Bản án 125/2018/HC-PT ngày 11/4/2018 về khiếu kiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất và thông báo trả lời đơn

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

BẢN ÁN 125/2018/HC-PT NGÀY 11/4/2018 VÈ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH CƯỚNG CHẾ THU HỒI ĐẤT VÀ THÔNG BÁO TRẢ LỜI ĐƠN 

Ngày 11 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở, Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 133/2017/TLPT-HC ngày 01 tháng 10 năm 2017 về việc khiếu kiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất và Thông báo trả lời đơn, do có kháng cáo của người khởi kiện đối với Bản án hành chính sơ thẩm số 04/2017/HC-ST, ngày 31/7/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1564/2018/QĐ-PT ngày 23 tháng 3 năm 2018, giữa các đương sự:

Người khởi kiện: ông Nguyễn Minh Khoa (tức Nguyễn Văn Khoa), sinh năm 1966;

Trú tại: Xóm Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Người bị kiện:

1. Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện: Ông Nguyễn Thành Thăng

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân (Văn bản ủy quyền số 02/UQ ngày 20/02/2017).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, sinh năm 1966;

2. Anh Nguyễn Mạnh Khỏe, sinh năm 1990;

3. Anh Nguyễn Văn Du, sinh năm 1993;

4. Anh Nguyễn Mạnh Hào, sinh năm 1997;

Người đại diện theo ủy quyền: ông Nguyễn Minh Khoa (Văn bản ủy quyền ngày 04/01/2017).

Cùng trú tại: Xóm Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

5. Ủy ban nhân dân xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Đức Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (Văn bản ủy quyền ngày 07/6/2017).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, bản án sơ thẩm và diễn biến tại phiên tòa phúc thẩm, nội dung vụ án tóm tắt như sau:

Người khởi kiện là ông Nguyễn Minh Khoa trình bày: Ngày 10/3/2010, hộ gia đình ông Nguyễn Minh Khoa (tức Nguyễn Văn Khoa) ký Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ ông Nguyễn Văn H (anh trai ông Khoa). Hộ gia đình ông Khoa được sử dụng 1.692m2 đất nông nghiệp tại thửa số102(1), tờ bản đồ số 4, địa chỉ thửa đất tại Xóm Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; hợp đồng đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân (Viết tắt: UBND) xã Đức Lý, huyện Lý Nhân chứng thực ngày 10/3/2010 và từ đó đến nay hộ gia đình ông Khoa đã sử dụng. Trước đó, ngày 20/8/2006 ông Nguyễn Văn Hậu sử dụng đất đã làm đơn xin chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi trên diện tích cấy lúa kém hiệu quả thuộc dự án chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi và được UBND xã Đức Lý phát cho quyển đa canh, nhưng chưa được UBND xã Đức Lý xác nhận vào đơn theo mẫu.

Ngày 06/7/2015, UBND huyện Lý Nhân ra thông báo số 574/TB-UBND thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư thực hiện dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Hộ gia đình có đề án của huyện hình thành trước ngày 05/9/2012 được bồi thường 100% vật kiến trúc và cây cối hoa màu; hộ gia đình không có đề án không được bồi thường, phương án bồi thường lần 1 là 50% vật kiến trúc và 60% cây cối hoa màu; hộ gia đình được xã xác nhận thì được bồi thường 60%, hộ gia đình không có đề án hoặc có đề án của xóm xác nhận thì được bồi thường 40%. Thấy vậy, hộ gia đình ông Khoa đi xin xác nhận của UBND xã Đức Lý, Chủ tịch xã nói mới nhận chức không biết, ông Khoa đến nhà ông Lê Văn Xuất nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Đức Lý nhờ ký xác nhận vào đề án.

Ngày 08/01/2016, UBND huyện Lý Nhân ra Quyết định số 1746/QĐ- UBND, cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông. Ông Khoahông đồng ý và tiếp tục khiếu nại. Ngày 08/11/2016, UBND huyện Lý Nhân ra Thông báo số 1384/TB-UBND trả lời đơn với nội dung: “Theo phương án dồn đổi ruộng đất hộ gia đình ông Khoa có thửa đất tại tờ bản đồ số 4, thửa số 6 diện tích cấp năm 2002 là 1.692m2, sau dồn đổi hộ gia đình ông Khoa sử dụng đất tại tờ bản đồ số 16, thửa 49 diện tích 1.580m2, diện tích giảm 112m2, đến nay xóm đã trả nhưng ông Khoa không nhận. Căn cứ Quyết định số 25/QĐ- UBND ngày 02/6/2003 của UBND huyện Lý Nhân, phê duyệt quy hoạch đến năm 2010 thì hộ gia đình ông Nguyễn Minh Khoa là hộ nằm trong vùng quy hoạch đa canh nhưng Đề án đa canh của gia đình không được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hộ gia đình ông Khoa không bị thu hồi đất ở nên không được bồi thường chi phí di chuyển tài sản.

