Bản án 15/2017/KDTM-ST ngày 19/10/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BẢN ÁN 15/2017/KDTM-ST NGÀY 19/10/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 19 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số 25/2015/LĐ-ST ngày 01 tháng 7 năm 2015, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 20/2017/QĐXXST – KDTM ngày 28/8/2017; quyết định Hoãn phiên tòa số 18/2017/HPT – KDTM ngày 13/9/2017; và quyết định Hoãn phiên tòa số 21/2017/HPT – KDTM ngày 29/9/2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng ” giữa:

- Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần HHVN

Trụ sở: Tòa tháp A, tòa nhà ST, 88 LH, quận ĐĐ, Thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật: Ông Huỳnh Bửu Q – Tổng Giám đốc.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn L, Phạm Yên H (Theo giấy ủy quyền số 2433/2017/UQ-TGĐ ngày 03/8/2017; giấy ủy quyền số 300/2017/GUQ ngày 08/8/2017; giấy ủy quyền số 302/2017/GUQ ngày 09/8/2017)( Có mặt )

- Bị đơn: Công ty TNHH Liên hiệp HGVN.

Trụ sở: Phường LN, quận HM, Thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Ngọc L – Giám đốc ( Vắng mặt )

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Nguyễn Ngọc V – sinh năm 1949

Hộ khẩu thường trú: Số 88, phường QT, quận BĐ, Thành phố Hà Nội.

Nơi ở hiện tại: Số 47 ngõ 44 HN, phường OCD, quận ĐĐ, Thành phố Hà Nội. ( Vắng mặt )

2. Bà Đoàn Thị C – sinh năm 1954 ( Có mặt )

Hộ khẩu thường trú: Số 88, phường QT, quận BĐ, Thành phố Hà Nội.

Nơi ở hiện tại: Số 47 ngõ 44 HN, phường OCD, quận ĐĐ, Thành phố Hà Nội. ( Có mặt )

NỘI DUNG VỤ ÁN

1. Theo Đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa người đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng thương mại cổ phần HHVN trình bày:

Ngày 12/4/2012 HHVN ký hợp đồng với công ty TNHH HGVN hợp đồng tín dụng số 07/2012/HĐTDHM ngày 12/4/2012 với hạn mức 5.000.000.000 đồng, thời hạn vay 12 tháng, kể từ ngày 19/3/2012, giải ngân theo nhiều khế ước: Tối đa không quá 6 tháng, mục đích là bổ sung vốn lưu động thực hiện các hợp đồng cung cấp trang thiết bị giáo dục, y tế, thí nghiệm, lãi suất theo quy định ngân hàng tại thời điểm giải ngân và theo từng thời kỳ.

Để đảm bảo khoản vay trên, ông Nguyễn Ngọc V và bà Đoàn Thị C đã ký hợp đồng công chứng số 2636.2009/HĐTC ngày 04/5/2009 tại Phòng công chứng số 4 Thành phố Hà Nội, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 182, tờ bản đồ số 7G-IV-33 có diện tích 74,8 m2, diện tích xây dựng 90m2 tại số 47 ngõ 44 HN, phường OCD, quận ĐĐ, Thành phố Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở số 10109110783, hồ sơ gốc số 4310.2002.QĐUB/19246.2002 của UBND Thành phố Hà Nội cấp ngày 19/6/2002 đứng tên ông Nguyễn Ngọc V.

Quá trình thực hiện hợp đồng Ngân hàng HHVN đã giải ngân cho công ty TNHH Liên hiệp HGVN 3.299.000.000 đồng, tính đến ngày 27/3/2013 công ty TNHH Liên Hiệp HGVN mới thanh toán được một phần nợ gốc và một phần lãi với tổng số tiền là 489.887.027 đồng (nợ gốc 400.000.000 đồng, nợ lãi 89.887.027đồng ).

