Bản án 14/2017/HCST ngày 22/11/2017 về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

BẢN ÁN 14/2017/HCST NGÀY 22/11/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Ngày 22 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân tỉnh Nghệ An, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 52/2016/TLST-HC ngày 19/12/2016 về việc khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 25/2017/QĐXXST-HC ngày 31/8/2017, giữa các đương sự:

- Người khởi kiện: Ông Hoàng Văn Truyền– Sinh năm 1936.

Trú tại: Xóm Hợp Khánh, xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. (vắng mặt)

Người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện: Ông Trần Văn Kiệm, sinh năm 1978

Trú quán: Khối Vĩnh Thịnh, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (theo Giấy ủy quyền ngày 22/9/2016). (Có mặt).

- Người bị kiện: Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Đại diện theo pháp luật: Ông Phan Văn Tuyên – Chức vụ: Chủ tịch.

Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện: Ông Nguyễn Thanh Hà - Chức vụ: Phó Chủ tịch (theo Giấy ủy quyền số 20/UBND – GUQ ngày 09/8/2017). (Vắng mặt)

-Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1. Ủy ban nhân dân xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quang Quân – Chức vụ: Chủ tịch.(Vắng mặt)

2. Bà Phạm Thị Miều, sinh năm 1942 (vợ ông Truyền)

Trú tại: Xóm Hợp Khánh, xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Vắng mặt, ủy quyền cho ông Trần Văn Kiệm theo giấy ủy quyền ngày 17/10/2017.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Năm 2008, thực hiện dự án nâng cấp đập khe Cày, Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành ban hành Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 28/11/2008, về việc thu hồi đất tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An với nội dung “ Điều 1: Thu hồi diện tích là 5.777m2 đất nông nghiệp (đất màu) thuộc đất công ích tại xã Kim Thành để phục vụ cho mục đích quy hoạch đất khu dân cư năm 2008 và quy hoạch tái định cư cho 07 hộ gia đình phải di chuyển ra khỏi lòng hồ Khe Cày (có danh sách kèm theo)… Cụ thể như sau: …2. Quy hoạch tái định cư cho 07 hộ thuộc diện phải di dời khỏi lòng hồ Khe Cày: Tổng diện tích là 2.993m2, gồm các thửa số 362, 364 tờ bản đồ số 2. Theo trích sao bản đồ địa chính phòng Tài nguyên môi trường xác nhận ngày 08/7/2008”. Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành ban hành quyết định số 3815/QĐ-UBND ngày 28/11/2008 phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân. Gia đình ông Hoàng Văn Truyền được UBND xã Kim Thành chi trả tiền bồi thường cây cối, hoa màu trên đất số tiền 3.185.000đồng. Ngày 15/10/2008, gia đình ông Hoàng Văn Truyền và 2 gia đình khác đã thỏa thuận bàn giao đất cho UBND xã Kim Thành, huyện Yên Thành (có biên bản ngày 15/10/2008)

Ngày 19/4/2016, UBND huyện Yên Thành ban hành Quyết định số 2423/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung điều 1 Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 28/11/2008. Cụ thể như sau: … “Thu hồi 2.993m2 đất nông nghiệp thuộc đất công ích do Ủy ban nhân dân xã Kim Thành quản lý để quy hoạch đất ở năm 2008 (tái định cư cho 07 hộ gia đình phải di dời khỏi lòng hồ Khe Cày – xã Kim Thành, theo sơ đồ đo vẽ bổ sung do văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện thực hiện, được UBND huyện phê duyệt ngày 08/7/2008;

Giao UBND xã Kim Thành quản lý quỹ đất công ích còn lại và giám sát quỹ đất thu hồi theo quy định hiện hành…”.

