Bản án 12/2017/KDTM-ST ngày 16/06/2017 về tranh chấp hợp đồng góp vốn

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. VŨNG TÀU TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

BẢN ÁN 12/2017/KDTM-ST NGÀY 16/06/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG GÓP VỐN

Ngày 16 - 5 - 2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 62/2016/TLST - KDTM ngày 07 tháng 10 năm 2016  về  “Tranh chấp  hợp đồng góp vốn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 14/2017/QĐXX - ST ngày 27 tháng 4 năm 2017, Quyết định hoãn phiên Tòa ngày 18 tháng 5 năm 2017 giữa các đương sự:

1- Nguyên đơn: Ông Phạm Khắc Hoạt và bà Lại Thị Huệ;

Địa chỉ: 198/3 - đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Lê Biên Phòng - sinh năm:1962

Địa chỉ: 145 - đường Thùy Vân, phường 02 , thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

2 - Bị đơn : Công ty cổ phần thương mại và đại lý dầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Anh Lung - Chức danh tổng giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Nguyễn Anh Luân và bà

Bùi Thanh Yến (theo văn bản ủy quyền  số 60 ngày 15 - 6 - 2017)

Địa chỉ: 1598 - đường 30/4, phường 12 , thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện và quá trình làm việc tại Tòa ông Phòng đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày và có yêu cầu sau:

Tháng 8 năm 2011, ông Hoạt, bà Huệ được biết Công ty cổ phần thương mại và đại lý dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu huy động vốn nên ông Hoạt,bà Huệ có gửi vào công ty số tiền tính đến ngày 10-6-2016 là 368.315.000đ (Ba trăm sáu mươi tám triệu ba trăm mười lăm ngàn đồng). Ông Hoạt, bà Huệ nhiều lần yêu cầu Công ty trả lại số tiền đã gửi vào công ty nhưng phía công ty cố tình né tránh không trả lại tiền cho ông Hoạt, bà Huệ.

Quá trình Tòa án thụ lý giải quyết vụ án Công ty cổ phần thương mại và đại lý dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn trả được số tiền 40.921.500đ (Bốn mươi triệu chín trăm hai mươi mốt ngàn năm trăm đồng).

Nay ông Hoạt, bà Huệ khởi kiện yêu cầu: Công ty cổ phần thương mại và đại lý dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trả số tiền vốn góp là 327.393.500đ(Ba trăm hai mươi bảy triệu ba trăm chín mươi ba ngàn năm trăm đồng). Không yêu cầu trả lãi.

Bị đơn Công ty cổ phần thương mại và đại lý dầu tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu:

Xác nhận hiện Công ty huy động vốn có lãi với các khách hàng, trong đó có ông Hoạt. Do công ty gặp nhiều khó khăn nên chưa thanh toán tiền góp vốn khi ông Hoạt yêu cầu. Công ty cổ phần thương mại và đại lý dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng

Tàu xác nhận tính đến ngày 05- 4 -2017 công ty còn nợ ông Hoạt số tiền gốc là: 327.393.500đ (Ba trăm hai mươi bảy triệu ba trăm chín mươi ba ngàn năm trăm đồng). Công ty đồng ý trả trả số tiền gốc cho ông Hoạt nhưng xin trả làm 03 lần:

Lần 01 tháng 9-2017 trả 1/3 số tiền nợ gốc; Lần 02 tháng 01-2018 trả 1/3 số nợ gốc và Lần 03 tháng 6 năm 2018 trả hết số nợ gốc còn lại.

Tại phiên tòa phía nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện;

Tại phiên Tòa bị đơn xác nhận công ty có huy động vốn trong đó có ông Phạm Khắc Hoạt nhưng không rõ có phải ông Hoạt là nguyên đơn khởi kiện công ty hay không và chứng cứ là sổ huy động vốn nhưng chữ ký trong sổ của người góp vốn có đúng là của ông Hoạt hay không. Bị đơn yêu cầu nguyên đơn cung cấp các chứng từ thu,chi nếu không bị đơn không chấp nhận chứng cứ do nguyên đơn là sổ huy động vốn làm căn cứ khởi kiện công ty.

Đại diện viện kiểm sát nhân dân Thành phố Vũng Tàu phát biểu ý kiến:

Về tố tụng: Thẩm phán đã chấp hành và thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn quy định tại điều 48 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 Tại phiên Tòa thư ký và hội đồng xét xử thực hiện đúng quy định tại điều 51, 63 Bộ luật tố tụng dân sự. Quá trình xét xử tuân thủ đúng trình tự quy định tại các điều 239, 243, 248, 249, 250, 251, 254 và 260 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Khắc Hoạt và bà Lại Thị Huệ; Buộc Công ty cổ phần thương mại và đại lý dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải hoàn trả cho ông  Phạm Khắc Hoạt và bà Lại Thị Huệ   số tiền   327.393.500đ (Ba trăm hai mươi bảy triệu ba trăm chín mươi ba ngàn năm trăm đồng).

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên Tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại Tòa và ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu. Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng: Đây là vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại “ Tranh chấp vốn góp”.

Ông Phạm khắc Hoạt và bà Lại Thị Huệ là vợ chồng “Giấy chứng nhận kết hôn số 02, quyển số 01 do Ủy ban nhân dân xã Long Phước, thị trấn Long Thành, tỉnh Đống Nai cấp năm 1996” do đó Hội đồng xét xử xác định tư cách tham gia tố tụng của ông Phạm khắc Hoạt và bà Lại Thị Huệ là đồng nguyên đơn;

Người đại diện theo theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Lê Biên Phòng sinh năm:1962

Địa chỉ: 145 - đường Thùy Vân , phường 02 , thành phố Vũng Tàu (theo văn bản ủy quyền ngày 13 - 8 - 2016).