Cụ thể như sau:

- Khế ước nhận nợ số 07/2012 ngày 11/10/2012 HHVN giải ngân cho công ty TNHH Liên hiệp HGVN số tiền 550.000.000 đồng, thời hạn vay 6 tháng, lãi suất vay 20%, kỳ hạn trả nợ lãi vào ngày 26, hạn trả cuối cùng 11/4/2013.

- Khế ước nhận nợ số 03282010065971 ngày 08/11/2012 HHVN giải ngân cho công ty TNHH Liên hiệp HGVN số tiền 620.000.000 đồng, thời hạn vay 6 tháng, lãi suất vay 20%, kỳ hạn trả nợ lãi vào ngày 26, hạn trả cuối cùng 08/5/2013.

- Khế ước nhận nợ số 03282010066035 ngày 09/11/2012 HHVN giải ngân cho công ty TNHH Liên hiệp HGVN số tiền 510.000.000 đồng, thời hạn vay 6 tháng, lãi suất vay 20%, kỳ hạn trả nợ lãi vào ngày 26, hạn trả cuối cùng 09/5/2013.

- Khế ước nhận nợ số 03282010066101 ngày 12/11/2012 HHVN giải ngân cho công ty TNHH Liên hiệp HGVN số tiền 500.000.000 đồng, thời hạn vay 6 tháng, lãi suất vay 20%, kỳ hạn trả nợ lãi vào ngày 26, hạn trả cuối cùng 13/5/2013.

- Khế ước nhận nợ số 03282010066204 ngày 13/11/2012 HHVN giải ngân cho công ty TNHH Liên hiệp HGVN số tiền 381.000.000 đồng, thời hạn vay 6 tháng, lãi suất vay 20%, kỳ hạn trả nợ lãi vào ngày 26, hạn trả cuối cùng 13/5/2013.

- Khế ước nhận nợ số 03282010069045 ngày 06/02/2013 HHVN giải ngân cho công ty TNHH Liên hiệp HGVN số tiền 738.000.000 đồng, thời hạn vay 6 tháng, lãi suất vay 19%, kỳ hạn trả nợ lãi vào ngày 26, hạn trả cuối cùng 06/8/2013.

Nay Maritime Bank yêu cầu Công ty TNHH Liên hiệp HGVN phải thanh toán cho HHVN toàn bộ nợ tính đến ngày xét xử sơ thẩm ngày 19/10/2017 là 6.181.165.090 đồng: Trong đó nợ gốc là 2.899.000.000 đồng, lãi trong hạn 2.262.857.084 đồng, lãi quá hạn 1.019.308.014 đồng.

Nếu Công ty TNHH Liên hiệp HGVN không thanh toán cho ngân hàng được thì xử lý tài sản đảm bảo theo quy định của pháp luật và tiếp tục tính lãi suất theo hợp đồng cho đến khi trả xong nợ.

Ngoài ra HHVN không yêu cầu gì khác.

2. Tại Bản tự khai và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án anh Nguyễn Ngọc L - Đại diện theo pháp luật của bị đơn công ty TNHH Liên hiệp HGVN trình bày:

Ngày 12/4/2012 công ty TNHH Liên hiệp HGVN ký với HHVN hợp đồng tín dụng số 07/2012/HĐTDHM ngày 12/4/2012 với hạn mức là 5.000.000.000 đồng, thời hạn vay là 12 tháng kể từ ngày 19/3/2012, thời hạn vay theo khế ước tối đa không quá 06 tháng, mục đích là bổ sung vốn lưu động, lãi suất theo quy định của ngân hàng tại thời điểm giải ngân và theo từng thời kỳ.

Ngân hàng HHVN đã giải ngân cho công ty TNHH Liên hiệp HGVN 3.299.000.000 đồng, tính đến ngày 06/6/2014 công ty TNHH Liên hiệp HGVN đã thanh toán được 400.000.000 đồng nợ gốc và một phần lãi là 89.887.027đồng, tổng cộng đã thanh toán số tiền là 489.887.027 đồng.