Ông Hoàng Văn Truyền cho rằng Quyết định trên đã xâm phạm đến quyền lợi của gia đình ông. Cụ thể trong tổng diện tích 2.993m2 đất mà UBND huyện Yên Thành thu hồi thì có 1.700m2 đất của ông có nguồn gốc do ông khai hoang và sử dụng từ năm 1950. Đây không phải là đất công ích của UBND xã Kim Thành mà là đất vườn ông sử dụng. Cho nên, ngày 26/9/2016, ông Hoàng Văn Truyền có đơn khởi kiện yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 về việc thu hồi đất của UBND huyện Yên Thành. Buộc UBND huyện Yên Thành phải bồi thường quyền sử dụng 1.700m2 cho ông.

Người bị kiện là UBND huyện Yên Thành trình bày: Thực hiện dự án nâng cấp đập Khe Cày, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 3814/QĐ- UBND ngày 28/11/2008, về việc thu hồi đất công ích tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành với tổng diện tích là 5.777m2. Nhưng do công tác quản lý đất công ích của Ủy ban nhân dân xã Kim Thành nên chưa giao được đất ở cho 6 hộ gia đình cá nhân. Do đó, Uỷ ban nhân dân huyện Yên Thành lại ban hành Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 sửa đổi điều 1 Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 28/11/2008. Cụ thể thu hồi tổng diện tích 2.993m2 đất nông nghiệp thuộc đất công ích do Ủy ban nhân dân xã Kim Thành quản lý để bố trí tái định cư cho 07 hộ gia đình di dời khỏi lòng hồ đập Khe Cày. Việc ban hành Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành sửa đổi điều 1 Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 28/11/2008 không ảnh hưởng đến quyền lợi của ông Truyền, nên Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành vẫn giữ nguyên quan điểm của mình và đề nghị Tòa án xử bác yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Văn Truyền.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Ủy ban nhân dân xã Kim Thành thống nhất với quan điểm của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành. Đề nghị xử bác yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Văn Truyền.

Quá trình đối thoại và tại phiên toà, đại diện được ủy quyền cho ông Hoàng Văn Truyền vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Người bị kiện và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vẫn giữ nguyên quan điểm của mình.

Đại diện VKS có ý kiến về việc tuân theo quy định của pháp luật về việc thụ lý vụ án, thu thập chứng cứ, tài liệu, xác định tư cách của những người tham gia tố tụng. Trong quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán đã mở phiên họp tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại theo quy định của pháp luật; Việc tranh tụng tại phiên toà của Hội đồng xét xử được tiến hành đúng theo quy định của Luật tố tụng hành chính. Người khởi kiện, người bị kiện và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã thực hiện và chấp hành quyền, nghĩa vụ của mình đúng theo quy định của pháp luật.

Về nội dung: Có cơ sở để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Văn Truyền. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ các quy định pháp luật xử hủy Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 19/4/2016, của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành về việc sửa đổi bổ sung điều 1 Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 28/11/2008, về việc thu hồi đất. Buộc UBND huyện Yên Thành phải thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định pháp luật.

Về án phí : Ông Hoàng Văn Truyền không phải chịu án phí hành chính sơ thẩm. Người bị kiện là UBND huyện Yên Thành phải chịu án phí hành chính sơ thẩm.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát và các đương sự, các quy định pháp luật luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Về thủ tục tố tụng:

Đối tượng khởi kiện: Ông Hoàng Văn Truyền yêu cầu hủy Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành về việc thu hồi đất. Đây là quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án theo khoản 1 Điều 30 Luật Tố tụng hành chính.

Về thời hiệu khởi kiện: Ngày 29/6/2016, ông Hoàng Văn Truyền có đơn khởi kiện đối với Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của Ủy ban nhân dân huyện yên Thành thì đang trong thời hiệu khởi kiện theo điểm a khoản 2 Điều 116 Luật tố tụng Hành chính. Cho nên, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An thụ lý giải quyết là đúng thẩm quyền theo Khoản 4 Điều 32 Luật tố tụng Hành chính.

