Bản án 12/2018/DSST ngày 29/03/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ, TP ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 12/2018/DSST NGÀY 29/03/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Trong ngày 29/3/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 287/2017/TLST-DS ngày 09/11/2017 về việc "Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 287/2018/QĐXXST-DS ngày 18/01/2018, Quyết định hoãn phiên tòa số 07/2018/QĐST-DS ngày 05/02/2018 và Quyết định tạm ngừng phiên tòa 13/2018/QĐST-DS ngày 02/3/2018 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Công ty tài chính TNHH MTV N. Trụ sở: Tầng 2, tòa nhà R, số 9 đường Đ, phường X, quận Y, thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện theo pháp luật: Ông Lô Bằng G, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên. Đại diện theo ủy quyền: Ông Lê H, chức vụ Trưởng phòng Thu hồi nợ pháp lý - Trung tâm thu hồi nợ - Khối quản trị rủi ro - Công ty tài chính TNHH MTV N (Văn bản ủy quyền số: 14/UQ-QTRR.17 ngày 22/3/2017 của Chủ tịch Hội đồng thành viên - Công ty tài chính TNHH MTV N).

Ông H ủy quyền lại cho ông Nguyễn Văn Q-sinh năm 1994 (Văn bản ủy quyền số 191/UQTT-QTRR.17 ngày 16/10/2017). Địa chỉ: Số 77 đường L, phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng.

- Bị đơn: Huỳnh Thị Như V, sinh năm: 1960; Địa chỉ: K158A/22 đường V, tổ 65 phường T, quận K, thành phố Đà Nẵng. (Ông Q có mặt, bà V có đơn xin xét xử vắn   mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

*Theo đơn khởi kiện gửi đến Tòa án ngày 16/10/2017, bản tự khai, biên bản hòa giải và tại phiên tòa hôm nay, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn – ông Nguyễn Văn Q trình bày: Công ty tài chính TNHH MTV N và bà Huỳnh Thị Như V có ký Hợp đồng tín dụng số 20141230-500003-0022  với số hiệu hồ sơ là:  0021615  ngày 25/12/2014 đ   vay số tiền 47.475.000đ với lãi suất 2,92%/tháng đ tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận tại hợp đồng, bà Huỳnh Thị Như V có trách nhiệm thanh toán số tiền 77.302.000đ (gồm cả lãi và gốc), trả chậm trong 36 tháng, 35 tháng đầu mỗi tháng trả 2.148.000đ, tháng cuối cùng 2.122.000đ. Thực hiện hợp đồng, bà V đã nhận đủ số tiền đ  tiêu dùng cá nhân và thanh toán cho Công ty 11 kỳ với số tiền 25.140.000đ. K từ ngày 29/10/2016 đến nay, bà Huỳnh Thị Như V không thanh toán bất cứ khoản nào dù Công ty đã dùng nhiều biện pháp nhắc nhở.

Nay, để bảo đảm quyền lợi của mình, Công ty tài chính TNHH MTV N yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Huỳnh Thị Như V phải thanh toán tổng số tiền là: 52.162.000đ (Năm mươi hai triệu một trăm sáu mươi hai nghìn đồng). Trong đó:

- Nợ gốc là: 37.240.434đ;

- Nợ lãi là: 14.921.566đ (lãi tạm tính đến ngày 06/01/2018).

Công ty yêu cầu bà V phải thanh toán số tiền trên một lần sau khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

*Tại phiên tòa hôm nay, bà Huỳnh Thị Như V có đơn xin xét xử vắng mặt nhưng theo bản tự khai, biên bản hòa giải ngày 20/11/2017 – bà Huỳnh Thị Như V trình bày: Bà V xác nhận bà còn nợ Công ty tài chính TNHH MTV N tổng số tiền hơn 50.000.000đ là đúng. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà V xin trả dần khoản nợ trên, mỗi tháng bà V xin trả 600.000đ cho đến khi thanh toán hết số nợ trên.

Tại phiên tòa, đại diện Viện ki m sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng phát bi u quan đi m: Việc Tòa án nhân dân quận Thanh Khê thụ lý giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền; việc tuân theo pháp luật tố tụng đã xác định Thẩm phán, Thư ký, Hội đồng xét xử đã tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án. Những người tham gia tố tụng đã thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ tố tụng trong quá trình tham gia giải quyết vụ án tại Tòa án.

Đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị HĐXX xử: buộc bà Huỳnh Thị Như V trả cho Công ty tài chính TNHH MTV N tổng số tiền là: 52.162.000đ (Năm mươi hai triệu một trăm sáu mươi hai nghìn đồng); án phí DS-ST bà Huỳnh Thị Như V phải chịu theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê phát biểu về việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự và quan đi m giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử nhận định:

*Về thủ tục tố tụng:

[1] Đây là vụ án dân sự về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng quy định tại Khoản 3 Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng theo Khoản 1 Điều 35 và đi m a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.