Để đảm bảo khoản vay trên, bố mẹ anh Long là ông Nguyễn Ngọc V và bà Đoàn Thị C đã ký hợp đồng số 2636.2009/HĐTC ngày 04/5/2009 tại phòng công chứng số 4 thành phố Hà Nội, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 182, tờ bản đồ số 7G-IV-33 có diện tích 74,8 m2; diện tích xây dựng 90m2 tại số 47 ngõ 44 phố HN, phường OCD, quận ĐĐ, Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và QSDĐ đất ở số 10109110783; hồ sơ gốc số 4310.2002.QĐUB/19246.2002 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 19/6/2002 đứng tên ông Nguyễn Ngọc V.

Công ty TNHH Liên hiệp HGVN đề nghị ngân hàng HHVN xem xét giảm toàn bộ lãi phạt và lãi quá hạn cho công ty, và điều chỉnh lãi suất theo lãi suất cho vay ngắn hạn theo từng thời kỳ của Ngân hàng HHVN.

3. Tại Bản tự khai và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Ngọc V và bà Đoàn Thị C trình bày:

Ông Nguyễn Ngọc V và bà Đoàn Thị C có ký hợp đồng công chứng số 2636.2009/HĐTC ngày 04/5/2009 tại phòng công chứng số 4 thành phố Hà Nội, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 182, tờ bản đồ số 7G-IV-33 có diện tích 74,8 m2; diện tích xây dựng 90m2 tại số 47 ngõ 44 phố HN, phường OCD, quận ĐĐ, Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và QSDĐ đất ở số 10109110783; hồ sơ gốc số 4310.2002.QĐUB/19246.2002 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 19/6/2002 đứng tên ông Nguyễn Ngọc V để đảm bảo cho khoản vay của công ty TNHH Liên hiệp HGVN do con trai ông bà làm giám đốc. Tài sản trên ông bà thế chấp cho hợp đồng tín dụng số 07/2012/HĐTDHM ngày 12/4/2012 ký giữa công ty TNHH Liên hiệp HGVN với ngân hàng HHVN.

Nay ngân hàng HHVN khởi kiện công ty TNHH Liên hiệp HGVN, ông bà đề nghị ngân hàng miễn giảm các khoản tiền lãi suất và đề nghị tòa án giải quyết theo pháp luật.

Quá trình giải quyết vụ án: Công ty TNHH Liên hiệp HGVN có đưa ra phương án trả nợ và đề nghị Ngân hàng HHVN miễn giảm lãi suất nhưng Công ty TNHH Liên hiệp HGVN không có khả năng trả nợ. Từ 2015 Công ty TNHH Liên hiệp HGVN không còn kinh doanh tại địa chỉ trong giấy đăng ký kinh doanh tại phường LN, quận HM và nơi đăng ký trụ sở làm việc tại 25A HC, quận ĐĐ, Thành phố Hà Nội.

Tại phiên tòa hôm nay:

Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu bị đơn trả toàn bộ nợ tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 6.181.165.090 đồng: Trong đó nợ gốc là 2.899.000.000 đồng, lãi trong hạn 2.262.857.084 đồng, lãi quá hạn 1.019.308.014 đồng, không yêu cầu bị đơn trả các khoản lãi phạt. Nếu bị đơn không trả nợ được thì yêu cầu Cơ quan thi hành án có thẩm quyền xử lý tài sản đảm bảo và tiếp tục tính lãi suất đối với khoản tiền chậm trả theo lãi suất trong hợp đồng cho đến khi bị đơn trả nợ xong.

