Bản án 15/2020/HC-ST ngày 24/08/2020 về khiếu kiện quyết định hành chính

A ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

BẢN ÁN 15/2020/HC-ST NGÀY 24/08/2020 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Ngày 24 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 23/2020/TLST-HC ngày 18 tháng 02 năm 2020 về khiếu kiện quyết định hành chính theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 36/2020/QĐXXST-HC ngày 04 tháng 8 năm 2020, giữa các đương sự:

- Người khởi kiện: Ông Nguyễn Ngọc T, sinh năm 1978 Địa chỉ: KDC X, phường A, quận N, thành phố Cần Thơ. (Có mặt)

Ngưi bị kiện:

1/ Ủy ban nhân dân quận N, thành phố Cần Thơ Địa chỉ: Phường A, quận N, thành phố Cần Thơ, vắng mặt tại phiên tòa. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Ông Mai Huỳnh K, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ; cư trú tại ấp T, xã T, huyện P, thành phố Cần Thơ.

2/ Chủ tịch UBND phường H Địa chỉ: Phường H, quận N, thành phố Cần Thơ.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lý Gô B, Phó Chủ tịch UBND phường H, quận N, thành phố Cần Thơ, theo Quyết định ủy quyền số 293/QĐ- UBND ngày 25/11/2019 của Chủ tịch UBND phường H. (Có mặt tại phiên tòa).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ông Nguyễn Ngọc T trình bày và yêu cầu:

Thông báo số 425/TB-UBND ngày 13/6/2019 của Ủy ban nhân dân phường H, về việc thực hiện tháo dỡ các vật kiến trúc lấn chiếm phần đất nhà nước quản lý tại phía trước khu dân cư X, đường N, khu vực A, phường H, quận N, thành phố Cần Thơ đã xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00303.QSDĐ do Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (cũ) cấp cho ông ngày 01/03/2005 thể hiện rất rõ phần đất của ông tiếp giáp lộ B với lộ giới 40m. Nhà nước chưa sử dụng để mở rộng lộ B nên ông đã sử dụng diện tích đất này để xây dựng quán kinh doanh từ năm 2005.

Năm 2018 Ủy ban nhân dân quận N ban hành quyết định số 1497/QĐ- UBND ngày 13/3/2018 đã lấy phần đất nằm trong lộ giới 40m cấp thành đất ở (ODT), có diện tích 493,3m2, thuộc thửa 350, tờ bản đồ số 10, loại đất ODT để nhà nước quản lý mà không tống đạt quyết định cho ông. Đến khi nhận được thông báo số 425/TB-UBND ngày 13/6/2019 của Ủy ban nhân dân phường H, ông mới biết được Nhà nước tự đo vẽ và chừa 6m để ông đi ra và rào lại phần đất cấp trên mương lộ này là xâm phạm đến quyền sử dụng phần đất trước nhà của ông. Tuyến đường này chưa thi công, có hàng trăm hộ dân đang sử dụng, Nhà nước chỉ quản lý phần đất của ông là không hợp lý. Từ những cơ sở trên, ông đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ giải quyết:

1/- Hủy toàn bộ Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của Ủy ban nhân dân quận N (Sau đây gọi tắt là Quyết định 1497).

2/- Hủy toàn bộ Thông báo số 425/TB-UBND ngày 13/6/2019 của Ủy ban nhân dân phường H (Sau đây gọi tắt là Thông báo 425).

Người bị kiện: Ủy ban nhân dân quận N có ý kiến tại Công văn số 1926/UBND-TD ngày 13/5/2020 như sau:

