Bản án 153/2017/DS-PT ngày 19/12/2017 về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

BẢN ÁN 153/2017/DS-PT NGÀY 19/12/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN

Ngày 19/12/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 135/2017/TLPT-DS ngày 05/10/2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản”. Do bản án dân sự sơ thẩm số 15/2017/DS-ST ngày 25/07/2017 của Toà án nhân dân huyện Ea H’Leo bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 196/2017/QĐ-PT ngày 20/11/2017 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Bà Mai Thị H, sinh năm 1969;

Cư trú tại: Thôn X, xã C, huyện E, tỉnh Đắk Lắk (Có mặt).

2. Bị đơn:

2.1. Bà Châu Thị Tuyết L, sinh năm 1966;

2.2. Ông Nguyễn Ngọc L1, sinh năm 1966;

2.3. Ông Nguyễn Ngọc P, sinh năm 1989;

2.4. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1985;

2.5. Ông Châu Văn T1, sinh năm 1973;

Đều cư trú tại: Thôn X, xã C huyện E, Đắk Lắk.

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn bà Nguyễn Thị T, ông Nguyễn Ngọc P, ông Châu Văn T1: Ông Nguyễn Ngọc L1 và bà Châu Thị Tuyết L. (Ông L1, bà L đều có mặt; ông P, bà T, ông T1 đều vắng mặt).

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Đỗ H1, sinh năm 1966;

Cư trú tại: Thôn X, xã X, huyện E, tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt).

4. Người kháng cáo: Bà Mai Thị H là nguyên đơn trong vụ án.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Nguyên đơn bà Mai Thị H trình bày: Ngày 26/6/2014, bà và ông Đỗ H1 (chồng bà) có bán cho vợ chồng bà Châu Thị Tuyết L và ông Nguyễn Ngọc L1 14 con heo thịt, trước khi cân heo giữa bà và bà L có thỏa thận miệng về giá cả và ngày cân heo, giao nhận tiền, sau khi thỏa thuận xong vợ chồng bà L cùng với bà Nguyễn Thị T, ông Nguyễn Ngọc P, ông Châu Văn T1 (là các con của bà L) đến bắt 14 con heo với trọng lượng là 1.386 kg x giá 48.000 đồng/kg = 66.528.000 đồng, nhưng chưa trả tiền mà bà L, ông L nói để trừ vào số tiền 63.500.000 đồng mà vợ chồng bà vay của bà T trước đó nên bà không đòi nữa và cũng không làm giấy tờ.

Đến năm 2015, bà T khởi kiện yêu cầu vợ chồng bà trả số tiền 63.500.000 đồng, theo bà thì số tiền này đã cấn trừ vào tiền bà L mua heo là 66.528.000 đồng, nhưng Tòa án nhân dân huyện Ea H’Leo không xem xét mà vẫn xét xử buộc vợ chồng bà phải trả cho bà T số tiền là 63.500.000 đồng, vợ chồng bà đã thi hành xong bản án trên. Nay bà yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Châu Thị Tuyết L, ông Nguyễn Ngọc L1 và bà Nguyễn Thị T, ông Nguyễn Ngọc P, ông Châu Văn T1, trả cho vợ chồng bà số tiền 66.528.000 đồng và tiền lãi suất của số tiền trên từ ngày 26/6/2014 đến nay.

Bị đơn ông Nguyễn Ngọc L1, bà Châu Thị Tuyết L trình bày: Gia đình ông, bà chuyên mua, bán heo thịt nhiều năm nay. Vào ngày 26/6/2014, do có quen biết với bà H nên bà L có thỏa thuận mua 14 con heo thịt của vợ chồng bà H, sau khi hai bên thỏa thuận giá cả xong, thì vợ chồng bà có nhờ các con bà gồm: bà Nguyễn Thị T, ông Nguyễn Ngọc P, ông Châu Văn T1 đến nhà bà H bắt và cân heo giúp, vợ chồng bà đã trả hết số tiền 66.528.000 đồng cho vợ chồng bà H ngay sau khi bắt heo (Việc mua, bán và trả tiền, thông lệ từ trước đến nay mua xong là trả tiền nên không có trường hợp nào làm hợp đồng bằng văn bản mà chỉ thỏa thuận bằng miệng. Số nợ của vợ chồng bà H, bà và ông L1 đã trả xong, không liên quan gì đến các con bà; cụ thể là không liên quan gì đến số tiền của bà T). Thời điểm mua heo của bà H là tháng 6/2014 hai bên gia đình vui vẻ, không có mâu thuẫn gì, hợp đồng vay nợ của bà H, ông H1 và bà T mới thực hiện được ½ thời gian thì làm sao cấn trừ nợ được, các bên không ai nói đến vấn đề này. Do đó, bà H, ông H1 khởi kiện gia đình bà là không đúng.