Bị đơn: Vắng mặt.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Đoàn Thị C: Do làm ăn thua lỗ công ty TNHH Liên hiệp HGVN không còn hoạt động, anh Nguyễn Ngọc L cũng đã đi làm ăn nơi khác, ông bà không biết địa chỉ. Đề nghị phía ngân hàng miễn giảm các loại lãi suất để ông bà có điều kiện trả nợ thay cho công ty TNHH Liên hiệp HGVN.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai tham gia phiên tòa phát biểu về việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự của các đương sự, của Hội đồng xét xử và đề xuất hướng giải quyết vụ án như sau:

Về tố tụng: Thẩm phán xác định đúng quan hệ pháp luật, thụ lý vụ án đúng thẩm quyền, xác định đúng tư cách đương sự, thu thập chứng cứ, công bố chứng cứ và hòa giải, các thủ tục tống đạt và niêm yết đúng quy định. Hội đồng xét xử tiến hành các thủ tục tại phiên tòa đúng trình tự, thời hạn giải quyết vụ án tuy có vi phạm nhưng vì nguyên nhân khách quan.

Nguyên đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chấp hành các quy định của pháp luật, đại diện bị đơn chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật.

Về đề xuất giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Buộc công ty TNHH Liên hiệp HGVN trả toàn bộ nợ tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 6.181.165.090 đồng: Trong đó nợ gốc là 2.899.000.000 đồng, lãi trong hạn 2.262.857.084 đồng, lãi quá hạn 1.019.308.014 đồng. Nếu công ty TNHH Liên hiệp HGVN không trả được thì Ngân hàng HHVN có quyền yêu cầu xử lý tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 182, tờ bản đồ số 7G-IV-33 có diện tích 74,8 m2; diện tích xây dựng 90m2 tại số 47 ngõ 44 phố HN, phường OCD, quận ĐĐ, Hà Nội. Công ty TNHH Liên hiệp HGVN phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Về thẩm quyền: Ngân hàng HHVN khởi kiện về tranh chấp hợp đồng tín dụng và Công ty TNHH Liên hiệp HGVN có trụ sở đăng ký kinh doanh tại phường LN, quận HM, Thành phố Hà Nội nên vụ án thuộc thẩm quyền của TAND quận Hoàng Mai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng Dân sự.

Về tố tụng: Đại diện hợp pháp của Bị đơn là anh Nguyễn Ngọc L, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Ngọc V đã được tòa án tống đạt hợp lệ lần thứ 2 nhưng vắng mặt không có lý do, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng Dân sự.

Về nội dung:

Xét hợp đồng tín dụng số 07/2012/HĐTDHM ngày 12/4/2012 được các chủ thể có đầy đủ năng lực hành vi dân sự ký kết tự nguyện, được lập bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng. Theo quy định tại Điều 122 Bộ luật dân sự 2005 các hợp đồng trên đều có hiệu lực thi hành.

Quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng trên ngân hàng HHVN đã giải ngân cho Công ty TNHH Liên hiệp Hoàng gia Việt Nam số tiền 3.299.000.000 đồng. Công ty TNHH Liên hiệp HGVN đã trả cho ngân hàng 400.000.000 đồng nợ gốc và một phần lãi là 89.887.027đồng, tổng cộng đã thanh toán số tiền là 489.887.027 đồng. Cụ thể ngày 12/10/2013 trả nợ gốc 100.000.000 đồng; ngày 19/10/2013 trả nợ gốc 300.000.000 đồng; từ ngày 07/11/2012 đến 27/3/2013 trả lãi 14 lần với tổng số tiền 89.887.027đồng.

Xét thỏa thuận lãi suất theo hợp đồng tín dụng số 07/2012/HĐTDHM ngày 12/4/2012 và các khế ước nhận nợ giữa ngân hàng Maritime Bank và Công ty TNHH Liên hiệp HGVN đều phù hợp với Thông tư số 12/2010/TTNHNN ngày 14/4/2010 và Thông tư số 14/2012/TTNHNN ngày 04/5/2012 của ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép các tổ chức tín dụng thỏa thuận lãi suất cho vay với khách hàng. Đo đó lãi suất các bên ghi nhận trong các khế ước nhận nợ là đúng quy định của pháp luật.

