Bản án 141/2019/HC-PT ngày 08/04/2019 về khiếu kiện quyết  định hành chính quản lý đất đai

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 141/2019/HC-PT NGÀY 08/04/2019 VỀ KHIẾU  KIỆN  QUYẾT  ĐỊNH  HÀNH CHÍNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Ngày 08 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai  vụ án hành chính  thụ lý số: 266/2018/TLPT-HC ngày 01 tháng 6 năm 2018 về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai”. 

Do Bản án hành chính sơ thẩm số 93/2018/HC-ST ngày 12/04/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Tỉnh Long An bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1663/2018/QĐ - PT ngày10 tháng 11 năm  2018 giữa các đương sự:

- Người khởi kiện: Ông Nguyễn Văn N, sinh năm: 1968 (có mặt). Địa chỉ:  ấp B, xã T, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Người bị kiện:

1. Ủy ban nhân dân huyện Đ, tỉnh Long An.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đ, tỉnh Long An.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Văn L - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đ (xin xét xử vắng mặt)

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Người đại diện theo uỷ quyền: Ông Hoàng Văn L1 - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An (xin xét xử vắng mặt)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Ông Phạm Vũ T1 – Chuyên viên

văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Long An (có mặt)

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Thái Văn T2, sinh năm: 1960 (vắng mặt).

Địa chỉ: Ấp R, xã T, huyện Đ, tỉnh Long An.

Người đại diện hợp pháp của ông T2: Bà Trần Phương T3 (có mặt)

Địa chỉ: Phường T, thị xã Đ, tỉnh Bình Phước.

- Người kháng cáo: Người khởi kiện ông Nguyễn Văn N

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo bản án sơ thẩm thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Người khởi kiện trình bày:

Ngày 20/01/2017, Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Đ ban hành Quyết định số 196/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 2175/QSDDĐ/0704-LA của ông Nguyễn Văn N do UBND huyện Đ cấp ngày 06/12/1997. Lý do: UBND huyện Đ cấp cho ông N thửa 507, 508, 509, 522 tờ bản đồ số 9 tọa lạc xã T4, huyện Đ là không đúng quy định pháp luật, không đúng đối tượng sử dụng đất. Do không đồng ý nên ông N đã khiếu nại. Ngày 02/6/2017, Chủ tịch UBND huyện Đ ban hành Quyết định 4375/QĐ-CT nội dung bác đơn khiếu nại lần đầu của ông N. Ông N tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Ngày 25/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định 3881/QĐ-UBND nội dung bác đơn khiếu nại lần 2 của ông N và giữ nguyên Quyếtđịnh số  4375/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của Chủ tịch UBND huyện Đ. Do thấy các quyết định trên là không có căn cứ và không đúng quy định của pháp luật nên ông Nguyễn Văn N khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy bỏ Quyết định số 196/QĐ- UBND ngày 20/01/2017 của UBND huyện Đ; Quyết định 4375/QĐ-CT ngày 02/6/2017 của Chủ tịch UBND huyện Đ và Quyết định 3881/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Người bị kiện - Ủy ban nhân dân huyện Đ, Chủ tịch UBND huyện Đ có văn bản số 1886 ngày 09/3/2017 trình bày ý kiến như sau:

Vụ việc khiếu nại, khiếu kiện của ông Nguyễn Văn N đã được UBND huyện Đ thẩm tra, xác minh và phát hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông N đối với các thửa 507, 508, 509 và 522 là không đúng quy định pháp luật nên đã ban hành Thông báo số 1087/TB-UBND cho ông Nguyễn Văn N, ông N khiếu nại và Chủ tịch UBND huyện Đ đã bác đơn ông N bằng Quyết định số 4171/QĐ- CT ngày 15/7/2015. Không đồng ý nên ông N đã khởi kiện và Tòa án nhân dân tỉnh Long An giải quyết bằng bản án hành chính phúc thẩm số 80/2016/HCPT ngày 22/9/2016 nội dung không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông N. Do đó, UBND huyện Đ ban hành Quyết định 196/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông N. Ông N có đơn khiếu nại nên UBND huyện Đ giao Thanh tra huyện tiến hành xác minh làm rõ và xác định khiếu nại của ông N không có căn cứ nên Chủ tịch UBND huyện Đ ban hành Quyết  định4375/QĐ-CT ngày 02/6/2017 bác đơn khiếu nại của ông N. Do đó, đề nghị Tòa án bác đơn khởi kiện của ông Nguyễn Văn N.

