Bản án 13/2017/HNGĐ-ST ngày 06/12/2017 về ly hôn và tranh chấp nuôi con chung khi ly hôn

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN

BẢN ÁN 13/2017/HNGĐ-ST NGÀY 06/12/2017 VỀ LY HÔN VÀ TRANH CHẤP NUÔI CON CHUNG KHI LY HÔN

Ngày 06 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hôn nhân và gia đình thụ lý số: 69/2017/TLST- HNGĐ ngày 12 tháng 10 năm 2017 về việc ly hôn và tranh chấp nuôi  con  chung  khi  ly  hôn;  theo  Quyết định  đưa  vụ  án  ra  xét  xử  số: 15/2017/QĐXXST-HNGĐ ngày 06 tháng 11 năm 2017 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Chị Nông Thị C, sinh năm 1980.

Địa chỉ: Thôn N, xã Đ, huyện T, tỉnh Lạng Sơn, có mặt.

2. Bị đơn: Anh Hoàng Văn H, sinh năm 1973.

Địa chỉ trước khi bỏ nhà đi: Thôn N, xã Đ, huyện T, tỉnh Lạng Sơn, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo nội dung đơn khởi kiện đề ngày 26 tháng 9 năm 2017 và trong quá trình xét xử, nguyên đơn chị Nông Thị C trình bày: Chị và anh Hoàng Văn H tự nguyện tìm hiểu và tự nguyện đi đến hôn nhân;  có đăng ký kết hôn ngày 03/9/2002 tại Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện T, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi cưới một thời gian thì hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xích mích vì quan điểm sống không hợp nhau. Anh H đã nhiều lần bỏ nhà đi vào miền Nam sinh sống và mỗi lần quay về nhà lại chửi vợ con khiến mâu thuẫn ngày càng trở nên trầm trọng. Đến ngày 12 tháng 6 năm 2013, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng, anh H đuổi chị ra khỏi nhà và cũng bỏ nhà đi biệt tích và không thấy trở về địa phương nữa. Người thân và gia đình đã tìm kiếm nhiều lần nhưng đều không có tin tức gì của anh H, không biết hiện nay anh H ở đâu, làm gì. Chị Nông Thị C đã yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn tuyên bố anh Hoàng Văn H mất tích. Ngày 25/9/2017, Tòa án nhân dân huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định số: 04/2017/QĐGQ-VDS tuyên bố anh Hoàng Văn H mất tích. Nay chị Nông Thị C yêu cầu Tòa án giải quyết cho chị được ly hôn với anh Hoàng Văn H.

Về con chung: Chị Nông Thị C và anh Hoàng Văn H có 02 con chung là cháu Nông Quốc T1, sinh ngày 27/8/1999 và cháu Nông Thanh T2, sinh ngày 07/8/2003. Hiện nay cả hai cháu đang sinh sống cùng với chị C. Khi ly hôn, chị C yêu cầu được quyền trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cả hai con chung đến khi con chung đủ 18 tuổi, không yêu cầu anh H đóng góp tiền cấp dưỡng nuôi con chung.

Về tài sản chung và nợ chung: Không có.

Tại phiên tòa, chị C xác định anh H đã mất tích nên giữ nguyên yêu cầu Tòa án giải quyết cho chị được ly hôn với anh H, yêu cầu được quyền nuôi con chung và không đề nghị anh H cấp dưỡng tiền nuôi con chung. Về tài sản chung và nợ chung: Không có.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tràng Định phát biểu ý kiến:

Về việc tuân theo pháp luật của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý đến thời điểm xét xử, Toà án đã thu thập chứng cứ, xây dựng hồ sơ vụ án đúng thủ tục, tuân thủ pháp luật; Hội đồng xét xử đã tuân theo đúng quy định của pháp luật, đương sự đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ luật định.