Về nội dung: Xét tính hợp pháp của quyết định hành chính số 2423/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 bị khởi kiện thấy rằng:

Về thẩm quyền ban hành: Ngày 19/4/2016, UBND huyện Yên Thành ban hành Quyết định số 2423/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung điều 1 Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 28/11/2008 có nội dung cụ thể như sau: “Thu hồi 2.993m2 đất nông nghiệp thuộc đất công ích do Ủy ban nhân dân xã Kim Thành quản lý để quy hoạch đất ở năm 2008…”. Tại điểm b khoản 1 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013, quy định về thẩm quyền thu hồi đất “1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây: …b) thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn…” Như vậy, việc Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành ban hành Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 về việc sửa đổi, bổ sung điều 1 Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 28/11/2008, để thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã Kim Thành là không đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 66 Luật đất đai năm 2013.

Đối với Quyết định Hành chính liên quan là Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 28/11/2008 của Ủy ban nhân dân huyện yên Thành về việc thu hồi đất công ích tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành là đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 44 Luật Đất đai năm 2003 và Điều 38 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành cho rằng thu hồi diện tích 2.993m2 đất tại Đồng Cựa Khôi xã Kim Thành là đất công ích do Ủy ban nhân dân xã Kim Thành quản lý. Ông Hoàng Văn Truyền cho rằng diện tích đất bị thu hồi không phải đất công ích của Ủy ban nhân dân xã Kim Thành. Trong tổng số 2993m2 Ủy ban nhân dân huyện Yên thành thu hồi có 1700m2 là đất khai hoang của gia đình ông từ năm 1950 đến nay, sử dụng liên tục ổn định, không có tranh chấp. Nếu không bị quy hoạch làm đất ở cho các hộ tái định cư thì đủ điều kiện để cấp GCNQSD đất cho ông, nên khi thu hồi thì đủ điều kiện để được bồi thường đất theo quy định pháp luật.

Xét thấy, theo bản đồ 299 thể hiện thửa số 364 có diện tích 5.814m2 ( Đồng Dấp) ký hiệu là H (đất hoang) do UBND xã Kim Thành quản lý. Số đăng ký ruộng đất năm 1985 thể hiện tên chủ sử dụng đất: Đội 5. Không có tài liệu phán ánh ông Hoàng Văn Truyền đăng ký sử dụng diện tích 1700m2 đất tại thử số 364 (Bản đồ 299).

Năm 2003, thực hiện Chỉ thị 02/CT của Ban thường vụ tỉnh ủy Nghệ An, về việc dồn điền đổi thửa, UBND xã Kim Thành đã đưa toàn bộ diện tích đất khai hoang trong toàn xã vào quy hoạch, quản lý. Tuy nhiên trên thực tế công tác quản lý chưa chặt chẽ, thửa đất số 364 (bản đồ 299) vẫn còn nhiều hộ dân sản xuất trồng màu, trong đó có hộ gia đình ông Hoàng Văn Truyền. Khi thu hồi đất năm 2008 gia đình ông Hoàng Văn Truyền vẫn đang sử dụng phần đất ông khai hoang của ông chuyển thành đất công ích, do Ủy ban nhân dân xã Kim Thành quản lý. Năm 2008 khi thu hồi đất Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành đã lập phương án bồi thường hoa màu cho gia đình ông Hoàng Văn Truyền, ông Hoàng Văn Truyền đã bàn giao đất cho chính quyền quản lý. Do đó, Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND huyện Yên Thành thu hồi 2993m2 vùng Cựa Khôi xác định đất nông nghiệp thuộc đất công ích của UBND xã Kim Thành quản lý là có căn cứ.