Người bị kiện - Chủ tịch UBND tỉnh Long An có văn bản số 247 ngày 18/01/2018 trình bày ý kiến như sau:

Nguồn gốc các thửa 507, 508, 509 và 522 , tờ bản đồ số 9 tọa lạc ấp C, xã T4, huyện Đ, tỉnh Long An là của ông bà nội ông Thái Văn T2, ông T2 là người sử dụng phần đất trên chung với ông bà nội từ năm 1970. Riêng ông N từ trước 1975 cho đến nay không có sử dụng phần đất này. Do đó, UBND huyện Đ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên ngày 06/12/1997 cho ông Nguyễn Văn N là không đúng đối tượng. Trên cơ sở khiếu nại của ông Thái Văn T2, UBND huyện Đ phát hiện sai sót. Do đó, UBND huyện Đ ban hành Quyết định 196/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông N. Ông N khiếu nại nhưng không có căn cứ nên Chủ tịch UBND huyện Đ ban hành Quyết định 4375/QĐ-CT ngày 02/6/2017 bác đơn khiếu nại của ông N. Ông N tiếp tục khiếu nại nhưng quá trình UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần 2 thì ông N không cung cấp được chứng cứ pháp lý về nguồn gốc các thửa thửa 507, 508, 509 và 522. Do đó, ngày 25/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định 3881/QĐ-UBND nội dung bác đơn khiếu nại lần 2 của ông N và giữ nguyên Quyết định số 4375/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của Chủ tịch UBND huyện Đ. UBND tỉnh Long An khẳng định việc giải quyết khiếu nại đối với ông N là đúng quy định pháp luật nên đề nghị Tòa án bác đơn khởi kiện của ông N.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan – ông Thái Văn T2 trình bày:

Nguồn gốc các thửa 507, 508, 509 và 522 tờ bản đồ số 9 tọa lạc ấp C, xã T4, huyện Đ, tỉnh Long An là của ông bà nội ông Thái Văn T2 (là ông Thái Văn G và bà Nguyễn Thị Q), ông T2 là người sử dụng phần đất trên chung với ông bà nội từ năm 1970. Năm 1977, ông bà nội ông T2 qua đời nên ông T2 về quê ngoại nhưng vẫn thường xuyên đi về trông coi đất. Năm 2013, ông T2 đi kê khai mới biết ông N đã kê khai và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1997 nhưng ông N từ trước 1975 cho đến nay không có sử dụng phần đất này. Do đó, ông T2 xác định UBND huyện Đ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông N là hoàn toàn đúng pháp luật.

Tại phiên tòa sơ thẩm, người khởi kiện - Nguyễn Văn N vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện Ủy ban nhân dân huyện Đ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và người có quyền nghĩa vụ liên quan – ông Thái Văn T2 vẫn giữ nguyên ý kiến đã trình bày.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 93/2018/HC-ST ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã quyết định:

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn N về việc yêu cầu huỷ quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai của Uỷ ban nhân dân huyện Đ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An.

Quyết định 196/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông N của Uỷ ban nhân dân huyện Đ ban hành đúng quy định pháp luật.

Quyết định số 4375/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Nguyễn Văn N của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đ ban hành đúng quy định pháp luật.

Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 về việc giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông Nguyễn Văn N của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí, thi hành án và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, trong thời hạn kháng cáo người khởi kiện ông Nguyễn Văn N có đơn kháng cáo toàn bộ bản án hành chính sơ thẩm nêu trên đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xử chấp nhận đơn khởi kiện của ông.

Tại phiên tòa phúc thẩm, người khởi kiện ông Nguyễn Văn N không rút đơn kháng cáo và vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện tranh luận đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm: Sửa án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông.

Phía bị kiện, do người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trình bày tranh luận: Không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn N; đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan do đại diện ủy quyền là bà Trần Phương T3 trình bày đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm bác yêu cầu khởi kiện và kháng cáo của ông N, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm giải quyết vụ án:

Về thủ tục tố tụng Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã tiến hành đúng theo qui định của luật tố tụng hiện hành, không làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hơp pháp của các đương sự. Xét về nội dung vụ án Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ các chứng cứ thu thập trong quá trình tiến hành tố tụng để phán xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của người bị kiện là có căn cứ đúng pháp luật. Do vậy đề nghị Hội đồng xét xử bác yêu cầu kháng cáo của ông Nguyễn Văn N, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

 [1] Về thủ tục tố tụng: Tòa án cấp sơ thẩm xác định đối tượng khởi kiện, quyền khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, thẩm quyền giải quyết vụ án, việc xác định tư cách tham gia tố tụng của đương sự được thực hiện đúng quy định của Luật tố tụng hành chính.

