Bản án 121/2017/DS-ST ngày 13/12/2017 về tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU

BẢN ÁN 121/2017/DS-ST NGÀY 13/12/2017 VỀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG DO DANH DỰ, NHÂN PHẨM, UY TÍN BỊ XÂM PHẠM 

Trong ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 226/2017/TLST- DS ngày 17 tháng 10 năm 2017 về tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do danh dự nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 465/2017/QĐXXST- DS ngày 22 tháng 11 năm 2017 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông Bùi Ngọc Luyện - sinh năm 1945

- Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Khánh – sinh năm 1937

Cùng địa chỉ: ấp Tân Phong, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Tại phiên tòa, các đương sự có mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 12-8-2017 và trong quá trình xét xử, nguyên đơnông Bùi Ngọc Luyện trình bày:

Ngày 23-9-2016 ông Nguyễn Văn Khánh cùng ấp Tân Phong, xã Phong Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau viết thư hỏi Đài truyền hình Cà Mau nói ông không giao kỷ niệm chương và xé thẻ hội viên cựu chiến binh của ông Khánh. Thực tế ông Khánh bị kỷ luật khai trừ ra khỏi hội, ông thu thẻ hộiviên giao cho hội cựu chiến binh xã Phong Điền nhận, còn kỷ niệm chương của ông Khánh, chi hội chưa nhận được.

Ông Khánh còn làm đơn tố cáo ông (không ghi ngày tháng năm) với nội dung: Bảy Luyện đi đơn vị D10 bỏ đơn vị về bị cha vợ đuổi đi, do mất thể diện. Thực tế, năm 1977 ông được Trung đoàn 29 thông tin quân khu 9 cho phục viên về tại xã Phong Lạc, không phải đơn vị D10 như ông Khánh tố cáo. Ngoài ra, ông Khánh còn tố cáo ông lo lót cho con ông Bùi Hữu Sáng là chị Bùi Thị Huệ vào công tác tại Tòa án huyện Trần Văn Thời với số tiền 700 triệu đồng. Thực tế ông không có làm việc này, yêu cầu ông Khánh cung cấp chứng cứ chứng minh.

Những lời tố cáo của ông Khánh không đúng sự thật, xúc phạm đến danhdự, nhân phẩm, uy tín của ông. Vì vậy, ông yêu cầu ông Khánh phải công khai xin lỗi trước nhân dân và bồi thường danh dự, nhân phẩm và uy tín cho ông số tiền 13.000.000 đồng.

Tại phiên tòa, ông Nguyễn Văn Khánh thừa nhận có làm đơn tố cáo ông Bùi Ngọc Luyện đi đơn vị D10 bỏ về bị cha vợ đuổi đi, do mất thể diện. Ngoài ra, ông cho rằng nguyên đơn không giao kỷ niệm chương và xé thẻ hội viên cựu chiến binh của ông. Ông Khánh không thừa nhận có tố cáo nguyên đơn ông lo lót cho con ông Bùi Hữu Sáng là chị Bùi Thị Huệ vào công tác tại Tòa án huyện Trần Văn Thời với số tiền 700 triệu đồng.

Nguyên đơn thay đổi yêu cầu, chỉ buộc ông Khánh công khai xin lỗi và bồi thường danh dự, nhân phẩm và uy tín cho nguyên đơn số tiền 6.000.000 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Quan hệ pháp luật tranh chấp giữa các đương sự được xác định là tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm theo quy định tại khoản 6 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