Đối với yêu cầu được bồi thường đất của ông Hoàng Văn Truyền thấy rằng: Theo phản ánh của chính quyền địa phương, tại biên bản làm việc ngày 28/9/2016 giữa UBND xã Kim Thành và ông Hoàng Văn Truyền, thì tại thời điểm thu hồi đất ông Hoàng Văn Truyền đang trực tiếp sản xuất trên diện tích 1700m2 đất tại thửa số 364 (Bản đồ 299) từ năm 1983. Nguồn gốc đất là do ông Truyền khai hoang. Ông sử dụng đất liên tục cho đến khi bị thu hồi đất năm 2008. Ông Hoàng Văn Truyền không đăng ký quyền sử dụng đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không có giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên thực tế ông Hoàng Văn Truyền là người sử dụng đất khai hoang từ trước đến khi thu hồi đất, không có tranh chấp. Khi thu hồi đất ông Hoàng Văn Truyền đã được bồi thường cây cối hoa màu trên đất, còn về đất chưa được cấp có thẩm quyền xem xét nguồn gốc, quá trình sử dụng để bồi thường, hỗ trợ cho ông Hoàng Văn Truyền.

Tại khoản 2 Điều 77 Luật đất đai năm 2013 có quy định: “Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này”.

Điều 24 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định”…Trường hợp đất thu hồi thuộc đất công ích của xã, phường thị trấn thì được hỗ trợ, mức hỗ trợ cao nhất có thể bằng mức bồi thường…”; Điều 25 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất;: “ Trường hợp hộ gia đình cá nhân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất mà không đủ điều kiện để bồi thường theo quy định điều 75 Luật Đất đai năm 2013 thì Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ cho phù hợp theo thực tế địa phương”;

Tại Điều 26, Quyết định 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An: “ Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn thực hiện theo quy định điều 24 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trong đó được hỗ trợ bằng tiền và mức hỗ trợ bằng 100% giá đất nông nghiệp theo bảng giá đất của UBND tỉnh ban hành. Trong đó hộ gia đình cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc do nhận thầu, nhận khoán hoặc thuê đất công ích của UBND cấp xã thì được bồi thường giá trị chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định pháp luật”. Căn cứ vào các quy định pháp luật trích dẫn trên thì ông Hoàng Văn Truyền cần được bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Như vậy, Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 19/4/2016, về việc sửa đổi điều 1 Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 28/11/2008 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành ban hành không đúng thẩm quyền cần được hủy bỏ một phần liên quan đến diện tích 1700m2 đất ông Truyền đang sử dụng sản xuất. Đồng thời buộc UBND huyện Yên Thành xem xét nguồn gốc, quá trình sử dụng đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất cho ông Hoàng Văn Truyền theo quy định pháp luật.

Đối với quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất là liên quan do ông Hoàng Văn Truyền không khởi kiện nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Ông Hoàng Văn Truyền không phải chịu án phí Hành chính sơ thẩm theo quy định pháp luật, người bị kiện là Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành phải chịu án phí hành chính sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 30; khoản 4 Điều 32; điểm a khoản 2 Điều 116; điểm b khoản 2 Điều 193 Luật tố tụng Hành chính;

Căn cứ Điều 44 Luật Đất đai năm 2003; điểm b khoản 1 Điều 66, khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Điều 24, Điều 25 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Điều 26 Quyết định 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;

Điều 348 Luật tố tụng Hành chính; Điều 34 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án.

Xử:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Văn Truyền. Hủy một phần Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 19/4/2016, về việc sửa đổi, bổ sung điều 1 Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 28/11/2008, của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về việc thu hồi đất công ích tại xã Kim Thành liên quan diện tích 1.700m2 trong tổng số diện tích 2.993m2 tại thửa số 364 ( bản đồ 299) tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Buộc Ủy ban nhân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An phải thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định pháp luật.

2. Về án phí: Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hành chính sơ thẩm.

Ông Hoàng Văn truyền không phải chịu án phí hành chính sơ thẩm. Trả lại 200.000đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí ông Hoàng Văn Truyền đã nộp tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An, theo biên lai số 0000667 ngày 02/12/2016.

Người khởi kiện, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà nội trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án./.


787
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 14/2017/HCST ngày 22/11/2017 về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Số hiệu:14/2017/HCST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Nghệ An
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:22/11/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về