Bản án 126/2020/DS-ST ngày 14/09/2020 về tranh chấp bồi thường thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ G, TỈNH TIỀN GIANG

BẢN ÁN 126/2020/DS-ST NGÀY 14/09/2020 VỀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO SỨC KHOẺ BỊ XÂM PHẠM

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

9
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 126/2020/DS-ST ngày 14/09/2020 về tranh chấp bồi thường thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm

    Số hiệu:126/2020/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thị xã Gò Công - Tiền Giang
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:14/09/2020
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về