Bản án 154/2017/DSPT ngày 25/09/2017 về tranh chấp hợp đồng góp hụi

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

BẢN ÁN 154/2017/DSPT NGÀY 25/09/2017 VỀ TRANH CHÁP HỢP ĐỒNG GÓP HỤI

Vào ngày 25 tháng 09 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 97/2017/TLPT-DS, ngày 25/07/2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng góp hụi  ”.

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 22/2017/DS-ST ngày 12 tháng 06 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện T tỉnh Vĩnh Long bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 224/2017/QĐPT-DS, ngày 25 tháng 8 năm 2017, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Kim L, sinh năm 1952 (có mặt).

Địa chỉ: ấp V L xã Vĩnh X, huyện T tỉnh Vĩnh Long.

Ngưi đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Thị Kim L là anh Trần Hoàng P – sinh năm 1987 ( tờ ủy quyền ngày 01/9/2017, có mặt).

Địa chỉ: ấp M, xã  C, huyện T, tỉnh Vĩnh Long.

-  Bị đơn:

1/ Bà Trần Thị Thúy H, sinh năm 1961( có mặt).

2/ Ông Đặng Văn S, sinh năm 1952 (vắng mặt).

Ngưi đại diện hợp pháp của ông Đặng Văn S là bà Trần Thị Thúy H (văn bản ủy quyền ngày 06/9/2017).

Cùng địa chỉ: ấp V L, xã Vĩnh X, huyện T, tỉnh Vĩnh Long.

- Người kháng cáo:  Bà Trần Thị Thúy H và ông Đặng Văn S là bị đơn .

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong đơn khởi kiện ngày 23 tháng 02 năm 2017, đơn khởi kiện sửa đổi, bổ sung ngày 19 tháng 4 năm 2017 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Kim L trình bày:

Vào năm 2013 đến năm 2016 bà Trần Thị Thúy H và ông Đặng Văn S có tham gia 66 dây hụi do bà L làm chủ thảo, hụi có huê hồng do hụi viên hốt hụi trả cho chủ thảo ở mỗi kỳ khui hụi, loại hụi 1.000.000đ hưởng huê hồng 300.000đ, loại hụi 2.000.000đ hưởng huê hồng 600.000đ, loại hụi 3.000.000đ hưởng huê hồng 900.000đ, loại hụi 5.000.000đ hưởng huê hồng 1.500.000đ. Bà H và ông S đã hốt 53 dây hụi ( gọi là hụi chết) và còn lại 13 dây hụi chưa hốt ( gọi là hụi sống), trong 13 dây hụi sống này có 15 phần hụi, tháng 12 năm 2016 thì bà L tuyên bố vỡ hụi.

Các dây hụi ba tháng khui một lần:

Dây 1: Hụi 5.000.000đồng, mở ngày 01/12/2013 có 20 phần hụi bà H ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ tư, bỏ thăm 2.700.000đồng, hụi viên đóng 2.300.000đ, lãnh hụi số tiền 39.100.000đ, đóng hụi chết 09 lần, còn lại 07 lần hụi vốn x 2.300.000đ = 16.100.000đ.

Các dây hụi hai tháng khui một lần:

Dây 2: Hụi 2.000.000đồng, mở ngày 20/5/2014 có 22 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ hai, bỏ thăm 780.000đồng, hụi viên đóng 1.220.000đ, lãnh hụi đuợc số tiền là 23.180.000đ, đóng hụi chết 16 lần, còn lại 04 lần trong đó 3 lần hụi vốn x 1.220.000đ + 1 lần chàng hụi 2.000.000đ = 5.660.000đ.

Dây 3: Hụi 2.000.000đồng, mở ngày 29/9/2014 có 24 phần hụi, bà H ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ hai, bỏ thăm 840.000đồng, hụi viên đóng 1.160.000đ, lãnh hụi đuợc số tiền là 39.100.000đ, đóng hụi chết 15 lần, còn lại 07 lần trong đó 6 lần hụi vốn x 1.160.000đ = 6.960.000đ + 01 lần chàng hụi  2.000.000đồng = 8.960.000đồng.