Đến kỳ trả nợ của 6 khế ước Công ty TNHH Liên hiệp HGVN không trả được nợ theo hợp đồng đã ký kết, các khoản nợ này bị đưa vào nợ quá hạn. Cụ thể như sau:

- Khế ước nhận nợ số 07/2012 ngày 11/10/2012 HHVN giải ngân cho công ty TNHH Liên hiệp HGVN số tiền 550.000.000 đồng, thời hạn vay 6 tháng, lãi suất vay 20%, kỳ hạn trả nợ lãi vào ngày 26, hạn trả cuối cùng 11/4/2013. Ngày 12/10/2012 công ty TNHH Liên hiệp HGVN đã trả gốc 100.000.000 đồng, ngày 19/10/2012 đã trả gốc 300.000.000 đồng, lãi trong hạn đã trả 23.222.222 đồng: Số tiền gốc còn 150.000.000 đồng, lãi trong hạn chưa trả 172.479.167 đồng, lãi quá hạn 70.809.028 đồng (kể từ ngày 11/4/2013 khoản nợ này bị tính lãi quá hạn).

- Khế ước nhận nợ số 03282010065971 ngày 08/11/2012 HHVN giải ngân cho công ty TNHH Liên hiệp HGVN số tiền 620.000.000 đồng, thời hạn vay 6 tháng, lãi suất vay 20%, kỳ hạn trả nợ lãi vào ngày 26, hạn trả cuối cùng 08/5/2013: Nợ gốc 620.000.000 đồng; lãi trong hạn 495,414,444 đồng; đã trả lãi trong hạn 16,533,333 đồng, còn nợ lãi trong hạn 478,881,111 đồng; lãi quá hạn 217,628,611 đồng (kể từ ngày 08/5/2013 khoản nợ này bị tính lãi quá hạn ).

- Khế ước nhận nợ số 03282010066035 ngày 09/11/2012 HHVN giải ngân cho công ty TNHH Liên hiệp HGVN số tiền 510.000.000 đồng, thời hạn vay 6 tháng, lãi suất vay 20%, kỳ hạn trả nợ lãi vào ngày 26, hạn trả cuối cùng 09/5/2013: Nợ gốc 510.000.000 đồng; Nợ lãi trong hạn 407,008,333 đồng; đã trả lãi trong hạn 13,316,667 đồng, còn nợ lãi trong hạn 393,691,666 đồng; lãi quá hạn 178,818,750 đồng (kể từ ngày 09/5/2013 khoản nợ này bị tính lãi quá hạn).

- Khế ước nhận nợ số 03282010066101 ngày 12/11/2012 HHVN giải ngân cho công ty TNHH Liên hiệp HGVN số tiền 500.000.000 đồng, thời hạn vay 6 tháng, lãi suất vay 20%, kỳ hạn trả nợ lãi vào ngày 26, hạn trả cuối cùng 13/5/2013: Nợ gốc 500.000.000 đồng; nợ lãi trong hạn 398,194,444 đồng; đã trả lãi trong hạn 21,013,889 đồng; còn nợ lãi trong hạn 377,180,555 đồng; nợ lãi quá hạn 174,812,500 đồng (kể từ ngày 13/5/2013 khoản nợ này bị tính lãi quá hạn ).

- Khế ước nhận nợ số 03282010066204 ngày 13/11/2012 HHVN giải ngân cho công ty TNHH Liên hiệp HGVN số tiền 381.000.000 đồng, thời hạn vay 6 tháng, lãi suất vay 20%, kỳ hạn trả nợ lãi vào ngày 26, hạn trả cuối cùng 13/5/2013: Nợ gốc 381.000.000 đồng; nợ lãi trong hạn 303,212,500 đồng; đã trả lãi trong hạn 15,800,916 đồng; còn nợ lãi trong hạn 287,411,584 đồng; nợ lãi quá hạn 133,207,125 đồng (kể từ ngày 13/5/2013 khoản nợ này bị tính lãi quá hạn ).