Trong quá trình giải quyết vụ án, tại cơ quan ông Nguyễn Ngọc P, bà Nguyễn Thị T, ông Châu Văn T1 trình bày: Do ông L1, bà L (là bố mẹ) làm nghề mua bán heo thịt từ nhiều năm nay, nên mỗi lần đi mua, cân heo đều nhờ các con gồm: Bà T, ông P, ông T1 đi bắt heo và chở heo giúp, việc thỏa thuận mua bán, giá cả và thanh toán tiền heo là do bà L quyết định, thanh toán nên bà T, ông P, ông T1 không biết. Nay vợ chồng bà H khởi kiện yêu cầu bà T, ông P, ông T1 trả số tiền 66.528.000 đồng là không có căn cứ. Vì việc mua bán heo của bà H, ông H1 là giữa các bên bà H, ông H1 với bà L, ông L1 với nhau.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 15/2017/DS-ST ngày 25/7/2017 của Tòa án nhân dân huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định:

Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 428; khoản 1 Điều 438 Bộ luật dân sự năm 2005;

Tuyên xử: Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Mai Thị H và ông Đỗ H1 về việc yêu cầu bà Châu Thị Tuyết L, ông Nguyễn Ngọc L1, bà Nguyễn Thị T, ông Nguyễn Ngọc P, ông Châu Văn T1 trả số tiền 66.528.000 đồng và lãi suất.

Về án phí: Áp dụng khoản 3 Điều 144; khoản 1 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 3 Điều 18; khoản 3 Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án.

Bà Mai Thị H và ông Đỗ H1 phải chịu 3.326.400 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm, được khấu trừ 1.663.200 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện E, theo biên lai số 28214 ngày 06/3/2015. Bà Mai Thị H và ông Đỗ H1 còn phải nộp số tiền án phí là 1.663.200 đồng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 08/8/2017, bà Mai Thị H kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 15/2017/DSST ngày 25/7/2017 của Tòa án nhân dân huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk; Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết theo hướng chấp nhận đơn khởi kiện của bà và buộc bên phía bị đơn phải trả số tiền còn nợ là 66.528.000 đồng.

Tại phiên tòa nguyên đơn bà Mai Thị H khai: Do có quen biết với bà Nguyễn Thị T (con gái bà L, ông L1) nên ngày 15/12/2013 bà T có cho vợ chồng bà vay số tiền 63.500.000 đồng, thời hạn vay là 01 năm, sau khi vay đến ngày 26/6/2014 bà T cùng với bà L đến nhà bà thỏa thuận mua bán 14 con heo thịt, sau khi thỏa thuận xong bà L cùng các con gồm: bà Nguyễn Thị T, ông Nguyễn Ngọc P, ông Châu Văn T1 đến cân, chở số heo trên về nhưng chưa trả tiền cho bà, bà đến đòi thì bà L nói để trừ vào số tiền 63.500.000 đồng mà bà đã vay của bà T trước đó nên bà không đòi nữa. Đến hạn trả số nợ 63.500.000 đồng, vợ chồng bà chưa có trả nên bà T khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Ea H’leo giải quyết buộc bà trả cho bà Nguyễn Thị T số tiền 63.500.000 đồng, bà không đồng ý bởi số tiền này đã được bà T trừ vào số tiền mua bán heo là 66.528.000 đồng, bà T không thừa nhận nên Tòa án đã xét xử buộc bà phải trả cho bà T số tiền 63.500.000 đồng. Nay số tiền này bà đã thi hành án xong, bà yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Châu Thị Tuyết L, ông Nguyễn Ngọc L1 và bà Nguyễn Thị T, ông Nguyễn Ngọc P, ông Châu Văn T1, trả cho bà số tiền 66.528.000 đồng và tiền lãi suất của số tiền trên từ ngày 26/6/2014 đến nay.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát biểu ý kiến:

