.000 đồng x 1,66%/tháng x 24 tháng x 25 ngày = 253.523 đồng; Kỳ 5 đóng ngày 05/10/2017 với số tiền là 620.000 đồng x 1,66%/tháng x 23 tháng 25 ngày =245.292 đồng; Kỳ 6 đóng ngày 05/11/2017 với số tiền là 625.000 đồng x 1,66%/tháng x 22 tháng 25 ngày = 236.895 đồng; Kỳ 7 đóng ngày 05/12/2017 với số tiền là 625.000 đồng x 1,66%/tháng x 21 tháng 25 ngày = 226.520 đồng; Kỳ 8 đóng ngày 05/01/2018 với số tiền là 645.000 đồng x 1,66%/tháng x 20 tháng 25 ngày = 223.062 đồng; Kỳ 9 đóng ngày 05/02/2018 với số tiền 615.000 đồng x 1,66%/tháng x 19 tháng 25 ngày = 202.478 đồng; Kỳ 10 đóng ngày 05/3/2018 với số tiền là 605.000 đồng x 1,66%/tháng x 18 tháng 25 ngày = 189.143 đồng; Kỳ 11 đóng ngày 05/4/2018 với số tiền là 600.000 đồng x 1,66%/tháng x 17 tháng 25 ngày = 177.620 đồng; Kỳ 12 đóng ngày 05/5/2018 với số tiền là 615.000 đồng x 1,66%/tháng x 16 tháng 25 ngày = 171.344 đồng; Kỳ 13 đóng ngày 05/6/2018 với số tiền là 625.000 đồng x 1,66%/tháng x 15 tháng 25 ngày = 164.270 đồng; Kỳ 14 đóng ngày 05/7/2018 với số tiền là 610.000 đồng x 1,66/tháng x 14 tháng 25 ngày = 150.184 đồng; Kỳ 15 đóng ngày 05/8/2018 với số tiền là 625.000 đồng x 1,66/tháng x 13 tháng 25 ngày = 143.520 đồng; Kỳ 16 đóng ngày 05/9/2018 với số tiền là 615.000 đồng x 1,66%/tháng x 12 tháng 25 ngày = 131.015 đồng; Kỳ 17 đóng ngày 05/10/2018 với số tiền là 600.000 đồng x 1,66%/tháng x 11 tháng 25 ngày = 117.860 đồng; Kỳ 18 đóng ngày 05/11/2018 với số tiền là 615.000 đồng x 1,66%/tháng x 10 tháng 25 ngày = 110.597 đồng; Kỳ 19 đóng ngày 05/12/2018 với số tiền là 605.000 đồng x 1,66%/tháng x 9 tháng 25 ngày = 98.756 đồng; Kỳ 20 đóng ngày 05/01/2019 với số tiền là 600.000 đồng x 1.66%/tháng x 8 tháng 25 ngày =87.908 đồng; Kỳ 21 đóng ngày 05/02/2019 với số tiền là 595.000 đồng x 1,66%/tháng x 7 tháng 25 ngày = 77.369 đồng; Kỳ 22 đóng ngày 05/3/2019 với số tiền là 605.000 đồng x 1,66%/tháng x 6 tháng 25 ngày = 68.627đồng; Kỳ 23 đóng ngày 05/4/2019 với số tiền là 595.000 đồng x 1,66%/tháng x 5 tháng 25 ngày = 57.615 đồng. Tổng cộng 4.015.481 đồng.

[3.4] Hụi mở ngày 05/8/2018 (DL) có 27 phần mỗi phần là 2.000.000 đồng: Kỳ 1 đóng ngày 05/8/2018 là 1.320.000 đồng/phần x 2 phần = 2.640.000 đồng x 1,66%/tháng x 13 tháng 25 ngày = 606.232đồng; Kỳ 2 đóng ngày 05/9/2018 là 1.380.000 đồng/phần x 2 phần = 2.760.000 đồng x 1,66%/tháng x 12 tháng 25 ngày = 587.972đồng; Kỳ 3 đóng ngày 05/10/2018 là 1.280.000 đồng/phần x 2 = 2.560.000 đồng x 1,66%/tháng x 11 tháng 25 ngày = 495.786 đồng; Kỳ 4 đóng ngày 05/11/2018 là 1.260.000 đồng/phần x 2 = 2.520.000 đồng x 1,66%/tháng x 10 tháng 25 ngày = 543.180 đồng; Kỳ 5 đóng ngày 05/12/2018 là 1.285.000 đồng/phần x 2 = 2.570.000 đồng 1,66%/tháng x 09 tháng 25 ngày = 419.509 đồng; Kỳ 6 đóng ngày 05/01/2019 là 1.235.000 đồng/phần x 2 = 2.470.000 đồng x 1,66%/tháng x 08 tháng 25 ngày = 362.184 đồng; Kỳ 7 đóng ngày 05/02/2019 là 1.280.000 đồng/phần x 2 = 2.560.000 đồng x 1,66%/tháng x 07 tháng 25 ngày = 332.885 đồng; Kỳ 8 đóng ngày 05/3/2019 là 1.220.000 đồng/phần x 2 = 2.440.000 đồng x 1,66%/tháng x 06 tháng 25 ngày = 276.777 đồng; Kỳ 9 đóng ngày 05/4/2019 là 1.230.000 đồng/phần x 2 = 2.460.000 đồng x 1,66%/tháng x 05 tháng 25 ngày = 238.210 đồng. Tổng cộng 3.862.735 đồng.