Ngày 19/01/2016, Ban Giải phóng mặt bằng huyện Lý Nhân phối hợp với UBND xã Đức Lý lập biên bản chi trả tiền và cam kết bàn giao mặt bằng với hộ ông Nguyễn Văn Khoa, hộ gia đình ông Khoa đã nhận đủ số tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án phê duyệt với số tiền 413.758.951đ và không có ý kiến thắc mắc gì. Sau khi nhận tiền, ông Khoa liên tục có đơn đề nghị xem xét việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND huyện Lý Nhân và UBND xã Đức Lý, huyện Lý Nhân đã trả lời nhưng ông Khoa không nhất trí.

Quan điểm của ông Nguyễn Minh Khoa, bà Nguyễn Thị Kim Dung, anh Nguyễn Mạnh Khỏe, anh Nguyễn Văn Du và anh Nguyễn Mạnh Hào đều không nhất trí với Thông báo trả lời của UBND huyện Lý Nhân, nay khởi kiện yêu cầu Tòa án: Hủy Quyết định cưỡng chế thu hồi đất số 1746/QĐ-UBND, ngày 08/01/2016 của Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân và Thông báo số 1384/TB- UBND, ngày 08/11/2016 của UBND huyện Lý Nhân với lý do trái với quy định của pháp Luật Đất đai và trả lại 112m2 đất còn thiếu của gia đình.

Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện có quan điểm:

Trước khi thu hồi đất, UBND huyện Lý Nhân đã ban hành Thông báo số574/TB-UBND ngày 06/7/2015 về việc thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình của 12 hộ dân Xóm Rặng, xã Đức Lý trong đó có hộ gia đình ông Khoa.

Ngày 08/7/2015 Hội đồng giải phóng mặt bằng phối hợp với UBND xã Đức Lý đã giao thông báo thu hồi đất cho 12 hộ dân trong đó có hộ gia đình ông Khoa và đã tổ chức niêm yết công khai 12 thông báo thu hồi đất với 12 hộ bị thu hồi. Ngày 17/7/2015 Hội đồng giải phóng mặt bằng phối hợp với UBND xã Đức Lý họp công khai quy hoạch vị trí thu hồi đất xây dựng khu tái định cư tới các hộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Trên cơ sở kết quả kiểm kê đất đai, tài sản trên đất, Hội đồng giải phóng mặt bằng dự án xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng gửi trực tiếp cho từng hộ có đất bị thu hồi để công khai lấy ý kiến (phương án công khai tới các hộ hệ số hỗ trợ vật kiến trúc bằng 0,5; cây cối hoa màu hệ số 0,6). Sau thời gian công khai các hộ nộp phương án và ghi ý kiến vào phương án công khai, sau khi thu lại phương án công khai các hộ đều có ý kiến và đã được Ban giải phóng mặt bằng, UBND xã Đức Lý tổ chức, kiểm tra lại thực địa. Do đặc thù vị trí thu hồi đất của các hộ đã chuyển đổi mục đích từ đất hai lúa sang làm đa canh nên trong quá trình xây dựng, xét duyệt phương án không có trong các quy định của UBND tỉnh Hà Nam. Do đó, UBND huyện đã xin ý kiến của UBND tỉnh về cơ chế hỗ trợ đặc thù cho các hộ trong phạm vi giải phóng mặt bằng để làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường.

Ngày 22/9/2015, UBND tỉnh Hà Nam ban hành văn bản số 1957/UBND - KTTH về việc hỗ trợ đối với các hộ đang sản xuất đa canh khi thực hiện giải phóng mặt bằng thuộc địa bàn xã Đức Lý, huyện Lý Nhân.

Hội đồng Giải phóng mặt bằng dự án đã áp dụng hệ số hỗ trợ để xây dựng phương án bồi thường theo văn bản số 1957/UBND-KTTH ngày 22/9/2015 và công khai lại giá trị bồi thường, hỗ trợ gửi cho các hộ trong đó có hộ gia đình ông Khoa, toàn bộ tài sản trên đất tính hệ số hỗ trợ là 0,4. Sau khi công khaiphương án bồi thường, hỗ trợ, hộ gia đình ông Khoa không nhất trí với hệ số 0,4, Hội đồng Giải phóng mặt bằng dự án đã tổ chức họp và giải trình làm rõ cácý kiến của các hộ. Ông Khoa có dự họp và đề nghị được hỗ trợ với hệ số 0,6.