Về ý kiến, quan điểm giải quyết vụ án là chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn chị Nông Thị C, cho chị Nông Thị C ly hôn với anh Hoàng Văn H, con chung Nông Quốc T1 đã đủ 18 tuổi nên không xem xét giải quyết, giao con chung cháu Nông Thanh T2 cho chị C nuôi dưỡng, chăm sóc đến khi cháu T2 đủ 18 tuổi, anh H không phải góp tiền cấp dưỡng nuôi con chung. Về tài sản chung và nợ chung đều không có nên không xem xét giải quyết.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1]  Vế tố tụng: Chị Nông Thị C có đơn yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn giải quyết cho chị ly hôn với anh Hoàng Văn H, theo quy định tại khoản 1 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Ngày 12/10/2017, Tòa án nhân dân huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã thụ lý vụ án để giải quyết theo quy định của pháp luật. Do anh Hoàng Văn H mất tích, quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tiến hành thủ tục niêm yết công khai các văn bản tố tụng gồm: Thông báo thụ lý vụ án, quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định hoãn phiên tòa theo đúng quy định của pháp luật.

[2]  Về quan hệ hôn nhân: Chị Nông Thị C và anh Hoàng Văn H chung sống với nhau và có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện T, tỉnh Lạng Sơn ngày 03/9/2002, do đó, chị C và anh H là vợ chồng hợp pháp. Anh H đã bỏ nhà đi biệt tích từ tháng 06 năm 2013 đến nay không có tin tức gì, đã có quyết định của Tòa án tuyên bố anh H mất tích, do đó, cần chấp nhận yêu cầu của chị Nông Thị C, giải quyết cho chị C được ly hôn với anh Hoàng Văn H.

[3] Về con chung: Chị Nông Thị C và anh Hoàng Văn H có 02 con chung là cháu Nông Quốc T1, sinh ngày 27/8/1999 và cháu Nông Thanh T2, sinh ngày07/8/2003. Hiện nay cả hai cháu đang sinh sống cùng với chị C. Do cháu NôngQuốc T1 đã đủ 18 tuổi nên Tòa án không xem xét về nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con chung đối với cháu Nông Quốc T1. Còn cháu Nông Thanh T2, do anh Hoàng Văn H đã mất tích nên chị Nông Thị C được quyền trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu T2 cho đến khi cháu T2 đủ 18 tuổi. Anh H không phải góp phí tổn nuôi con chung do chị C không yêu cầu.

[4] Về tài sản chung và nợ chung: Chị C xác định hai vợ chồng không có tài sản chung và nợ chung nên Tòa án không xem xét giải quyết.

[5] Về án phí: Chị Nông Thị C là nguyên đơn khởi kiện, do vậy phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định.

[6] Nguyên đơn, bị đơn có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 2 Điều 56, Điều 81, 82 và Điều 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; căn cứ vào khoản 4 Điều 147 của của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/QBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Về quan hệ hôn nhân: Xử cho ly hôn giữa chị Nông Thị C và anh HoàngVăn H.

2. Về con chung: Chị Nông Thị C được quyền trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con chung là cháu Nông Thanh T2, sinh ngày 07/8/2003 cho đến khi cháu T2 đủ 18 tuổi. Anh Hoàng Văn H không phải góp phí tổn nuôi con chung.

3. Về án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm: Chị Nông Thị C phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng). Xác nhận chị Nông Thị C đã nộp đủ 300.000 đồng theo Biên lai thu tạm ứng án phí số AA/2012/03622 ngày 11 tháng 10 năm 2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; chị Nông Thị C không phải nộp thêm tiền án phí.

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt nguyên đơn, vắng mặt bị đơn. Nguyên đơn chị Nông Thị C có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Bị đơn anh Hoàng Văn H có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết.


154
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 13/2017/HNGĐ-ST ngày 06/12/2017 về ly hôn và tranh chấp nuôi con chung khi ly hôn

Số hiệu:13/2017/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Tràng Định - Lạng Sơn
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:06/12/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về