Dây 4: Hụi 3.000.000đồng, mở ngày 02/10/2014 có 22 phần hụi bà H ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ hai, bỏ thăm 1.400.000đồng, hụi viên đóng 1.600.000đồng, lãnh hụi đuợc số tiền 32.000.000đ, đóng hụi chết 11 lần, còn lại 09 lần hụi vốn x 1.600.000đ =14.400.000đồng.

Dây 5: Hụi 2.000.000đồng, mở ngày 11/11/2014 có 24 phần hụi, bà H ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ ba bỏ thăm 880.000đồng, hụi viên đóng 1.220.000đồng, lãnh hụi đuợc số tiền là 23.520.000đ, đóng hụi chết 11 lần, còn lại 10 lần hụi vốn x 1.220.000đ =11.200.000đồng.

Dây 6: Hụi 2.000.000đồng, mở ngày 02/02/2015 có 20 phần hụi bà H ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ hai bỏ thăm 910.000đồng, hụi viên đóng 1.090.000đồng, lãnh hụi đuợc số tiền là 19.620.000đ, đóng hụi chết 10 lần, còn lại 08 lần trong đó 07 lần hụi vốn x 1090.000đ = 7.630.000đ + 1 lần chàng hụi 2.000.000đ = 9.630.000đ.

Dây 7: Hụi 2.000.000đồng, mở ngày 02/02/2015, có 20 phần hụi bà H ông S tham gia 01 phần hốt hụi lần đầu bỏ thăm 850.000, hụi viên đóng 1.150.000 đồng, lãnh hụi đuợc số tiền là 21.850.000đ, đóng hụi chết 10 lần, còn lại 09 lần trong đó 08 lần hụi vốn x 1.150.000đ  = 9.200.000đ + 01 lần chàng hụi 2.000.000đồng = 11.200.000đồng.

Dây 8: Hụi 5.000.000đồng, mở ngày 17/4/2015, có 21 phần hụi, bà H ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ hai bỏ thăm 2.250.000đồng, hụi viên đóng 2.750.000đ, lãnh hụi số tiền 52.250.000đ, đóng hụi chết 08 lần, còn lại 11 lần hụi vốn x 2.750.000đ = 30.250.000đồng.

Dây 9: Hụi 5.000.000đồng, mở ngày 15/8/2015, có 22 phần hụi, bà H ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ hai bỏ thăm 2.450.000đồng, hụi viên đóng 2.550.000đồng, lãnh hụi số tiền 51.000.000đ, đóng hụi chết 06 lần, còn lại 14 lần hụi vốn x 2.550.000đ = 35.700.000đồng.

Các dây hụi một tháng khui một lần:

Dây 10: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 11/8/2015, có 27 phần hụi, bà H ông S tham gia 02 phần.

Phần 1: Hốt hụi lần thứ nhất bỏ thăm 400.000đồng, hụi viên đóng 600.000đ, lãnh hụi số tiền 15.000.000đ, đóng hụi chết 15 lần, còn lại 11 lần trong đó 9 lần hụi vốn x 600.000đ = 5.400.000đ + 02 lần chàng hụi 2.000.000đồng = 7.400.000đồng.

Phần 2: Hốt hụi lần 4 bỏ thăm 430.000đồng, hụi viên đóng 570.000đ, lãnh hụi số tiền 13.110.000đ, đóng hụi chết 13 lần, còn lại 11 lần trong đó 9 lần hụi vốn x 570.000đ = 5.130.000đ + 02 lần chàng hụi 2.000.000đồng = 7.130.000đồng. Tổng cộng 14.530.000đ .

Dây 11: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 11/8/2015, có 27 phần hụi, bà H ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ sáu bỏ thăm 460.000đồng, hụi viên đóng 540.000đồng, lãnh hụi số tiền 11.340.000đ, đóng hụi chết 10 lần, còn lại nợ 11 lần trong đó 8 lần hụi vốn x 540.000đ + 3 lần chàng hụi là 3.000.000đ = 7.320.000đồng.

Dây 12: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 11/8/2015, có 27 phần hụi, bà H ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ hai bỏ thăm 410.000đồng, lãnh hụi số tiền 15.340.000đ, đóng hụi chết 14 lần, còn lại 11 lần trong đó 8 hụi vốn x 590.000đ = 4.720.000đ + 3 lần chàng hụi 3.000.000đồng = 7.720.000đồng.