Về tố tụng: Kể từ khi thụ lý vụ án cho đến ngày mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa và Hội đồng xét xử cũng như các đương sự đã tuân thủ đầy đủ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Về nội dung: Quá trình giải quyết sơ thẩm và tại phiên tòa hôm nay vợ chồng bà L đều cho rằng sau khi bắt heo của bà H xong bà đã trả hết tiền ngay hôm đó, bà H cũng không cung cấp chứng cứ chứng minh thể hiện việc vợ chồng bà L bắt heo nhưng chưa trả tiền. Do đó cấp sơ thẩm bác toàn bộ đơn khởi kiện của bà H về việc yêu cầu vợ chồng bà L phải trả số tiền mua heo là 66.528.000 đồng là có căn cứ nên kháng cáo của bà H là không có cơ sở để xem xét. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Không chấp nhận đơn kháng cáo của bà Mai Thị H. Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 15/2017DSST ngày 25/7/2017 của Tòa án nhân dân huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu thu thập được trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ kết quả tranh luận tại phiên toà, ý kiến của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định như sau:

[1] Xét yêu cầu khởi kiện và đơn kháng cáo của nguyên đơn bà Mai Thị H thì thấy: Vào ngày 26/6/2014 vợ chồng bà Mai Thị H có thỏa thuận mua, bán 14 con heo (loại heo thịt) cho bà Châu Thị Tuyết L là đúng sự thật và đã được hai bên thừa nhận. Tuy nhiên, bà L và ông Nguyễn Ngọc L1 (chồng bà L) không thừa nhận về khoản nợ mà ông bà đã mua 14 con heo của bà H bởi; bà L, ông L1 là người chuyên mua heo của các hộ dân trên địa bàn về giết mổ, nên khi thu mua heo thì bà L và ông L1 đều nhờ các con là bà Nguyễn Thị T, ông Nguyễn Ngọc P, ông Châu Văn T1 đi bắt heo; việc mua bán heo của bà H là do bà thỏa thuận mua với bà H, khi cân heo xong thì bà trả đủ số tiền trên cho bà H.

[2] Xét lời khai của bà T, ông P, ông T1 thì bà T, ông P, ông T1 không thừa nhận việc bà H yêu cầu liên đới trả tiền mua bán heo giữa bà L với bà H vào ngày 26/6/2014 bởi; ông P ông T1 là người chuyên đi bắt heo cho vợ chồng bà L nên việc ông P ông T1 tới nhà bà H bắt heo là do bà L, ông L1 nhờ, quá trình giải quyết vụ án bà H cũng thừa nhận việc mua bán 14 con heo chỉ thỏa thuận với bà L; vậy ông P ông T1 không biết về việc thỏa thuận giá cả mua bán heo của hai bên.

Do đó, bà H khởi kiện yêu cầu bà T, ông P, ông T1 phải liên đới trả tiền mua heo cho bà là không có cơ sở để chấp nhận.

[3] Xét thấy, yêu cầu khởi kiện của bà H đối với số tiền bà L, ông L1, bà T, ông P, ông T1 mua 14 con heo có trọng lượng là 1.386 kg x giá 48.000 đồng/kg = 66.528.000 đồng, thì bà H không cung cấp được tài liệu, chứng cứ nào để chứng minh. Vì vậy, Hội đồng xét xử không có cơ sở để chấp nhận yêu cầu của bà H khởi kiện yêu cầu bà Châu Thị Tuyết L, ông Nguyễn Ngọc L1, bà Nguyễn Thị T, ông Nguyễn Ngọc P, ông Châu Văn T1 trả số tiền 66.528.000 đồng và lãi suất. Cần giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 15/2017/DS-ST ngày 25/7/2017 của Tòa án nhân dân huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

[4] Về án phí: Do không chấp nhận đơn kháng cáo nên bà H phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị  có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308, Điều 313 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 430 Bộ luật dân sự năm 2015Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

[1] Không chấp nhận đơn kháng cáo của nguyên đơn bà Mai Thị H. Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 15/2017/DS-ST ngày 25/7/2017 của Tòa án nhân dân huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

[2] Tuyên xử: Bác yêu cầu khởi kiện của bà Mai Thị H.

[3] Về án phí dân sự phúc thẩm: Bà Mai Thị H phải chịu 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) tiền án phí dân sự phúc thẩm, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí mà bà Mai Thị H đã nộp theo biên lai thu số 0001986 ngày 08/8/2017 tại Chi Cục thi hành án dân sự huyện E, tỉnh Đắk Lắk.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

504
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 153/2017/DS-PT ngày 19/12/2017 về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản

Số hiệu:153/2017/DS-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Đăk Lăk
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 19/12/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về