Trong các ngày 03, 08, 31 tháng 12 năm 2015 và ngày 02, 04 tháng 01 năm 2016, Hội đồng Giải phóng mặt bằng dự án phối hợp cùng UBND, Mặt Trận tổ quốc xã Đức Lý tổ chức chi trả tiền và đối thoại giải thích làm rõ các ý kiến của các hộ dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chi trả bồi thường hỗ trợ hộ gia đình ông Khoa và một số hộ gia đình khác không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Sau khi tổ chức tuyên truyền vận động nhưng hộ gia đình ông Khoa vẫn không nhận tiền. Vì vậy, căn cứ quy định tại Luật Đất đai năm 2013, ngày 08/01/2016 Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân ra quyết định số 1746/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng khu tái định cư dự án tuyến đường bộ nốiđường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tại địa bàn xã Đức Lý, huyện Lý Nhân đối với hộ gia đình ông Khoa. Quyết định này được ban hành đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013. Ngày 08/01/20l6, Ban cưỡng chế tổ chức hội nghị họp đối thoại, giải thích vận động tuyên truyền đối với 05 hộ cưỡng chế thu hồi đất có 04 hộ có mặt dự họp trong đó có ông Khoa. Đến ngày 19/01/2016 ông Khoa đã tự nguyện nhận số tiền bồi thường đất đai, tài sản trên đất với số tiền là 413.759.000 đồng. Như vậy, hộ gia đình ông Khoa đã tự nguyện nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng để thi công xây dựng khu tái định cư nên UBND huyện không thực hiện việc thực hiện cưỡng chế theo Quyết định số 1746/QĐ- UBND ngày 08/01/2016 của Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân. Đối với yêu cầu hủy bỏ Thông báo số 1384/TB - UBND ngày 08/11/2016 của UBND huyện Lý Nhân đã trả lời ông Nguyễn Văn Khoa theo đúng trình tự quy định về giải quyết đơn thư công dân. Nay ông Khoa đề nghị hủy Thông báo trên là không có cơ sở.

Đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch UBND xã Đức Lý có quan điểm: Diện tích đất thực tế của hộ ông Nguyễn Minh Khoa trước năm 2013 có 1.692m2. Sau quá trình dồn đổi đất nông nghiệp (năm 2014) hộ gia đình ông Khoa còn được sử dụng 1.580m2, tại tờ bản đồ số 16, thửa số 49. Như vậy, hộ gia đình ông Khoa còn thiếu 112m2. UBND xã đã nhiều lần phối hợp với Xóm Rặng trả cho ông Khoa vị trí ngoài Dược Mạ cùng với diện tích trước kia nhà ông Khoa đang có nhưng đến nay gia đình ông Khoa vẫn không nhận mà lại đòi diện tích chỗ khác. Đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ông Lê Văn X có lời khai: Khoảng cuối năm 2015, ông Khoa có đến nhà đề nghị ký xác nhận vào đơn xin chuyển dịch vụ cơ cấu cây trồng vật nuôi trên diện tích đất cấy lúa kém hiệu quả trong đơn ghi ngày 20/8/2006, thời điểm ông Xuất ký năm 2015 khi không còn làm Phó Chủ tịch UBND xã Đức Lý mà đã nghỉ hưu, do ông Khoa đề nghị nên ông Xuất ký xác nhận, ông Xuất đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ông Phạm Văn H có lời khai: Bản thân là cán bộ địa chính được Lãnh đạo UBND xã Đức Lý giao thẩm định các đề án, trong đó có đề án của ông Hậu (anh trai ông Khoa), ông Hùng thừa nhận đã ký xác nhận trong đơn ghi ngày 20/8/2006 vào thời điểm tháng 3 năm 2010 nhưng đề án của ông Khoa chưa được UBND xã Đức Lý phê duyệt. Do vậy, không có giá trị pháp lý, việc ông Khoa cho rằng đề án đã được phê duyệt là không đúng. Đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 04/2017/HC-ST ngày 31/7/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đã căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 30; Điều 32; Điều 115; Điều 116; khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều l93; Điều 204; Điều 206; khoản 1 Điều 348 Luật Tố tụng hành chính; khoản 3 Điều 62; điểm a khoản 2 Điều 66 và Điều 69 Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai; Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2017 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Điều 30; Điều 32 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Tuyên xử:

1. Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Minh Khoa đề nghị hủy Quyết định số 1746/QĐ- UBND, ngày 08/01/2016 của Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Minh Khoa và Thông báo số 1384/TB-UBND, ngày 08/11/2016 của UBND huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam về trả lời đơn.