Dây 13: Hụi 3.000.000đồng, mở ngày 15/9/2015, có 20 phần hụi, bà H ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ ba bỏ thăm 1.350.000đồng, hụi viên đóng 1.650.000đồng, lãnh hụi số tiền 28.050.000đ, đóng hụi chết 11 lần, còn lại 6 lần hụi vốn x 1.650.000đ = 9.900.000đồng.

Dây 14: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 17/9/2015, có 26 phần hụi, bà H, ông S tham gia 02 phần.

Phần 1: Hốt lần thứ hai bỏ thăm 430.000đồng, hụi viên đóng 570.000đồng, lãnh hụi số tiền 8.600.000đ, đóng hụi chết 13 lần, còn lại  11 lần trong đó 8 lần hụi vốn x 570.000đ = 4.560.000đ + 3 lần chàng hụi 3.000.000đồng = 7.560.000đ.

Phần 2: Hốt hụi lần 5 bỏ thăm 430.000đồng, hụi viên đóng 570.000đồng, lãnh hụi số tiền 8.600.000đ, đóng hụi chết 10 lần, còn lại 11 lần trong đó 8 lần hụi vốn x 570.000đ = 4.560.000đ + 3 lần chàng hụi 3.000.000đồng = 7.560.000đ.

Tổng cộng là 15.120.000đồng.

Dây 15: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 01/7/2015, có 28 phần hụi, bà H ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ ba bỏ thăm 400.000đồng, hụi viên đóng 600.000đồng, lãnh hụi số tiền 15.600.000đ, đóng hụi chết được 14 lần, còn lại 11 lần hụi vốn trong đó 9 lần hụi chết x 600.000đ = 5.400.000đ + 02 chàng hụi 2.000.000đ = 7.400.000đồng.

Dây 16: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 01/7/2015, có 28 phần hụi, bà H ông S tham gia 02 phần.

Phần 1: Hốt hụi lần đầu bỏ thăm 400.000đồng, hụi viên đóng 600.000đ, lãnh hụi số tiền 15.600.000đ, đóng hụi chết 17 lần, còn lại 10 lần hụi vốn x 600.000đ = 6.000.000đ.

Phần 2: Hốt hụi lần thứ hai bỏ thăm 400.000đồng, hụi viên đóng 600.000đ, lãnh hụi số tiền 15.600.000đ, đóng hụi chết 16 lần còn lại 10 lần hụi vốn x 600.000đ = 6.000.000đ.

Tổng cộng: 12.000.000đồng.

Dây 17: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 02/4/2015, có 25 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ năm bỏ thăm 400.000đồng, hụi viên đóng 600.000đ, lãnh hụi số tiền 12.000.000đ, đóng hụi chết 16 lần, còn lại 04 lần hụi vốn x 600.000đ = 2.400.000đồng.

Dây 18: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 02/4/2015, có 25 phần hụi, bà H ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ năm bỏ thăm 400.000đồng, hụi viên đóng 600.000đ, lãnh hụi số tiền 12.000.000đ, đóng hụi chết 16 lần, còn lại 04 lần hụi vốn x 600.000 đ = 2.400.000đồng.

Dây 19: Hụi 2.000.000đồng, mở ngày 07/10/2015, có 24 phần hụi, bà H ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ tám bỏ thăm 950.000đồng, hụi viên đóng 1.050.000đ, lãnh hụi số tiền 17.850.000đ, đóng hụi chết 06 lần, còn lại 10 lần hụi vốn x 1.050.000đ = 10.500.000đồng.

Dây 20: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 09/5/2015, có 25 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ ba bỏ thăm 400.000đồng, hụi viên đóng 600.000đ, lãnh hụi số tiền 13.200.000đ, đóng hụi chết 16 lần, còn lại 6 lần hụi vốn x 600.000đ = 3.600.000đồng.

Dây 21: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 09/5/2015, có 25 phần hụi, bà H ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ ba bỏ thăm 400.000đồng, lãnh hụi số tiền 13.200.000đ, đóng hụi chết 16 lần, còn lại 6 lần hụi vốn x 600.000đ = 3.600.000đồng.