- Khế ước nhận nợ số 03282010069045 ngày 06/02/2013 HHVN giải ngân cho công ty TNHH Liên hiệp HGVN số tiền 738.000.000 đồng, thời hạn vay 6 tháng, lãi suất vay 19%, kỳ hạn trả nợ lãi vào ngày 26, hạn trả cuối cùng 06/8/2013: Nợ gốc 738.000.000 đồng; nợ lãi trong hạn 553,213,000 đồng; nợ lãi quá hạn 244,032,000 đồng (kể từ ngày 06/8/2013 khoản nợ này bị tính lãi quá hạn ).

Căn cứ các tài liệu về quá trình trả nợ, thời gian chậm trả, chứng từ trả nợ gốc, nợ lãi, bảng kê sao giao dịch trả lãi, các quyết định áp dụng lãi suất từng thời kỳ, bảng chi tiết các khoản nợ. Hội đồng xét xử xác định tính đến ngày xét xử sơ thẩm 19/10/2017 Công ty TNHH Liên hiệp HGVN còn nợ ngân hàng HHVN số tiền là 6.181.165.090 đồng: Trong đó nợ gốc là 2.899.000.000 đồng, nợ lãi trong hạn 2.262.857.084 đồng, nợ lãi quá hạn 1.019.308.014 đồng.

Xét hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba: Căn cứ hợp đồng thế chấp số 2636.2009/HĐTC ngày 04/5/2009 tại phòng công chứng số 4 thành phố Hà Nội và các phụ lục hợp đồng kèm theo, xác định hợp đồng thế chấp và các phụ lục kèm theo này được công chứng và được đăng ký thế chấp theo đúng quy định tại các Điều 361, 362 Bộ luật dân sự năm 2005, do đó hợp đồng này có hiệu lực thi hành. Theo hợp đồng thế chấp ông Nguyễn Ngọc V và bà Đoàn Thị C dùng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 182, tờ bản đồ số 7G- IV-33 có diện tích 74,8 m2; diện tích xây dựng 90m2 tại số 47 ngõ 44 phố HN, phường OCD, quận ĐĐ, Hà Nội để đảm bảo cho khoản vay của công ty TNHH Liên hiệp HGVN. Tại biên bản xác minh cũng như biên bản xem xét hiện trạng cho thấy từ khi thế chấp ông Nguyễn Ngọc V và bà Đoàn Thị C không tu tạo, sửa chữa, cơi nới gì đối với nhà đất trên. Tại nhà đất trên cũng chỉ có ông Nguyễn Ngọc V và bà Đoàn Thị C cùng với 3 cháu nhỏ sinh sống, không có ai có quyền lợi liên quan đến nhà đất thế chấp trên.

Căn cứ vào thỏa thuận của các bên, trong trường hợp công ty TNHH Liên hiệp HGVN không trả được khoản tiền vay + lãi suất, ngân hàng HHVN có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quyền phát mại tài sản đảm bảo để thu hồi nợ.

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng HHVN. Buộc công ty TNHH Liên hiệp HGVN phải trả Ngân hàng HHVN khoản tiền nợ gốc là 2.899.000.000 đồng, lãi trong hạn 2.262.857.084 đồng, lãi quá hạn 1.019.308.014 đồng.

Tổng số tiền gốc và lãi phải trả là 6.181.165.090 đồng ( Sáu tỷ, một trăm tám mươi mốt triệu, một trăm sáu mươi lăm nghìn, không trăm chín mươi đồng )

Trong trường hợp công ty TNHH Liên hiệp HGVN không thực hiện nghĩa vụ trả nợ các khoản tiền trên, Ngân hàng HHVN có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền phát mại tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 182, tờ bản đồ số 7G-IV-33 có diện tích 74,8 m2; diện tích xây dựng 90m2 tại số 47 ngõ 44 phố HN, phường OCD, quận ĐĐ, Thành phố Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 10109110783; hồ sơ gốc số 4310.2002.QĐUB/19246.2002 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 19/6/2002 đứng tên ông Nguyễn Ngọc V để thu hồi toàn bộ các khoản nợ.