Bác các yêu cầu khác của các bên đương sự.

2. Án phí hành chính sơ thẩm: ông Nguyễn Minh Khoa phải nộp 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng). Đối trừ số tiền 200.000đ tạm ứng án phí mà ông Khoa đã nộp theo biên lai số 04888 ngày 11/01/2017, tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam, ông Khoa còn phải nộp tiếp l00.000đ (Một trăm nghìn đồng).

Ngoài ra, bản án còn tuyên quyền kháng cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 14/8/2017, người khởi kiện là ông Nguyễn Minh Khoa có đơn kháng cáo toàn bộ bản án.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Người khởi kiện có mặt, giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo; không xuất trình thêm chứng cứ, tài liệu nào mới.

- Đại diện theo ủy quyền của người bị kiện có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan - Đại diện UBND xã Đức Lý có mặt và có quan điểm: Việc thu hồi đất có đề án của UBND xã Đức Lý trên cơ sở đa số các hộ dân đồng thuận đã được UBND huyện Lý Nhân phê duyệt. Việc bồi thường, hỗ trợ theo cơ chế đặc thù được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt. Các thủ tục họp dân, thông báo, niêm yết… được UBND xã Đức Lý thực hiện công khai, dân chủ. Do vậy, việc ông Khoa yêu cầu bồi thường theo mức 60% là không phù hợp do Đề án đa canh của gia đình ông chưa được phê duyệt. Đối với112m2 đất nông nghiệp gia đình ông Khoa còn thiếu đã được địa phương bố trí chia tại khu Dược Mạ là đúng loại đất, đúng mục đích sử dụng đất, ông Khoayêu cầu phải trả ông một suất đất tái định cư là không phù hợp. Đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa có quan điểm:

- Những người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng đã chấp hành đúng các quy định của Luật Tố tụng hành chính.

- Xét kháng cáo của ông Khoa: Đề án chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi của ông Khoa mới được đại diện Xóm Rặng xác nhận, chưa được UBND xã Đức Lý phê duyệt. Căn cứ công văn số 1957 của UBND tỉnh Hà Nam, việc chi trả bồi thường trong trường hợp này với mức 40% là thỏa đáng. Do ông Khoa không thực hiện Quyết định thu hồi đất số 9934/QĐ-UBND ngày30/10/2015 của UBND huyện Lý Nhân, nên Chủ tịch UBND huyện Lý Nhânphải ra Quyết định cưỡng chế số 1746/QĐ-UBND ngày 08/01/2016. Quyết định này được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành đúng quy định. Thực tế sau khi có quyết định cưỡng chế, ông Khoa đã tự nguyện thi hành và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, đã bàn giao mặt bằng nên Quyết định cưỡng chế nêu trên không phải thi hành. Do ông Khoa khiếu nại, nên UBND huyện Lý Nhân có Thông báo số 1384/TB-UBND ngày 08/11/2016 để trả lời ông Khoa là phù hợp. Đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của ông Khoa, giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 04/2017/HC-ST, ngày 31/7/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam. Buộc ông Khoa phải chịu án phí phúc thẩm hành chính.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong Hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa phúc thẩm; xét yêu cầu kháng cáo của người khởi kiện - ông Nguyễn Minh Khoa về việc: Đề nghị hủy Quyết định cưỡng chế số 1746/QĐ-UBND ngày08/01/2016 của Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân và Thông báo số 1384/TB- UBND ngày 08/11/2016 của UBND huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, Hội đồng xét xử xét thấy:

[1] Về thẩm quyền ban hành: Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền thu hồi đất đối với hộ gia đình cá nhân. Do đó, UBND huyện Lý Nhân ra Quyết định thuhồi đất và Thông báo trả lời đơn, cũng như Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân raQuyết định cưỡng chế thu hồi đất là đúng thẩm quyền.