Dây 22: Hụi 2.000.000đồng, mở ngày 17/11/2015, có 24 phần hụi, bà H ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ bảy bỏ thăm 950.000đồng, hụi viên đóng 1.050.000đ, lãnh hụi số tiền 18.900.000đ, đóng hụi chết 05 lần, còn lại 12 lần hụi vốn x 1050.000đ = 12.600.000đồng.

Dây 23: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 07/4/2016, có 26 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ chín bỏ thăm 450.000đồng, hụi viên đóng 550.000đ, lãnh hụi số tiền 8.800.000đ, còn lại 15 lần trong đó 13 lần hụi vốn x 550.000đ = 7.150.000đ + 02 lần chàng hụi 2.000.000đồng = 9.150.000đồng.

Dây 24: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 15/01/2015, có 27 phần hụi, bà H, ông S tham gia 02 phần.

Phần 1: Hốt hụi lần 1, bỏ thăm 400.000đồng, hụi viên đóng 600.000đ, lãnh hụi số tiền 15.000.000đ, đóng hụi chết 13 lần, còn 14 lần hụi vốn x 600.000đ = 8.400.000đ.

Phần 2: Hốt hụi lần thứ 13 bỏ thăm  420.000đồng, hụi viên đóng 580.000đ, lãnh hụi số tiền 11.020.000đ, còn lại 14 lần hụi vốn x 580.000đ= 8.120.000đ

Tổng cộng 16.520.000đồng.

Dây 25: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 15/01/2015, có 27 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ hai bỏ thăm 470.000đồng, hụi viên đóng 530.000đ, lãnh hụi số tiền 13.250.000đ, đóng hụi chết 09 lần, còn lại 16 lần hụi vốn x 530.000đ = 8.480.000đồng

Dây 26: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 15/01/2015, có 27 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ 11 bỏ thăm 400.000đồng, hụi viên đóng 600.000đ, lãnh hụi số tiền 9.600.000đ, còn nợ 16 lần hụi vốn x 600.000đ = 9.600.000đồng.

Dây 27: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 19/01/2016, có 25 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ hai bỏ thăm 450.000đồng, hụi viên đóng 550.000đ, lãnh hụi số tiền 12.650.000đ, đóng hụi chết 09 lần, còn lại 14 lần hụi vốn x 550.000đ = 7.700.000đồng.

Dây 28: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 19/01/2016, có 25 phần hụi, bà H, ôngS tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ ba bỏ thăm   430.000đồng, hụi viên đóng 570.000đ, lãnh hụi số tiền 12.540.000đ, đóng hụi chết 08 lần, còn lại 14 lần hụi vốn x 570.000đ = 7.980.000đồng.

Dây 29: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 06/02/2016, có 28 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ hai bỏ thăm   460.000đồng, hụi viên đóng 540.000đ, lãnh hụi số tiền 14.040.000đ, đóng hụi chết 08 lần, còn lại 18 lần hụi vốn x 540.000đ = 9.720.000đồng.

Dây 30: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 06/02/2016, có 28 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ bảy bỏ thăm 460.000đồng, hụi viên đóng 540.000đ, lãnh hụi số tiền 11.550.000đ, đóng hụi chết 03 lần, còn lại 18 lần hụi vốn x 540.000đ = 9.720.000đồng.

Dây 31: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 07/4/2016, có 25 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi   lần đầu bỏ thăm 400.000đồng, hụi viên đóng 600.000đ, lãnh hụi số tiền 14.400.000đ, đóng hụi chết 06 lần, còn lại 18 lần hụi vốn x 600.000đ = 10.800.000đồng.

Dây 32: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 07/4/2016, có 25 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ tư bỏ thăm 450.000đồng, hụi viên đóng 550.000đ, lãnh hụi số tiền 11.550.000đ, đóng hụi chết 06 lần, còn lại 15 lần hụi vốn x 550.000đ = 8.250.000đồng.

Dây 33: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 07/4/2016, có 25 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ chín bỏ thăm 450.000đồng, lãnh hụi số tiền 14.400.000đ, còn lại 16 lần hụi vốn x 550.000đ = 8.800.000đồng.