Kể từ ngày tuyên án sơ thẩm Công ty TNHH Liên hiệp HGVN phải chịu lãi suất của số tiền nợ gốc theo mức lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và các khế ước nhận nợ cho đến khi thanh toán hết các khoản tiền vay.

Về án phí: Căn cứ Điều 48 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Khoản 1, khoản 4 Điều 27 Pháp lệnh án phí lệ phí Tòa án 2009. Khoản 3 Mục I Danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án 2009. Công ty TNHH Liên hiệp HGVN phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là: 112.000.000đ + 2.181.165.090đ x 0,1% = 114.181.100 đồng ( Một trăm mười bốn triệu, một trăm tám mươi mốt nghìn, một trăm đồng).

Ngân hàng HHVN không phải chịu án phí, ngân hàng HHVN được hoàn lại số tiền tạm ứng án phí 53.100.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0008871 ngày 02/4/2014 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 271, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 30; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; điểm b khoản 2 Điều 227; Điều 271; Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Áp dụng Điều 355; khoản 5 Điều 474 Bộ luật dân sự 2005. Điều 91 Luật tổ chức tín dụng 2010. Điều 48 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Khoản 1, khoản 4 Điều 27 Pháp lệnh án phí lệ phí Tòa án 2009. Khoản 3 Mục I Danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án 2009.

Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần HHVN.

Buộc công ty TNHH Liên hiệp HGVN phải trả Ngân hàng thương mại cổ phần HHVN khoản tiền nợ gốc là 2.899.000.000 đồng, lãi trong hạn 2.262.857.084 đồng, lãi quá hạn 1.019.308.014 đồng theo Hợp đồng tín dụng dụng số 07/2012/HĐTDHM ngày 12/4/2012 và các khế ước nhận nợ. Tổng số tiền gốc và lãi phải trả là 6.181.165.090 đồng ( Sáu tỷ, một trăm tám mươi mốt triệu, một trăm sáu mươi lăm nghìn, không trăm chín mươi đồng )

Trong trường hợp công ty TNHH Liên hiệp HGVN không thực hiện nghĩa vụ trả nợ các khoản tiền trên, Ngân hàng thương mại cổ phần HHVN có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền phát mại tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 182, tờ bản đồ số 7G-IV-33 có diện tích 74,8 m2; diện tích xây dựng 90m2 tại số 47 ngõ 44 phố HN, phường OCD, quận ĐĐ, Thành phố Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 10109110783; hồ sơ gốc số 4310.2002.QĐUB/19246.2002 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 19/6/2002 đứng tên ông Nguyễn Ngọc V để thu hồi toàn bộ các khoản nợ.

Kể từ ngày tuyên án sơ thẩm Công ty TNHH Liên hiệp HGVN còn phải chịu lãi suất của số tiền nợ gốc theo mức lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và các khế ước nhận nợ cho đến khi thanh toán hết các khoản tiền vay.

Về án phí: Công ty TNHH Liên hiệp HGVN phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm 114.181.100 đồng ( Một trăm mười bốn triệu, một trăm tám mươi mốt nghìn, một trăm đồng). Ngân hàng thương mại cổ phần HHVN được hoàn lại số tiền tạm ứng án phí 53.100.000đ ( Năm mươi ba triệu, một trăm nghìn đồng ) theo biên lai thu tiền số 0008871 ngày 02/4/2014 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Ngân hàng thương mại cổ phần HHVN, bà Đoàn Thị C có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Công ty TNHH Liên hiệp HGVN và ông Nguyễn Ngọc V có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt bản án hoặc bản án được niêm yết.


280
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 15/2017/KDTM-ST ngày 19/10/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:15/2017/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành:19/10/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về