[2] Về trình tự, thủ tục ra Quyết định cưỡng chế thu hồi đất: Trước khi raQuyết định cưỡng chế, UBND huyện Lý Nhân đã căn cứ vào Quyết định số302/QĐ-BGTVT ngày 22/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, về phê duyệt dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và Văn bản số 1669/UBND-GTXD ngày 24/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác GPMB dự án xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; ngày 30/10/2015, UBND huyện Lý Nhân đã ra Quyết định thu hồi đất số 9934/QĐ-UBND đối với hộ ông NguyễnVăn Khoa, do hộ gia đình ông Khoa không tự nguyện thi hành nên Chủ tịchUBND huyện Lý Nhân phải ra Quyết định cưỡng chế số 1746/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 và giao Quyết định cho hộ gia đình ông Khoa theo đúng trình tự, thủ tục. Bản thân ông Nguyễn Minh Khoa cũng đã trực tiếp kiểm kê đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc và đồng ý ký vào biên bản ngày 18/7/2015; ngày 19/01/2016, hộ gia đình ông Khoa đã đồng ý và ký nhận đủ số tiền 413.758.951đồng theo như phương án công khai lần 2 là phù hợp với Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 và Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND,ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Hà Nam, về việc ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và ban hành đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

[3] Mặc dù ông Nguyễn Minh Khoa không khởi kiện Quyết định thu hồi đất số 9934/QĐ-LHND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Lý Nhân nhưng do Quyết định này liên quan trực tiêp đến Quyết định cưỡng chế thu hồi đất số 1746/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của UBND huyện Lý Nhân, nên Tòa án cấpsơ thẩm vẫn xem xét tính hợp pháp, có căn cứ của Quyết định thu hồi đất và xác định: Trình tự, thủ tục, lý do, căn cứ, nội dung… đều đảm bảo đúng quy định, phù hợp với điểm a khoản 1 Điều 69, điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm2013 là phù hợp.

[4] Đối với diện tích đất 1.580m2 của hộ gia đình ông Khoa ở Xóm Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân thuộc đề án được chuyển đổi đa canh, do đề án của hộ gia đình ông Khoa chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt nên không có giá trị pháp lý và không được bồi thường đủ 100% hoặc 60% như các hộ khác được phê duyệt là đúng quy định. Riêng diện tích đất 112m2 của hộ gia đình ông Khoa còn thiếu do dồn đổi đất làm dự án giao thông, thủy lợi, UBND xã Đức Lý đã nhiều lần phối hợp với Xóm Rặng trả diện tích đất 112m2 cho hộ gia đình ông Khoa tại khu Dược Mạ cùng với diện tích và mục đích sử dụng đất của hộ gia đình ông Khoa đang sử dụng nhưng ông Khoa không nhận. Ông Khoa yêu cầu phải trả đủ 112m2 đất tái định cư là không có căn cứ chấp nhận do đất của ông Khoa bị thu hồi không phải loại đất ở (Thổ cư).

[5] Từ những phân tích nêu trên, không có căn cứ chấp nhận toàn bộ yêu cầu kháng cáo của ông Nguyễn Minh Khoa về việc: Đề nghị hủy Quyết định cưỡng chế số 1746/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân và Thông báo số 1384/TB-UBND ngày 08/11/2016 của UBND huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

[6] Về án phí hành chính phúc thẩm: Căn cứ quy định tại Điều 349 Luật Tố tụng hành Chính và Điều 34 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên ông Nguyễn Minh Khoa phải chịu án phí phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính. Bác kháng cáo của ông Nguyễn Minh Khoa, giữ nguyên quyết định của Bản án hành chính sơ thẩm số 04/2017/HC-ST ngày 31/7/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 30; Điều 32; Điều 115; Điều 116; khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 193; Điều 204; Điều 206; khoản 1 Điều 348 Luật Tố tụng Hành chính; khoản 3 Điều 62; điểm a khoản 2 Điều 66 và Điều 69 Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2017 của Chính phủ, quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Điều 30; Điều 32 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Minh Khoa về việc: Đề nghị hủy Quyết định số 1746/QĐ- UBND ngày 08/01/2016 của Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Minh Khoa và Thông báo số 1384/TB-UBND ngày 08/11/2016 của UBND huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam về việc trả lời đơn. Báccác yêu cầu khác của các bên đương sự.

2. Án phí hành chính sơ thẩm: Ông Nguyễn Minh Khoa phải nộp300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng). Đối trừ số tiền 200.000 đồng tạm ứng án phí mà ông Khoa đã nộp theo biên lai số 04888 ngày 11/01/2017, tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam, ông Khoa còn phải nộp tiếp 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

3. Án phí Hành chính phúc thẩm: Ông Nguyễn Minh Khoa phải nộp 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng). Đối trừ số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) ông Khoa đã nộp tạm ứng án phí phúc thẩm tại Biên lai thu số 0001669 và 03089 cùng ngày 14/8/2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam. Ông Nguyễn Minh Khoa đã nộp đủ án phí phúc thẩm.

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành.


469
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 125/2018/HC-PT ngày 11/4/2018 về khiếu kiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất và thông báo trả lời đơn

Số hiệu:125/2018/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:11/04/2018
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về