Dây 34: Hụi 5.000.000đồng, mở ngày 04/01/2016, có 20 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ hai bỏ thăm  2.300.000đồng, lãnh hụi số tiền 48.600.000đ, đóng hụi chết 08 lần, còn lại 10 lần hụi vốn x 2.700.000đ = 27.000.000đồng.

Dây 35: Hụi 5.000.000đồng, mở ngày 25/3/2016, có 22 phần hụi, bà H, ông S tham gia 02 phần.

Phần 1: Hốt hụi lần 1 bỏ thăm 2.100.000đồng, hụi viên đóng 2.900.000đ, hốt nữa phần được số tiền 29.700.000đồng, đóng hụi chết 07 lần còn nợ lại 14 lần hụi vốn x 2.900.000đ = 40.600.000đ /2 = 20.300.000đ.

Phần 2: Hốt hụi lần thứ tư bỏ hăm 2.250.000đồng, hụi viên đóng 2.750.000đ, lãnh hụi số tiền 49.500.000đ, đóng hụi chết  04 lần, còn lại 14 lần hụi vốn x 2.750.000đ = 38.500.000đ.

Tổng cộng 58.800.000đồng.

Dây 36: Hụi 3.000.000đồng, mở ngày 20/4/2016, có 22 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ hai bỏ thăm 1.150.000đồng, hụi viên đóng 1.850.000đ, lãnh hụi số tiền 37.000.000đ, đóng hụi chết 05 lần, còn lại 15 lần hụi vốn x 1.850.000đ = 27.750.000đồng.

Dây 37: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 20/5/2016, có 22 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ ba bỏ thăm 430.000đồng, hụi viên đóng 570.000đ, lãnh hụi số tiền 11.400.000đ, đóng hụi chết 04 lần, còn lại 15 lần hụi vốn x 570.000đ = 8.550.000đồng.

Dây 38: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 20/5/2016, có 22 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi thứ hai bỏ thăm 440.000đồng, hụi viên đóng 560.000đ, lãnh hụi số tiền 11.200.000đ, đóng hụi chết 05 lần, còn lại 15 lần hụi vốn x 560.000đ = 8.400.000đồng.

Dây 39: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 20/5/2016, có 22 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ hai bỏ thăm 450.000đồng, hụi viên đóng 550.000đ, lãnh hụi số tiền 11.000.000đ, đóng hụi chết 05 lần, còn lại 15 lần hụi vốn x 550.000đ = 8.250.000đồng.

Dây 40: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 22/5/2016, có 22 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ hai bỏ thăm 420.000đồng, hụi viên đóng 580.000đ, lãnh hụi số tiền 11.600.000đ, đóng hụi chết 05 lần, còn lại 15 lần hụi vốn x 580.000đ = 8.700.000đồng.

Dây 41: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 22/5/2016, có 22 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ tư bỏ thăm 450.000đồng, lãnh hụi số tiền 8.100.000đ, đóng hụi chết 02 lần, còn lại 16 lần hụi vốn x 550.000đ = 8.800.000đồng.

Dây 42: Hụi 5.000.000đồng, mở ngày 12/7/2016, có 19 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ hai bỏ thăm 2.150.000đồng, hụi viên đóng 2.850.000đ, lãnh hụi số tiền 42.850.000đ, đóng hụi chết 02 lần, còn lại 15 lần hụi vốn x 2.850.000đ = 42.750.000đồng.

Dây 43: Hụi 3.000.000đồng, mở ngày 12/7/2016, có 18 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ ba bỏ thăm 1.200.000đồng, hụi viên đóng 1.800.000đ, lãnh hụi số tiền 25.200.000đ, đóng hụi chết 01 lần, còn lại 14 lần hụi vốn x 1.800.000đ = 25.200.000đồng.

Dây 44: Hụi 3.000.000đồng, mở ngày 12/7/2016, có 18 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt lần thứ 1 bỏ thăm 1.000.000đồng, lãnh hụi số tiền 25.200.000đ, đóng hụi chết 03  ần, còn lại 14 lần hụi vốn x 2.000.000đ = 28.000.000đồng.

Dây 45: Hụi 2.000.000đồng, mở ngày 12/7/2016, có 22 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ sáu bỏ thăm 800.000đồng, hụi viên đóng 1.200.000đ, lãnh hụi số tiền 16.800.000đ, còn lại 16 lần hụi vốn x 1.200.000đ = 19.200.000đồng.