Ngày 25 tháng 10 năm 2000, UBND tỉnh Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 2753/QĐ.UB thu hồi 939,5m2 đất của ông Nguyễn Đình Th để xây dựng Bến xe khách tỉnh Cần Thơ, tuy nhiên ngày 29 tháng 8 năm 2001, UBND tỉnh Cần Thơ ban hành Quyết định số 55/2001/QĐ.UB quy định về lộ giới tuyến Quốc lộ B kéo dài đến cảng C, theo Quyết định này thì toàn bộ phần đất 939,5m2 của hộ ông Th đều nằm trong quy hoạch lộ giới khu vực Bến xe Cần Thơ. Do đó, phần diện tích đất thuộc lộ giới nêu trên không còn thuộc quyền quản lý của Sở giao thông vận tải Cần Thơ. Từ cơ sở nêu trên, việc Ủy ban nhân dân quận N ban hành Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2018 là đúng thẩm quyền theo quy định. Kể từ khi Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ ban hành Quyết định 55/2001/QĐ.UB quy định về lộ giới tuyến Quốc lộ B kéo dài đến cảng C trong đó có phần đất thu hồi của ông Th đến nay chưa được điều chỉnh bằng quyết định nào khác, đồng thời, Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018 của UBND quận N được ban hành đúng trình tự thủ tục, đúng nội dung và không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện nên yêu cầu hủy quyết định này là không có cơ sở chấp nhận.

Căn cứ vào Bản đồ địa chính quản lý, phần đất ông hộ ông Nguyễn Đình Th kê khai đăng ký thửa 10A, tờ bản đồ số 10, phường H có diện tích là 1032,5m2. Đối chiếu phần diện tích đất ông Th bị thu hồi (939,5m2) và phần đất công Ủy ban nhân dân quận ban hành Quyết định quản lý (493,3m2) cộng với phần diện tích còn lại ông Th đang sử dụng (442,2m2) có thể nhận định rằng phần diện tích 493,3m2 thuộc thửa số 350, tờ bản đồ số 10 UBND quận N ban hành quyết định quản lý đất công là một phần nằm trong diện tích đất 939,5m2 bị thu hồi theo Quyết định số 2753/QĐ.UB. Từ cơ sở nêu trên, cho thấy việc Ủy ban nhân dân quận N ban hành Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2018, quản lý thửa đất số 350, tờ bản đồ số 10, loại đất ODT, diện tích 493,3m2, tọa lạc tại Quốc lộ B, phường H, quận N, thành phố Cần Thơ là đúng trình tự, thủ tục theo quy định và không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Ngọc T. Kiến nghị Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Ngọc T; Đồng thời, giữ nguyên Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận N.

Người bị kiện - Chủ tịch UBND phường H: Không có văn bản nêu ý kiến liên quan đến yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Ngọc T. Tuy nhiên, tại phiên tòa người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch UBND phường H cho rằng, Thông báo 425/TB-UBND được ban hành là hợp pháp. Bởi lẽ, sau khi có Quyết định 1497 của Ủy ban nhân dân quận N thì Ủy ban nhân dân phường H đã tiến hành động viên, thuyết phục các hộ dân tự tháo dỡ các vật kiến trúc xây dựng trên phần đất nhà nước đã quản lý. Các hộ dân đã thống nhất nhưng do sau đó các hộ dân không thực hiện nên đã ban hành Thông báo 425 và đã tiến hành tháo dỡ.

Quan điểm của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện Ủy ban nhân dân quận N thể hiện giống với ý kiến với văn bản đã gửi cho Tòa án.

Tại phiên tòa, người khởi kiện đã trình bày các vấn đề như nội dung đơn khởi kiện và giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.

Phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ cho rằng, người tiến hành tố tụng, người khởi kiện đã chấp hành đúng quy định của Luật tố tụng hành chính. Người bị kiện là cơ quan nhà nước nhưng chưa thực hiện đầy đủ việc chấp hành triệu tập của Tòa án. Về nội dung vụ án, sau khi phân tích các tình tiết vụ kiện và các quy định pháp luật điều chỉnh, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Tòa án chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Ngọc T. Cụ thể: Chấp nhận yêu cầu hủy toàn bộ Thông báo số 425/TB-UBND ngày 13/6/2019 Của Chủ tịch UBND phường H. Bác yêu cầu hủy Quyết định 1497/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của Ủy ban nhân dân quận N, thành phố Cần Thơ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Quyết định 1497 và Thông báo 425 là các quyết định hành chính cá biệt. Yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Ngọc T thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại khoản 1 Điều 30, khoản 4 Điều 32 của Luật tố tụng hành chính năm 2015.