[2] Tại phiên tòa hôm nay, bà Huỳnh Thị Như V có đơn xin xét xử vắng mặt nên theo quy định tại khoản 1 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bà Huỳnh Thị Như V.

*Về nội dung vụ án:

[1] Theo “Đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng” có số hiệu hồ sơ B 0021615 phê duyệt ngày 06/01/2015, Công ty tài chính TNHH MTV N cho bàHuỳnh Thị Như V vay số tiền 47.475.000đ, trong đó:

- Khoản vay tiêu dùng: 45.000.000đ;

- Phí bảo hi m: 2.475.000đ;

- Thời hạn vay: 36 tháng;

- Khoản trả hàng tháng trong 35 tháng đầu: 2.148.000đ, tháng cuối cùng trả 2.122.000đ; Tổng số tiền phải trả là 77.302.000đ.

- Ngày thanh toán hàng tháng: 06, bắt đầu từ ngày 06/01/2015;

- Lãi suất cho vay: 35,00%/năm.

Tại phiên tòa, nguyên đơn yêu cầu bà V phải thanh toán toàn bộ số nợ cho Công ty là 52.162.000đ (Năm mươi hai triệu một trăm sáu mươi hai nghìn đồng). Trong đó, nợ gốc là: 37.240.434đ; nợ lãi là: 14.921.566đ (lãi tạm tính đến ngày 06/01/2018).

[2] Xét yêu cầu của Công ty tài chính TNHH MTV N thì thấy: Theo “Đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng” có số hiệu hồ sơ B 0021615 giữa Công ty tài chính TNHH MTV N và bà Huỳnh Thị Như V là hợp đồng vay tín chấp không đảm bảo bằng tài sản, phù hợp với nội dung, không trái pháp luật và đạo đức xã hội nên được thừa nhận. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, bà V đã nhận đủ số tiền để tiêu dùng cá nhân và thanh toán cho Công ty 11 kỳ với số tiền 25.140.000đ. K từ ngày 29/10/2016 đến nay, bà Huỳnh Thị Như V không thanh toán bất cứ khoản nào dù Công ty đã dùng nhiều biện pháp nhắc nhở. Như vậy, bà V đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ, vi phạm các cam kết trong Đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng.

Tại phiên toà hôm nay, bị đơn bà Huỳnh Thị Như V vắng mặt nhưng tại bản tự khai, biên bản hòa giải ngày 20/11/2017 th  hiện bà V đồng ý trả toàn bộ số tiền đã vay nói trên cho Công ty tài chính TNHH MTV N. Hiện nay hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên bà V đề nghị công ty tạo điều kiện cho bà trả dần 600.000đ/tháng cho đến khi hết số nợ trên nhưng không được nguyên đơn đồng ý nên Hội đồng xét xử không thể thoả mãn yêu cầu của bà V.

Từ những phân tích ở trên, HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty tài chính TNHH MTV N, buộc bà Huỳnh Thị Như V phải trả cho Công ty tổng số tiền 52.162.000đ (Năm mươi hai triệu một trăm sáu mươi hai nghìn đồng). Trong đó,  nợ  gốc  là: 37.240.434đ;  nợ  lãi  là:  14.921.566đ  (lãi  tạm  tính  đến  ngày 06/01/2018) là có căn cứ, phù hợp với quy định tại Điều 466 và Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015.

[3] Vì chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nên án phí dân sự sơ thẩm bị đơn phải chịu là: 52.162.000đ x 5% = 2.608.100đ.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ các Điều 463, 466, 468 và khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự 2015. Khoản 2 Điều 227, 244 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc "Tranh chấp hợp đồng tín dụng" của Công ty tài chính TNHH MTV N đối với bà Huỳnh Thị Như V.

Tuyên xử: 

1. Buộc bà Huỳnh Thị Như V phải trả cho Công ty tài chính TNHH MTV N số tiền là 52.162.000đ (Năm mươi hai triệu một trăm sáu mươi hai nghìn đồng). Trong đó:

- Nợ gốc là: 37.240.434đ;

- Nợ lãi là: 14.921.566đ (lãi tạm tính đến ngày 06/01/2018). K từ ngày Công ty tài chính TNHH MTV N có đơn yêu cầu thi hành án, bà V còn phải chịu tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự tương ứng với thời gian và số tiền chậm thi hành án.

2. Án phí dân sự sơ thẩm: 2.608.100đ (Hai triệu sáu trăm lẻ tám nghìn một trăm đồng) bà Huỳnh Thị Như V phải chịu. Hoàn trả cho Công ty tài chính TNHH MTV N số tiền tạm ứng án phí 1.274.000đ đã nộp theo biên lai thu số 007697 ngày 09/11/2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

3. Án xử công khai sơ thẩm, báo cho đương sự biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng bà Huỳnh Thị Như V vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể  từ ngày nhận hoặc niêm yết trích sao bản án.

Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại điều 30 Luật Thi hành án dân sự


136
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 12/2018/DSST ngày 29/03/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:12/2018/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Thanh Khê - Đà Nẵng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:29/03/2018
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về