Dây 46: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 12/7/2016, có 25 phần hụi, bà H ông Stham gia 01 phần, hốt hụi   lần thứ ba bỏ thăm 460.000đồng, hụi viên đóng 540.000đ, lãnh hụi số tiền 10.720.000đ, đóng hụi chết 03 lần, còn lại 19 lần hụi vốn x 540.000đ = 10.260.000đồng.

Dây 47: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 12/7/2016, có 25 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ ba bỏ thăm   440.000đồng, hụi viên đóng 560.000đ, lãnh hụi số tiền 10.080.000đ, đóng hụi chết 04 lần, còn lại 18 lần hụi vốn x 560.000đ = 10.080.000đồng.

Dây 48: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 13/8/2016, có 24 phần hụi, bà H ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ hai bỏ thăm 440.000đồng, hụi viên đóng 560.000đ, lãnh hụi số tiền 9.520.000đ, đóng hụi chết 01 lần, còn lại 21 lần hụi vốn x 560.000đ =11.760.000đồng.

Dây 49: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 13/8/2016, có 24 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ ba bỏ thăm 460.000đồng, hụi viên đóng 560.000đ, lãnh hụi số tiền 10.120.000đ, còn lại 21 lần hụi vốn x 540.000đ = 11.340.000đồng.

Dây 50: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 13/8/2016, có 24 phần hụi, bà H ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ ba bỏ thăm 470.000đồng, hụi viên đóng 530.000đ, lãnh hụi số tiền 11.130.000đ, còn lại 21 lần hụi vốn x 530.000đ= 11.130.000đồng.

Dây 51: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 02/10/2016, có 21 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ hai bỏ thăm   460.000đồng, hụi viên đóng 540.000đ, lãnh hụi số tiền 10.260.000đ, còn lại 19 lần hụi vốn x 540.000đ = 10.260.000đồng.

Dây 52: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 02/10/2016, có 21 phần hụi, bà H, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ hai bỏ thăm 460.000đồng, hụi viên đóng 540.000đ, lãnh hụi số tiền 10.260.000đ, còn lại 19 lần hụi vốn x 540.000đ = 10.260.000đồng.

Dây 53: Hụi 1.000.000đồng, mở ngày 02/10/2016, có 21 phần hụi, bà, ông S tham gia 01 phần, hốt hụi lần thứ ba bỏ thăm 400.000đồng, hụi viên đóng 600.000đ, lãnh hụi số tiền 10.260.000đ, còn lại 18 lần hụi vốn x 600.000đ = 10.800.000đồng.

Tổng cộng số tiền bà H và ông S nợ bà Lan là 716.200.000đ .

Ngoài ra, bà H và ông S còn tham gia  13 dây hụi sống trong đó có có 15 phần hụi do bà Lan làm chủ thảo.

Dây hụi ba tháng khui một lần:

Dây 1: mở ngày 19/7/2014al, hụi 10.000.000đ, có 15 phần, bà H và ông S tham gia 01 phần hụi, đã đóng tiền hụi vốn 10 lần bằng 53.500.000đ .

Dây hụi hai tháng khui một lần:

Dây 2: mở ngày 09/8/2014al, hụi 2.000.000đ, có 23 phần, bà H và ông S tham gia 01 phần hụi, đã đóng tiền hụi vốn 15 lần bằng 16.370.000đ .

Dây hụi một tháng khui một lần:

Dây 3: mở ngày 09/6/2016al, hụi 20.000.000đ, có 15 phần hụi, bà H và ông S tham gia 01 phần, đã đóng tiền hụi vốn 5 lần bằng 58.000.000đ .

Dây 4: mở ngày 06/5/2016al, hụi 10.000.000đ, có 17 phần hụi, bà Hvà ông S tham gia 1 phần, đã đóng tiền hụi vốn  06 lần bằng 35.150.000đ .

Dây 5: mở ngày 12/7/2016al, hụi 5.000.000đ, có 19 phần, bà H và ông S tham gia 01 phần, đã đóng tiền hụi vốn 4 lần bằng 11.700.000đ .

Dây 6: mở ngày 12/7/2016al, hụi 2.000.000đ, có 22 phần hụi, bà H và ông S tham gia 01 phần, đã đóng tiền hụi vốn 06 lần bằng 6.850.000đ .