[2] Theo lời khai của người khởi kiện và căn cứ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H0030.QSDĐ ngày 01/3/2005 do Ủy ban nhân dân quận N cấp cho ông Nguyễn Ngọc T thì việc ông T xây dựng quán kinh doanh không nằm trong diện tích đất được công nhận. Điều này cũng được ông T thừa nhận tại phiên tòa.

[3] Phần đất ông T xây dựng mở cơ sở kinh doanh nằm trong phần diện tích đất còn lại của dự án xây dựng Bến xe khách tỉnh Cần Thơ. Phần đất còn lại của dự án được Thủ tướng Chính phủ giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ quản lý theo nội dung Quyết định số 255/QĐ.TTg ngày 07/4/1998. Do vậy, việc Ủy ban nhân dân quận N đã ban hành Quyết định 1497 quản lý phần diện tích này là có căn cứ.

[4] Đối với Thông báo 425, hình thức văn bản này là thông báo nhưng nội dung là một quyết định hành chính có nội dung là cưỡng chế tháo dỡ vật kiến trúc trên phần đất nhà nước quản lý. Căn cứ pháp lý để cưỡng chế là Quyết định 255 nêu trên. Theo quy định tại Điều 195 của Luật đất đai năm 2013, trong các thủ tục hành chính về đất đai thì chỉ có thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất. Theo quy định tại Điều 73 và Điều 86 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì các quyết định xử phạt hành chính sẽ thực hiện thủ tục cưỡng chế nếu người bị xử phạt không chấp hành. Như vậy, Quyết định 1497 là quyết định quản lý đất của UBND quận N, không phải thuộc các trường hợp cưỡng chế như các quy định đã viện dẫn nên việc Chủ tịch UBND phường H ban hành Thông báo 425 là không đúng trình tự thủ tục. Ông T yêu cầu Tòa án hủy Thông báo 425 là có căn cứ. Trong trường hợp này, nếu có việc lấn chiếm đất đai thì Chủ tịch UBND phường H cần tiến hành các thủ tục xử phạt theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và văn bản chuyên ngành. Khi có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả mà người vi phạm không thực hiện thì mới có quyền cưỡng chế.

[5] Về án phí hành chính sơ thẩm: Do yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Ngọc T được chấp nhận một phần nên ông phải chịu án phí trong đối với phần không được chấp nhận; Người bị kiện Chủ tịch UBND phường H phải chịu án phí đối với quyết định hành chính bị hủy.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ: Khoản 1 Điều 30, Khoản 4 Điều 32; Điều 148, điểm b khoản 2 Điều 193 Luật tố tụng hành chính năm 2015; Điều 195 Luật đất đai 2013; Điều 73, Điều 86 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Ngọc T.

+ Hủy Thông báo số 425/TB-UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND phường H về việc thực hiện tháo dỡ các vật kiến trúc lấn chiếm phần đất nhà nước quản lý, tại phía trước khu dân cư 30, đường Nguyễn Văn Linh, khu vực 5, phường H, quận N, thành phố Cần Thơ.

+ Bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Ngọc T về việc yêu cầu hủy Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của Ủy ban nhân dân quận N về việc ban hành quyết định quản lý phần đất tọa lạc tại Quốc lộ B, phường H, quận N, thành phố Cần Thơ.

Về án phí hành chính sơ thẩm:

Người khởi kiện phải chịu 300.000 đồng, chuyển tiền tạm ứng án phí theo biên lai thu số AA/2016/001870 ngày 17/02/2020 của Cục thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ thành án phí. Đương sự đã nộp xong.

Chủ tịch UBND phường H phải nộp 300.000 đồng tại Cục thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ.

Người khởi kiện, Chủ tịch UBND phường H được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Ủy ban nhân dân quận N được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Bản án được tống đạt hợp lệ.


1
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 15/2020/HC-ST ngày 24/08/2020 về khiếu kiện quyết định hành chính

Số hiệu:15/2020/HC-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Cần Thơ
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:24/08/2020
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về