Bản án 15/2006/KDTM-ST ngày 10/05/2006 về việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng cung ứng, chuyển giao khoa học công nghệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

BẢN ÁN 15/2006/KDTM-ST NGÀY 10/05/2006 VỀ VIỆC VI PHẠM NGHĨA VỤ THANH TOÁN TRONG HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG, CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

614
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 15/2006/KDTM-ST ngày 10/05/2006 về việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng cung ứng, chuyển giao khoa học công nghệ

Số hiệu:15/2006/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Đồng Nai
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành: 10/05/2006
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về