Dây 7: mở ngày 02/10/2016al, hụi 5.000.000đ, có 15 phần hụi, bà H và ông S tham gia 02 phần, đã đóng tiền hụi vốn  01 lần bằng 6.400.000đ.

Dây 8: mở ngày 13/8/2016al, hụi 3.000.000đ, có 20 phần hụi, bà H và ông Stham gia 01 phần, đã đóng tiền hụi vốn 03 lần bằng 5.340.000đ .

Dây 9: mở ngày 13/8/2016al, hụi 3.000.000đ, có 20 phần hụi, bà H và ông S tham gia 01 phần, đã đóng tiền hụi vốn 03 lần bằng  5.500.000đ .

Dây 10: mở ngày 02/10/2016al, hụi 1.000.000đ, có 21 phần hụi, bà H và ông Sáu tham gia 01 phần, đã đóng tiền hụi vốn 03 lần bằng 1.800.000đ .

Dây 11: mở ngày 02/10/2016al, hụi 1.000.000đ, có 21 phần hụi, bà H và ông S tham gia 01 phần, đã đóng tiền hụi vốn 03 lần bằng 1.770.000đ .

Dây 12: mở ngày 12/7/2016al, hụi 1.000.000đ, có 25 phần hụi, bà H và ông S tham gia 02 phần, đã đóng tiền hụi vốn 06 lần bằng 6.980.000đ.

Dây 13: mở ngày 13/8/2016al, hụi 1.000.000đ, có 24 phần hụi, bà H và ông S tham gia 02 phần, đã đóng tiền hụi vốn một phần x 05 lần bằng  2.880.000đ ( chết 1 phần còn sống 1 phần).

Tổng cộng bà Lan còn nợ các dây hụi sống của bà H và ông S là 212.240.000đ.

Bà L và bà Hằng tự nguyện thỏa thuận cấn trừ số tiền hụi bà H nợ bà L 716.200.000đ với số tiền hụi bà L nợ bà H 212.240.000đ, bà H còn nợ bà L số tiền 503.960.000đồng. Bà H đồng ý trả cho bà L 503.960.000đồng.

- Tại bản tự khai ngày 28 tháng 3 năm 2017 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa bị đơn bà Trần Thị Thúy Hằng trình bày:

Bà H thừa nhận có tham gia các dây hụi như lời trình bày của bà L và đồng ý khấu trừ nợ hụi nên bà H còn nợ bà L số tiền 503.960.000đồng, bà H đồng ý trả cho bà Lan số tiền 503.960.000đồng .

- Tại bản tự khai ngày 28 tháng 3 năm 2017 của bị đơn Đặng Văn S và các lời khai trong quá trình giải qu yết vụ án cũng như tại phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền của ông S là bà H trình bày:

Bà H là vợ ông S có tham gia góp hụi do bà L là chủ thảo, ông S không liên quan gì đến việc chơi hụi này nên không đồng ý cùng bà H trả cho bà L số tiền 503.960.000đồng.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 22/2017/DS-ST ngày 12 tháng 06 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Vĩnh Long đã quyết định:

Tuyên xử:

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26 và điểm a khoản 1 Điều 35 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;

Áp dụng Điều 688 của Bộ luật dân sự 2015; Điều 479 của Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 27, khoản 1 Điều 30 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Điều 16 Nghị định 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính Phủ.

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn Nguyễn Thị Kim L. Buộc bà Trần Thị Thúy H và ông Đặng Văn S có nghĩa vụ liên đới trả bà Nguyễn Thị Kim L số tiền 503.960.000đ (năm trăm lẻ ba triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng).

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về lãi suất chậm thi hành án, về án phí sơ thẩm nhưng không bị kháng cáo, kháng nghị.

Sau khi xét xử sơ thẩm, tại đơn kháng cáo ngày 25/6/2017 và đơn kháng cáo bổ sung ngày 28/8/2017 bị đơn bà Hằng và ông Sáu kháng cáo bản án sơ thẩm với nội dung: Yêu cầu giải quyết lại toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm, bà H đồng ý trả cho bà L số tiền nợ hụi 503.960.000đ nhưng xin trả dần, ông S không đồng ý liên đới cùng bà H trả cho bà L số tiền  nợ hụi 503.960.000đ.