 [2] Về nhận định, đánh giá chứng cứ và phán quyết của bản án sơ thẩm:

 [2.1] Căn cứ yêu cầu trình bày của các đương sự và các chứng cứ thu thập trong quá trình tiến hành tố tụng của Tòa án cấp sơ thẩm thể hiện nội dung vụ việc mà các bên đương sự trong vụ án đều thừa nhận: UBND huyện Đ thẩm tra, xác minh và xác định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông N đối với các thửa 507, 508, 509 và 522 là không đúng quy định pháp luật nên đã ban hành Thông báo số 1087/TB-UBND cho ông Nguyễn Văn N, ông N khiếu nại và Chủ tịch UBND huyện Đ đã bác đơn ông N bằng Quyết định số 4171/QĐ-CT ngày 15/7/2015. Không đồng ý nên ông N đã khởi kiện và Tòa án nhân dân tỉnh LongAn  giải  quyết   bằng  bản  án  hành  chính  phúc  thẩm  số  80/2016/HCPT  ngày 22/9/2016 nội dung không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông N. Sau đó, UBND huyện Đ ban hành Quyết định 196/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông N. Ông N khiếu nại, Chủ tịch UBND huyện Đ đã ban hành quyết định 4375/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 giải quyết khiếu nại lần 1, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã ban hành quyết định 3881/QĐ-UBNDngày 25/10/2017  giải quyết khiếu nại lần với 2 với nội dung giữ nguyên quyết định 196/QĐ-UBND. Không đồng ý với các quyết định trên, ông N khởi kiện đề nghị Tòa hủy các quyết định như trình bày tại phần yêu cầu khởi kiện.

Đối với phía người bị kiện và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cho rằng việc UBND huyện Đ xác định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông N đối với các thửa 507, 508, 509 và 522 là không đúng quy định pháp luật nên ra quyết định thu hồi là đúng.

 [2.2] Tòa án cấp sơ thẩm nhận định lời trình bày của phía những người bị kiện là có căn cứ đúng pháp luật. Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn nhận định việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông N phù hợp lời trình bày của ông Thái Văn T2 và những người làm chứng xác nhận quá trình sử dụng đất của ông T2 như: Ông Nguyễn Thành L2, bà Võ Thị D, bà Nguyễn Thị K, ông Nguyễn Văn E, ông Nguyễn Văn B, ông Nguyễn Văn G1, ông Nguyễn Văn D1 và ông Nguyễn Văn N1. Lời xác nhận của những người nêu trên phù hợp với biên bản họp dân ngày 30/8/2017 do Thanh tra tỉnh xác lập. Ông Nguyễn Văn N cũng đưa ra bản tự khai của ông Nguyễn Văn H, ông Nguyễn Đình N2, ông Mai Văn C1 và ông Lê Văn N3. Tuy nhiên, ông Mai Văn C1 chỉ xác nhận ông N có đăng ký kê 4.517m2 mà không xác định quá trình sử dụng của ông N. Ông H xác định ông N có cất nhà nhưng cũng không xác định cất nhà trên thửa đất nào; ông N3 cũng xác định việc ông N có nộp thuế diện tích 4.517m2 mà cũng không nêu có quản lý sử dụng phần đất nêu trên hay không và ông N2 cho rằng có làm cày thuê cho ông N nhưng cũng không đủ cơ sở chứng minh người sử dụng đất tranh chấp là ông N. Do đó, việc ông Nguyễn Văn N cho rằng UBND huyện Đ thu hồi giấy chứng nhận của ông N không đúng pháp luật là không có căn cứ xem xét chấp nhận. Từ phân tích nhận định này Tòa án cấp sơ thẩm đã phán xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn N là có căn cứ đúng pháp luật.

 [2.3] Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy: Tòa án cấp sở thẩm đã xem xét đầy đủ các chứng cứ và làm rõ những tình tiết trong vụ án. Tại cấp phúc thẩm ông Nguyễn Văn N kháng cáo bản án sơ thẩm nhưng không cung cấp thêm chứng cứ nào mới để chứng minh cho yêu cầu kháng cáo của mình nên không có cơ sở xem xét. Do vậy, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận lời đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, không chấp nhận nội dung đơn kháng cáo của ông Nguyễn Văn N, giữ nguyên án sơ thẩm

 [3] Về  án phí hành chính phúc thẩm: Ông Nguyễn Văn N phải chịu. Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 241 Bộ luật Tố tụng hành chính năm 2015;

1. Không  chấp nhận  nội  dung đơn kháng cáo của người  khởi  kiện ông Nguyễn Văn N. Giữ nguyên bản án sơ thẩm:

Tuyên xử:

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn N về việc yêu cầu huỷ các Quyết định 196/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông N của Ủy ban nhân dân huyện Đ tỉnh Long An; Quyết định số 4375/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu cho ông Nguyễn Văn N của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đ tỉnh Long An; Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 về việc giải quyết khiếu nại (lần

2) cho ông Nguyễn Văn N của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Về án phí sơ thẩm: Ông Nguyễn Văn N phải nộp 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) tiền án phí hành chính sơ thẩm, chuyển 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí ông N đã nộp theo biên lai thu số 0001056 ngày 21/12/2017 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An, ông N đã nộp xong án phí.

2. Án phí hành chính phúc thẩm: Ông Nguyễn Văn N phải chịu 300.000 đồng, được khấu trừ tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0001324 ngày 26/4/2018 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An. Ông Nguyễn Văn N không phải nộp thêm.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

663
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 141/2019/HC-PT ngày 08/04/2019 về khiếu kiện quyết  định hành chính quản lý đất đai

Số hiệu:141/2019/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 08/04/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về