Bản án 14/2018/DS-ST ngày 09/10/2018 về yêu cầu hủy bỏ văn bản thỏa thuận phân chia và tặng cho quyền hưởng di sản thừa kế theo pháp luật và hủy  Giấy  chứng nhận quyền sử dụng đất

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

BẢN ÁN 14/2018/DS-ST NGÀY 09/10/2018 VỀ YÊU CẦU HỦY BỎ VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ TẶNG CHO QUYỀN HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT VÀ HỦY  GIẤY  CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

84
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 14/2018/DS-ST ngày 09/10/2018 về yêu cầu hủy bỏ văn bản thỏa thuận phân chia và tặng cho quyền hưởng di sản thừa kế theo pháp luật và hủy  Giấy  chứng nhận quyền sử dụng đất

    Số hiệu:14/2018/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Kon Tum
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:09/10/2018
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về