-Tại phiên tòa phúc thẩm: Bà H thay đổi yêu cầu kháng cáo, đồng ý trả cho bà L số tiền nợ hụi 503.960.000đ, bà H đại diện cho ông S không đồng ý liên đới cùng bà H trả cho bà Lsố tiền  nợ hụi 503.960.000đ.

Anh P đại diện cho bà Lan giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đề nghị bà H và ông S có nghĩa vụ trả cho bà L số tiền nợ hụi 503.960.000đ.

- Quan điểm của kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long như sau  :

Việc tuân theo pháp luật của những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm là phù hợp pháp luật.

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Trần Thị Thúy H và ông Đặng Văn S giữ nguyên bản án sơ thẩm. Bà H, ông S phải chịu án phí phúc thẩm theo khoản 1 Điều 29 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của các đương sự và phát biểu của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa; Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Ngày 25 tháng 06 năm 2017 Tòa án cấp sơ thẩm nhận đơn kháng cáo của bà H và ông S tronmg thời hạn luật định nên còn là kháng cáo hợp lệ bà H và ông S

Xét yêu cầu của bà Lan yêu cầu bà H cùng ông Sáu trả số tiền nợ hụi 503.960.000đồng. Bà H thừa nhận có nợ bà L số tiền nợ hụi 503.960.000đồng. Đối với ông Sáu và bà H là vợ chồng, mặc dù bà H cho rằng việc giao dịch hụi với bà Lan là làm ăn riên g không liên quan gì tới ông S nhưng mục đích bà H tham gia giao dịch hụi với bà L là để kiếm lời, số tiền tham gia chơi hụi rất lớn, việc chơi hụi kéo dài nhiều năm từ năm 2013 đến năm 2016, lợi nhuận thu được từ việc chơi hụi là để phục vụ kinh tế gia đình nên ông Sáu phải có trách nhiệm liên đới cùng bà H trả số tiền nợ cho bà L. Do vậy Tòa án cấp sơ thẩm buộc bà H và ông S có trách nhiệm liên đới trả cho bà L số tiền nợ hụi 503.960.000đồng là có căn cứ phù hợp pháp luật.

[2] Về án phí phúc thẩm: Do kháng cáo của bà H và ông S không được chấp nhận, nên bà H và ông S phải chịu án phí phúc thẩm theo qui định tại khoản 1 Điều 148 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và khoản 1 Điều 29 Nghị quyết  326/2006/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về lãi suất chậm thi hành án, về án phí sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị Hội đồng xét xử không giải quyết.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015;

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn Trần Thị Thúy H và Đặng Văn S. Giữ nguyên bản án sơ thẩm số: 22/2017/DS-ST ngày 12 tháng 06 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Áp dụng Điều 688 của Bộ luật dân sự 2015; Điều 479 của Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 27, khoản 1 Điều 30 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Điều 16 Nghị định 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính Phủ.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn Nguyễn Thị Kim L. Buộc bà Trần Thị Thúy Hvà ông Đặng Văn S có nghĩa vụ liên đới trả bà Nguyễn Thị Kim L 503.960.000đ (năm trăm lẽ ba triệu chín trăm sáu mươi n gàn đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án, thì hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất qui định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

2.Về án phí phúc thẩm : Áp dụng khoản 1 Điều 148 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; khoản 1 Điều 29 Nghị quyết 326/2006/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 theo quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

- Buộc bà Trần Thị Thúy H phải nộp 300.000 đồng ( ba trăm nghìn đồng) án phí phúc thẩm, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 0013930, ngày 30/06/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T, tỉnh Vĩnh Long.

- Buộc ông Đặng Văn S phải nộp 300.000 đồng ( ba trăm nghìn đồng) án phí phúc thẩm, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 0013931, ngày 30/06/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T, tỉnh Vĩnh Long.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về án phí sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị Hội đồng xét xử không giải quyết, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

847
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 154/2017/DSPT ngày 25/09/2017 về tranh chấp hợp đồng góp hụi

Số hiệu:154/2017/DSPT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Vĩnh Long
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 25/09/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về