Bị đơn Công ty cổ phần thương mại và đại lý dầu tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có trụ sở tại số 1598 - đường 30/4, phường 12, thành phố Vũng Tàu, do đó vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân thành phố  Vũng Tàu. Căn cứ khoản 1 điều 30, điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Về nội dung:

[2] Ngày 08-8-2011, giữa ông Phạm Khắc Hoạt và Công ty cổ phần thương mại và đại lý dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có xác lập Hợp đồng góp vốn bằng hình thức sổ huy động vốn có lãi. Tính đến ngày 05-4-2017 Công ty còn nợ ông Hoạt số tiền gốc huy động vốn là  327.393.500đ (Ba trăm hai mươi bảy triệu ba trăm chín mươi ba ngàn năm trăm đồng) do Công ty cổ phần thương mại và đại lý dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không trả số tiền vốn góp cho ông Hoạt dẫn đến việc tranh chấp.

Tại phiên Tòa bị đơn cho rằng sổ huy động vốn của ông Hoạt đúng do công ty phát hành nhưng chữ ký trong sổ huy động vốn không xác định được có phải chữ ký của ông Hoạt hay không, bị đơn yêu cầu phía nguyên đơn cung cấp các chứng từ thu, chi theo quy định của Luật kế toán nếu không có sẽ không

chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Khắc Hoạt là không có căn cứ bởi lẽ: Theo quy định tại khoản 2 điều 91 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định “Trường hợp đương sự phản đối yêu cầu của người khác đối với mình phải

thể  hiện  bằng  văn  bản  và  phải  thu  thập,  cung  cấp,  giao  nộp  choTòa  án  tài liệu,chứng cứ để chứng minh cho sự phản đối đó”. Nhưng từ phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, hòa giải và tại phiên Tòa hôm nay bị đơn cũng không giao nộp hay cung cấp chứng cứ, tài liệu chứng minh cho lý lẽ bị đơn đưa ra do đó Hội đồng xét xử giải quyết vụ án theo những chứng cứ đã thu thập được trong hồ sơ vụ án.

Ông Phạm khắc Hoạt và bà Lại Thị Huệ khởi kiện yêu cầu công ty cổ phần thương mại và đai lý dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải trả 368.315.000đ (Ba trăm sáu mươi tám triệu ba trăm mười lăm ngàn đồng) tiền vốn góp. Quá trình Tòa án thụ lý giải quyết vụ án Công ty trả cho ông Hoạt được 40.921.500đ (Bốn mươi triệu chín trăm hai mươi mốt ngàn năm trăm đồng), công ty còn phải thanh toán cho ông Hoạt số tiền gốc là 327.393.500đ(Ba trăm hai mươi bảy triệu ba trăm chín mươi ba ngàn năm trăm đồng).Tại biên bản hòa giải ngày 05 - 4 -2017 giữa nguyên đơn và bị đơn đã xác nhận.

Việc nguyên đơn yêu cầu và phía bị đơn xác nhận theo khoản 3 điều 92 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 là tình tiết không phải chứng minh.

[3] Nhận định của Hội đồng xét xử: Có đủ căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi khởi kiện của ông Phạm Khắc Hoạt và bà Lại Thị Huệ đối với bị đơn là Công ty cổ phần thương mại và đại lý dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Áp dụng khoản 01 điều 466 Bộ luật Dân sự năm 2015; Buộc Công ty cổ phần thương mại và đại lý dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải hoàn trả cho ông Phạm Khắc Hoạt và bà Lại Thị Huệ số tiền vốn góp là 327.393.500đ(Ba trăm hai mươi bảy triệu ba trăm chín mươi ba ngàn năm trăm đồng).

Kể từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Vụ án Kinh doanh thương mại sơ thẩm được thụ lý ngày 07/10/2016, trước ngày Nghị quyết 326/2016/QH14 ngày 30-12-2016, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án có hiệu lực; Căn cứ khoản 1 điều 48 của Nghị quyết số 326, Tòa án được thực hiện theo quy định của Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009.

Về án phí KDTMST: Công ty cổ phần thương mại và đại lý dầu tỉnh Bà Rịa -

Vũng Tàu phải chịu theo quy định của pháp luật.

Cách tính án phí: (Từ 40.000.000đ đến 400.000.000đ là 5% của giá trị tranh chấp).

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng: Khoản 1 Điều 30, Điều 35 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015; Khoản 1 Điều 466, khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015; Khoản 2 Điều 27 Pháp lệnh án phí lệ phí Tòa án.

Tuyên xử: Buộc Công ty cổ phần thương mại và đại lý dầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phải hoàn trả cho ông Phạm Khắc Hoạt và bà Lại Thị Huệ số tiền vốn góp là 327.393.500đ (Ba trăm hai mươi bảy triệu ba trăm chí mươi ba ngàn năm trăm đồng).

Kể từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Án phí KDTMST: Công ty cổ phần thương mại và đại lý dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải chịu 16.369.675đ (Mười sáu triệu ba trăm sáu mươi chín ngàn sáu trăm bảy mươi lăm đồng ).

Ông Phạm Khắc Hoạt và bà Lại Thị Huệ được hoàn trả lại 9.207.875đ (Chín triệu hai trăm lẻ bảy ngàn tám trăm bảy mươi lăm đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0000979 ngày 06-10-2016 của Cục thi hành án Dân sự thành phố Vũng Tàu.

Quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án.


206
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 12/2017/KDTM-ST ngày 16/06/2017 về tranh chấp hợp đồng góp vốn

Số hiệu:12/2017/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành:16/06/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về