Bản án 12/2018/DS-ST ngày 23/03/2018 về yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH CÀ MAU

BẢN ÁN 12/2018/DS-ST NGÀY 23/03/2018 VỀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO SỨC KHỎE BỊ XÂM PHẠM

Ngày 23 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phú Tân, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 91/2017/TLST- DS ngày 05 tháng 10 năm 2017 về việc “Yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm”, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 15a/2018/QĐXXST-DS, ngày 05 tháng 02 năm 2018, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn S, sinh năm 1991 (có mặt).

Địa chỉ: Ấp Th, xã T, huyện P, tỉnh Cà Mau.

- B đơn: Ông Trần Văn Đ, sinh năm 1985 (vắng mặt).

Địa chỉ: Ấp Q, xã H, huyện P, tỉnh Cà Mau.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Trần Văn H, sinh năm 1978 (vắng mặt). Ông Trần Văn L, sinh năm 1993 (vắng mặt).

Cùng địa chỉ: Ấp C, xã Ph, huyện P, tỉnh Cà Mau.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện ngày 04/10/2017, các văn bản kèm theo và tại phiên tòa ông Nguyễn Văn S trình bày:

Ngày 12/3/2017, ông đi đám tại nhà ông Trần Văn X thuôc ấp Đ, xã T, huyên P, tỉnh Cà Mau, trong khi dự tiệc ông và ông Trần Văn L xảy ra mâu thuẫn và ông đánh ông L thì chính quyền địa phương đến lập biên bản. Sau đó, trên đường về Ủy ban nhân dân xã T thì bị ông Trần Văn H và ông Trần Văn Đ đánh gây thương tích phải điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực huyện Cái Nước, thời gian nằm bệnh viện là 07 ngày. Ngày 21/4/2017 ông L viết đơn yêu cầu không xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông. Đồng thời, ông không yêu cầu xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông H và ông Đ. Về trách nhiệm dân sự, ông và ông Trần Văn L, ông Trần Văn Đ, ông Trần Văn H đã thỏa thuận là trong thời gian 04 tháng kể từ ngày 21/4/2017 ông Đ phải bồi thường cho ông là 7.108.000 đồng, ông H bồi thường cho ông là 4.000.000 đồng, ông bồi thường cho ông L là 4.210.000 đồng. Giữa ông và ông H và ông L đã thực hiện xong, nhưng đến nay ông Đ vẫn chưa bồi thường cho ông số tiền 7.108.000 đồng. Nay ông yêu cầu ông Trần Văn Đ phải bồi thường cho ông số tiền 7.108.000 đồng gồm tiền thuốc, chi phí nằm viện theo tờ kê khai.

Tại biên bản hòa giải ngày 31/10/2017 ông Trần Văn H trình bày: Vào ngày 12/3/2017 ông và ông Trần Văn Đ có đánh ông Nguyễn Văn S gây thương tích phải nằm điều trị tại bệnh viện đúng như ông S trình bày, nay giữa ông và ông S đã thỏa thuận xong về trách nhiệm dân sự là ông có trách nhiệm bồi thường chi phí nằm điều trị tại bệnh viện cho ông S là 4.000.000 đồng, số tiền trên ông đã trả xong cho ông S, ông S không yêu cầu ông bồi thường gì thêm. Do ông đã thực hiện xong nghĩa vụ là bồi thường tiền xong cho ông S nên ông xin vắng mặt không tham gia tố tụng suốt quá trình tòa án giải quyết vụ án.

Tại biên bản hòa giải ngày 31/10/2017 ông Trân Văn L trình bày: Vào ngày 12/3/2017, trong lúc đi đám tại nhà ông Trần Văn X thuộc ấp Đ, xã T, huyện P, tỉnh Cà Mau, giữa ông và ông Nguyễn Văn S xảy ra mâu thuẫn, ông S có đánh ông gây thương tích phải nằm điều trị tại bệnh viện, nay về trách nhiệm hình sự ông không yêu cầu xử lý đối với ông S, về trách nhiệm dân sự, ông yêu cầu ông S có trách nhiệm bồi thường chi phí nằm điều trị bệnh tại bệnh viện cho ông là 4.210.000 đồng, số tiền trên ông S đã bồi thường xong cho ông nên ông không yêu cầu gì thêm, nay ông xin vắng mặt không tham gia tố tụng tại Tòa án.

