Bản án 129/KTPT ngày 24/06/2005 về xét xử vụ án kinh doanh thương mại tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ phục vụ khách du lịch

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

BẢN ÁN 129/KTPT NGÀY 24/06/2005 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

590
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 129/KTPT ngày 24/06/2005 về xét xử vụ án kinh doanh thương mại tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ phục vụ khách du lịch

Số hiệu:129/KTPT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành: 24/06/2005
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về