Bản án 149/2017/DS-PT ngày 18/09/2017 về tranh chấp bồi thường thiệt hại sức khỏe

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

BẢN ÁN 149/2017/DS-PT NGÀY 18/09/2017 VỀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI SỨC KHỎE 

Ngày 18 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 167/2017/TLPT-DS ngày 01 tháng 9 năm 2017 về việc “ Tranh chấp bồi thường thiệt hại về sức khỏe”.

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 21/2017/DS-ST ngày 13/7/2017 của Tòa án nhân dân huyện Phú Tân bị kháng nghị.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 221/2017/QĐPT-DS ngày 11 tháng 9năm 2017, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông Trương Thanh V, sinh năm 1979 (Vắng mặt).

- Bị đơn: Ông Trần Bảo L, sinh năm 1972 (Không triệu tập). Cùng địa chỉ cư trú: Ấp R, xã R, huyện P, tỉnh Cà Mau.

- Viện Kiểm sát kháng nghị: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện ngày 17 tháng 01 năm 2016, biên bản làm việc ngày 04 tháng 4 năm 2017 cùng các tài liệu chứng cứ kèm theo và tại phiên tòa, nguyên đơn là ông Trương Thanh V trình bày:

Vào ngày 03 tháng 9 năm 2016, ông Trương Thanh V bị ông Trần Bảo L đánh gây thương tích phải điều trị trong thời gian 09 (chín) ngày (từ ngày 04 tháng 9 năm 2016 đến ngày 12 tháng 9 năm 2016). Ông V yêu cầu ông L bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tinh thần cho ông gồm các khoản với tổng số tiền là 26.190.000 đồng, các khoản yêu cầu cụ thể như sau: Tiền mất thu nhập trong thời gian điều trị là2.700.000 đồng; tiền phục hồi sau khi xuất viện là 9.000.000 đồng; tiền xe đi nằm là600.000 đồng; chi phí bồi dưỡng phục hồi sức khỏe là 900.000 đồng; tiền xe đi giámđịnh pháp là 400.000 đồng; tiền xe đi chụp X-Quang là 400.000 đồng; tiền chụp X- Quang số tiền là 170.000 đồng; tiền khám mắt số tiền 20.000 đồng; tiền bồi thường về tổn thất tinh thần với số tiền là 5.000.000 đồng. Ngoài ra, trong lúc ông Trần Bảo L vào nhà đánh ông V thì ông V mất một máy tính bảng hiệu Samsung số tiền là 4.700.000 đồng và mất 2.300.000 đồng. Ông yêu cầu ông L bồi thường.

Tại biên bản làm việc ngày 04/4/2017, ông V khẳng định chỉ yêu cầu bồi thường số tiền là 19.412.000 đồng; các khoản yêu cầu cụ thể như sau: Tiền mất thu nhập của ông trong thời gian điều trị là 2.700.000 đồng; tiền phôtô bệnh án và biên lai thu tiền viện phí tổng số tiền là 222.000 đồng; tiền phục hồi sau khi xuất viện là 9.000.000 đồng; tiền xe đi nằm viện là 600.000 đồng; chi phí bồi dưỡng phục hồi sức khỏe là 900.000 đồng; tiền xe đi giám định pháp y là 400.000 đồng; tiền xe đi chụp X- Quang là 400.000 đồng; tiền chụp X-Quang là 170.000 đồng; tiền khám mắt là 20.000 đồng; tiền bồi thường về tổn thất tinh thần với số tiền là 5.000.000 đồng.

Tại phiên tòa ông V rút một phần yêu cầu khởi kiện, ông yêu cầu ông L bồi thường tổng số tiền là 8.440.000 đồng; cụ thể các khoản như sau: Tiền mất thu nhập của ông trong thời gian điều trị là 2.700.000 đồng; tiền phô tô bệnh án 70.000 đồng; tiền phục hồi sau khi xuất viện là 2.000.000 đồng; tiền xe đi nằm viện là 200.000 đồng; tiền ăn trong lúc nằm viện 09 ngày của ông là 450.000 đồng; tiền khám mắt là 20.000 đồng; tiền bồi thường về tổn thất tinh thần với số tiền là 3.000.000 đồng.