Ông Trần Văn Đ đã được Tòa án triệu tập hợp lệ tham gia tố tụng tại Tòa án nhiều lần, nhưng vắng mặt không lý do và không cung cấp lời khai, chứng cứ cho Tòa án.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về th tc ttụng:

Việc tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm là thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo lãnh thổ được quy định tại khoản 3 Điều 26; khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Ông Trần Văn H và ông Trần Văn L đã xin vắng mặt, không tham gia tố tụng tại phiên tòa, nên Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt ông H và ông L theo quy định tại khoản 1 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự là có căn cứ.

Ông Trần Văn Đ đã được thông báo thụ lý vụ án, thông báo kiểm tra đối chiếu chứng cứ và hòa giải nhiều lần, nhưng ông Đ không cung cấp chứng cứ gì; ông Trần Văn Đ được Tòa án triệu tập tham gia tố tụng phiên tòa sơ thẩm nhiều lần, nhưng ông Đ vắng mặt không có lý do. Nay căn cứ vào khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự xét xử vắng mặt ông Đ.

[2] V nội dung tranh chấp:

Xét qua tài liệu chứng cứ, lời trình bày của ông S, ông L và ông H là thống nhất với nhau về quá trình diễn biến việc đánh nhau gây thương tích vào ngày 12/3/2017, do đó việc đánh nhau gây thương tích giữa ông S, ông L, ông H và ông Đ là thực tế có xảy ra.

Về trách nhiệm hình sự, các đương sự không yêu cầu xử lý trách nhiệm hình sự và đã có quyết định không khởi Tố vụ án hình sự ngày 24/4/2017 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra công an huyện Phú Tân.

Về trách nhiệm dân sự, giữa ông S, ông Đ, ông L và ông H đã thỏa thuận bồi thường thiệt hại cụ thể như sau: Ông S bồi thường cho ông L 4.210.000 đồng, ông H bồi thường cho ông S 4.000.000 đồng và ông Đ bồi thường cho ông S 7.108.000 đồng, theo biên bản về việc hòa giải bồi thường thiệt hại ngày 21/4/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân . Giữa ông S, ông H và ông L đã thực hiện xong nghĩa vụ bồi thường theo thỏa thuận. Riêng ông Đ vẫn chưa bồi thường cho ông S 7.108.000 đồng. Ông Đ không tham gia tố tụng, không cung cấp lời khai, chứng cứ gì cho Tòa án, nhưng phía ông Đ không phản tố, không phản bác đối với việc khởi kiện của ông S. Từ đó xét thấy ông Đ đã chấp nhận khoản tiền bồi thường như trên. Nay xét buộc ông Trần Văn Đ phải bồi thường cho ông Nguyễn Văn S số tiền 7.108.000 đồng là phù hợp, là có căn cứ.

[3]Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch, do yêu cầu của ông S được chấp nhận, nay ông Đ phải chịu án phí theo quy định tại Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự và quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án; Ông S được miễn tiền tạm ứng án phí nên không đặt ra xử lý.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ các Điều 26; Điều 35; Điều 39 và Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự; Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. Áp dụng các Điều 584, 585, 590 và 468 của Bộ luật dân sự;

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của ông Nguyễn Văn S, buộc ông Trần Văn Đ phải bồi thường cho ông Nguyễn Văn S số tiền do bị thiệt hại về sức khỏe là 7.108.000 đồng (Bảy triệu một trăm lẻ tám nghìn đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự.

2. Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Buộc ông Trần Văn Đ phải chịu 355.400 đồng (Ba trăm năm mươi lăm nghìn, bốn trăm đồng). “Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”.

Đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tốn đạt hợp lệ.


180
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 12/2018/DS-ST ngày 23/03/2018 về yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

Số hiệu:12/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Phú Tân - Cà Mau
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 23/03/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về