[3.5] Hụi mở ngày 05/02/2018 (DL) có 27 phần mỗi phần 2.000.000 đồng bà Mỹ tham gia 01 phần: Kỳ 1 đóng ngày 05/02/2018 với số tiền là 1.320.000 đồng x 1.66 %/tháng x 19 tháng 25 ngày = 434.588 đồng; Kỳ 2 đóng ngày 05/3/2018 với số tiền là 1.335.000 đồng x 1.66 %/tháng x 18 tháng 25 ngày = 417.365 đồng; Kỳ 3 đóng ngày 05/4/2018 với số tiền là 1.315.000 đồng x 1.66 %/tháng x 17 tháng 25 ngày = 389.283 đồng; Kỳ 4 đóng ngày 05/5/2018 với số tiền là 1.345.000 đồng x 1.66 %/tháng x 16 tháng 25 ngày = 375.837 đồng; Kỳ 5 đóng ngày 05/6/2018 với số tiền là 1.215.000 đồng x 1.66 %/tháng x 15 tháng 25 ngày = 319.342 đồng; Kỳ 6 đóng ngày 05/7/2018 với số tiền là 1.220.000 đồng x 1.66 %/tháng x 14 tháng 25 ngày = 300.404 đồng; Kỳ 7 đóng ngày 05/8/2018 với số tiền là 1.250.000 đồng x 1.66 %/tháng x 13 tháng 25 ngày = 287.041 đồng; Kỳ 8 đóng ngày 05/9/2018 với số tiền là 1.310.000 đồng x 1.66 %/tháng x 12 tháng 25 ngày = 279.068 đồng; Kỳ 9 đóng ngày 05/10/2018 với số tiền là 1.265.000 đồng x 1.66 %/tháng x 11 tháng 25 ngày = 248.488 đồng; Kỳ 10 đóng ngày 05/11/2018 với số tiền là 1.355.000 đồng x 1.66 %/tháng x 10 tháng 25 ngày = 243.674 đồng; Kỳ 11 đóng ngày 05/12/2018 với số tiền là 1.265.000 đồng x 1.66 %/tháng x 09 tháng 25 ngày = 206.490 đồng; Kỳ 12 đóng ngày 05/01/2019 với số tiền là 1.195.000 đồng x 1.66 %/tháng x 08 tháng 25 ngày = 175.226 đồng; Kỳ 13 đóng ngày 05/02/2019 với số tiền là 1.200.000 đồng x 1.66 %/tháng x 07 tháng 25 ngày = 156.040 đồng; Kỳ 14 đóng ngày 05/3/2019 với số tiền là 1.215.000 đồng x 1.66 %/tháng x 06 tháng 25 ngày = 137.821 đồng; Kỳ 15 đóng ngày 05/4/2019 với số tiền là 1.200.000 đồng x 1.66 %/tháng x 05 tháng 25 ngày = 116.200 đồng. Tổng cộng: 4.186.867 đồng.

Như vậy tiền lãi của bà M được nhận mà ông Đ và bà Ph phải có nghĩa vụ trả theo phân tích tại phần [3.2], [3.3], [3.4] và [3.5] là 22.384.827 đồng.

[4] Bà Ph và bà đại diện ông Đ xin trả dần số tiền vốn gốc cho bà M là 59.385.000 và xin trả dần mỗi tháng 3.000.000 đồng nhưng không được bà M chấp nhận. Do đó xét thấy việc trả dần của bà Ph và ông Đ làm ảnh hưởng quyền lợi của bà M nên Hội đồng xét xử không chấp nhận.

Từ những phần tích tại các phần [3.1], [3.2], [3.3], [3.4], [3.5] và phần [4] nêu trên cần buộc bà Ph và ông Đ phải trả cho bà M tổng cộng là 84.385.000 (vốn) +22.384.827 (lãi) = 106.769.827 đồng – 25.000.000 đồng (bà Ph và ông Đ đã trả cho bà M) = 81.769.827 đồng là phù hợp Điều 471 Bộ luật dân sự 2015.

[5] Về án phí: Bà Ph và ông Đ phải chịu án phí phần buộc trả tiền và bà M phải chịu án phí phần không chấp nhận yêu cầu theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn Điều 35, Điều 184, Điều 186, Điều 271 và Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự 2015;

Căn cứ Điều 471 và Điều 468 Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 2014 ngày 30 tháng 12 năm 2016.

Tuyên xử:

1/Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Đỗ Thị M “Tranh chấp hợp đồng góp hụi ” với bà Bùi Thị Ph và ông Trần Công Đ.

Buộc bà Bùi Thị Ph và ông Trần Công Đ liên đới trả cho bà Đỗ Thị M 81.769.827 đồng (Tám mươi mốt triệu bảy trăm sáu mươi chín ngàn tám trăm hai mươi bảy đồng) ngay khi án có hiệu lực.

Áp dụng khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 tính lãi chậm thi hành.

2/ Không chấp nhận một phần yêu cầu của bà Đỗ Thị M yêu cầu bà Bùi Thị Ph và ông Trần Công Đ với số tiền là 28.230.173 đồng.

3/ Về án phí: Buộc bà Ph và ông Đ liên đới phải nộp 4.088.491 đồng án phí dân sự sơ thẩm sung Ngân sách Nhà nước. Bà M phải đóng 1.411.508 đồng án phí không được chấp nhận yêu cầu. Số tiền này được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí 2.750.000 đồng theo biên lai số 3527 ngày 30/8/2019 tại Chi cục thi hành án huyện Đức Hòa. Hoàn lại bà M 1.338.492 đồng theo biên lai nêu trên.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án các đương sự được quyền kháng cáo xin xét xử phúc thẩm.

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưởng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”.


86
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về