Tại biên bản hòa giải ngày 22 tháng 12 năm 2016 và tại phiên tòa, bị đơn là ông Trần Bảo L trình bày: Ông Trần Bảo L xác định giữa ông và ông Trương Thanh V có mâu thuẫn từ trước. Ngày 03 tháng 9 năm 2016 giữa ông và ông V có tranh cãi dẫn đến đánh nhau. Sau khi đánh nhau Công an có mời làm việc và xử phạt hành chính với số tiền là 750.000 đồng, ông đã đóng phạt xong và bồi thường tiền thuốc là 1.000.000 đồng nhưng ông chưa bồi thường cho ông V. Ông xác định giữa ông và ông V đánh nhau ngoài đường trước cửa tiệm hớt tóc của ông V. Đối với các khoản tiền ông Trương Thanh V yêu cầu ông không chấp nhận. Tại phiên tòa, ông chỉ chấp nhận bồi thường tiền thuốc điều trị cho ông V là 2.000.000 đồng.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 21/2017/DS-ST ngày 13/7/2017 của Tòa án nhân dân huyện Phú Tân quyết định:

Áp dụng các điều 585, 590, khoản 2 Điều 357 của Bộ luật dân sự; các điều 26, 35, 39, 147 và khoản 2 Điều 244 Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 1, khoản 4 Điều 27 của Pháp lệnh 10/2009/UBTVQH12 ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Đình chỉ xét xử đối với một phần yêu cầu của ông Trương Thanh V về việc yêu cầu ông Trần Bảo L bồi thường số tiền 10.972.000 đồng (mười triệu chín trăm bảy mươi hai nghìn đồng).

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Trương Thanh V, buộc ông Trần Bảo L bồi thường cho ông Trương Thanh V số tiền là 3.092.000 đồng (ba triệu không trăm chín mươi hai nghìn đồng).

Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Trương Thanh V về việc ông Trương Thanh V yêu cầu ông Trần Bảo L bồi thường số tiền 5.348.000 đồng (năm triệu ba trăm bốn mươi tám nghìn đồng).

Về án phí có giá ngạch: Ông Trương Thanh V phải chịu 267.400 đồng. Ông Trần Bảo L phải chịu 200.000 đồng.

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về nghĩa vụ thi hành án và quyền kháng cáo của các đương sự.

Tại Quyết định kháng nghị số 183/QĐKNPT-VKS-DS ngày 14/8/2017 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau kháng nghị với nội dung: Không buộc ông Trương Thanh V chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch với số tiền 267.400 đồng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau phát biểu:

- Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử tiến hành đúng theo quy định của pháp luật tố tụng và các đương sự cũng chấp hành đúng với quyền và nghĩa vụ của các đương sự được pháp luật quy định.

- Về nội dung: Vẫn giữ nguyên nội dung kháng nghị, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, sửa bản án dân sự sơ thẩm không buộc ông Trương Thanh V chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch với số tiền 267.400 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

 [1] Ông Trương Thanh V khởi kiện ông Trần Bảo L yêu cầu ông L phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe từ hành vi ông L đánh ông V, với số tiền là 8.440.000 đồng. Bản án sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông V buộc ông L phải bồi thường cho ông V số tiền 3.092.000 đồng, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông V số tiền 5.348.000 đồng và buộc ông V phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 267.400 đồng.

 [2] Căn cứ khoản 6, Điều 11 Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án quy định như sau: “Điều 11. Miễn nộp toàn bộ tiền tạm ứng án phí, án phí. Những trường hợp sau đây được miễn nộp toàn bộ tiền tạm ứng án phí, án phí:

6. Người yêu cầu bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm”.

Xét ông V yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe do bị ông L đánh nhưng bản án cấp sơ thẩm buộc ông V phải chịu án phí dân sự có giá ngạch số tiền 267.400 đồng là chưa đúng với quy định nêu trên. Do đó, chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau.

 [3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật tiếp tục thi hành.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 2 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Áp dụng các điều 585, 590, khoản 2 Điều 357 của Bộ luật dân sự; các điều 26, 35, 39, 147 và khoản 2 Điều 244 Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 6, Điều 11 của Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Chấp nhận kháng nghị số 183/QĐKNPT-VKS-DS ngày 14/8/2017 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau.

Sửa bản án dân sự sơ thẩm số 21/2017/DS-ST ngày 13/7/2017 của Tòa án nhân dân huyện Phú Tân về án phí.

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Trương Thanh V, buộc ông Trần Bảo L bồi thường cho ông Trương Thanh V số tiền là 3.092.000 đồng (ba triệu không trăm chín mươi hai nghìn đồng).

Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất phát sinh do chậm trả theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015.

Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Trương Thanh V về việc ông Trương Thanh V yêu cầu ông Trần Bảo L bồi thường số tiền 5.348.000 đồng (năm triệu ba trăm bốn mươi tám nghìn đồng).

Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Ông Trương Thanh V được miễn. Ông Trần Bảo L phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật tiếp tục thi hành.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.


154
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Bản án/Quyết định đang xem

  Bản án 149/2017/DS-PT ngày 18/09/2017 về tranh chấp bồi thường thiệt hại sức khỏe

  Số hiệu:149/2017/DS-PT
  Cấp xét xử:Phúc thẩm
  Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Cà Mau
  Lĩnh vực:Dân sự
  Ngày ban hành:18/09/2017
  Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về