[3] Về nội dung tranh chấp: Xét đơn tố cáo của bị đơn là ông Nguyễn Văn Khánh đối với nguyên đơn là ông Bùi Ngọc Luyện đi đơn vị D10 bỏ đơn vị về bị cha vợ đuổi đi, do mất thể diện; nguyên đơn không giao kỷ niệm chương và xé thẻ hội viên cựu chiến binh của bị đơn và tố cáo nguyên đơn ông lo lót cho con ông Bùi Hữu Sáng là chị Bùi Thị Huệ vào công tác tại Tòa án huyện Trần Văn Thời với số tiền 700 triệu đồng là không có căn cứ. Bởi lẽ, tại biên bản xác minh ngày 08-8-2017 của Chi hội cựu chiến binh xã Phong Điền đối với nguyên đơn xác định: Năm 1963 ông Bùi Ngọc Luyện tham gia công tác ở xã Phong Lạc. Năm 1966 ông đi bộ đội vào Miền Nam chiến đấu. Năm 1977 ông được Trung đoàn 29 thông tin quân khu 9 cho phục viên xã Phong Lạc. Ông được kết nạp đảng tháng 3 năm 1968 và sinh hoạt đảng tại Chi bộ ấp Tân Phong, xã Phong Điền. Việc ông Nguyễn Văn Khánh tố cáo ông Bùi Ngọc Luyện làm Giám đốc bảo hiểm xã hội huyện Trần Văn Thời lo lót cho Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời số tiền 700 triệu đồng cho con Bùi Hữu Sáng là Bùi Thị Huệ vào công tác tại Tòa án huyện Trần Văn Thời là không có cơ sở. Ông Khánh tố cáo ông Luyện xé giấy nhận và đập kỷ niệm chương của ông Khánh là không đúng sự thật. Lý do ông Khánh bị kỷ luật khai trừ ra khỏi hội với lý do vi phạm đạo đức, tác phong, tư cách của người hội viên cựu chiến binh, vì vậy thường trực hội cựu chiến binh xã Phong Lạc không cấp giấy chứng nhận và kỷ niệm chương về cho chi hội ấp Tân Phong và hội cựu chiến binh chuyển về trên.

Tại phiên tòa, nguyên đơn cũng xác định có tham gia cách mạng nhưng không có tham gia đơn vị D10, không xé giấy nhận và đập kỷ niệm chương của bị đơn, không có lo lót tiền cho Tòa án như đơn tố cáo của bị đơn. Hành vi tố cáo sai sự thật của bị đơn đối với nguyên đơn đến các cơ quan tỉnh Cà Mau (Đài truyền hình tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh Cà Mau, Thanh tra tỉnh Cà Mau) là không những xúc phạm đến uy tính, danh dự, nhân phẩm của cá nhân nguyên đơn mà còn xúc phạm đến uy tín của tổ chức, gây ảnh hưởng không nhỏ đến Chi hội cựu chiến binh ấp Tân Phong và Hội cựu chiến binh xã Phong Điền.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Bộ luật dân sự “Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ”. Tại khoản 5 Điều 34 Bộ luật dân sự quy định “Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại”. Do đó, nguyên đơn yêu cầu bị đơn công khai xin lỗi trước nhân dân ấp Tân Phong, xã Phong Điền là phù hợp với quy định pháp luật.

Xét yêu cầu của nguyên đơn về việc buộc bị đơn bồi thường thiệt hại với số tiền 6.000.000 đồng thì thấy rằng: Bị đơn có hành vi tố cáo nhiều vấn đề không đúng sự thật làm ảnh hưởng lớn đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của nguyên đơn. Đây là căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 584 Bộ luật dân sự. Tuy nhiên, nguyên đơn không chứng minh được chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại cũng như thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Do đó, nguyên đơn chỉ được bồi thường thiệt hại một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần mà nguyên đơn gánh chịu. Mức bồi thường chấp nhận theo yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng) theo Điều 592 Bộ luật dân sự là phù hợp.

[4] Án phí dân sự sơ thẩm, bị đơn phải chịu 300.000 đồng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ vào các Điều 26, 35, 39, 143, 147 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Các Điều 34, 584, 592 Bộ luật dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án;

2. Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là ông Bùi Ngọc Luyện.

- Buộc bị đơn ông Nguyễn Văn Khánh bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất tinh thần cho nguyên đơn là 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng)

Kể từ ngày người có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án không tự nguyện thi hành khoản tiền nêu trên thì hàng tháng còn phải chịu lãi theo mức lãi suất phát sinh tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015.

- Buộc ông Nguyễn Văn Khánh phải công khai xin lỗi ông Bùi Ngọc Luyện trước nhân dân tại ấp Tân Phong, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

3. Về án phí dân sự sơ thẩm: Bị đơn phải chịu 300.000 đồng. Nguyên đơn không phải chịu án phí.

Án xử sơ thẩm nguyên đơn, bị đơn có quyền kháng cáo bản án trong hạn15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7,7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014).


119
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 121/2017/DS-ST ngày 13/12/2017 về tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

Số hiệu:121/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 13/12/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về