Bản án 118/2018/HC-PT ngày 08/05/2018 về khiếu kiện quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 118/2018/HC-PT NGÀY 08/05/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Ngày 08 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông - Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, mở phiên tòa xét xử công khai phúc thẩm vụ án hành chính thụ lý số 435/2017/TLPT-HC ngày 31 tháng 10 năm 2017 về việc “Khiếu kiện quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ và tái định cư”.

Do Bản án hành chính sơ thẩm số 18/2017/HC-ST ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 837/2017/QĐPT - HC ngày 29 tháng 12 năm 2017, giữa các đương sự:

- Người khởi kiện: Ông Lê Công C (có mặt).

Địa chỉ: Tổ 6, thôn 12, xã NC, huyện ĐR, tỉnh Đắk Nông

- Người bị kiện: Ủy ban nhân dân huyện ĐR

Người đại diện theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện ĐR: Ông Lê Mai T - Phó Chủ tịch UBND huyện ĐR (có mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ủy ban nhân dân xã NC, huyện ĐR

Người đại diện theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân xã NC: Ông Phạm Văn Dũng - Cán bộ Địa chính - Xây dựng xã NC (có mặt).

2. Bà Phạm Ngọc Y (có mặt).

Địa chỉ: Tổ 6, thôn 12, xã NC, huyện ĐR, tỉnh Đắk Nông

- Người kháng cáo: Người khởi kiện - Ông Lê Công C.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án người khởi kiện ông Lê Công C trình bày: Ngày 11/5/2016 Ủy ban nhân dân (Sau đây viết tắt là UBND) huyện ĐR ra Quyết định số: 871/QĐ-UBND về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho hộ ông Lê Công C khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng Dự án: Khu công nghiệp NC giai đoạn 3 (Sau đây viết tắt là Quyết định số 871). Sau khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, nhận thấy Quyết định số 871 nêu trên bồi thường, hỗ trợ chưa đúng theo quy định pháp luật nên ông C đã làm đơn khiếu nại lên UBND huyện ĐR và UBND tỉnh Đắk Nông nhưng chưa được giải quyết.

Ngày 25/5/2017 ông C khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 871 với lý do: Bồi thường về giá đất không đúng vì chưa khảo sát giá đất thực tế theo thị trường; bồi thường về nhà trên đất chưa đúng về giá; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm chưa đúng quy định; không hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất là không phù hợp.

Ngày 25/8/2017, UBND huyện ĐR đã ra Quyết định số: 2377/QĐ-UBND hỗ trợ bổ sung về ổn định đời sống cho hộ ông C với mức 12 tháng, số tiền là 21.600.000 đồng nhưng ông C không đồng ý và yêu cầu hỗ trợ 36 tháng.

Người bị kiện UBND huyện ĐR trình bày: Trình tự, thủ tục ban hành Quyết định số: 871/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND huyện ĐR về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ ông Lê Công C khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng Dự án: Khu công nghiệp NC (Giai đoạn 3), là đúng quy định về pháp luật đất đai năm 2013

Về nội dung khởi kiện của ông Lê Công C, UBND huyện ĐR nhận thấy:

- Đối với bồi thường về đất.

Quyết định số 871 của UBND huyện ĐR áp dụng Bảng giá quy định tại Quyết định số: 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông để bồi thường cho hộ ông Lê Công C với giá 15.000đ/m2.

Sau khi có Quyết định số: 948/QĐ-UBND ngày 16/06/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án xây dựng công trình Khu công nghiệp NC (Giai đoạn 3) và Quyết định số: 2290/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 về việc điều chỉnh quyết định số: 948/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông. UBND huyện ĐR đã ban hành Quyết định số: 4065/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 về việc phê duyệt phương án bổ sung và điều chỉnh giá đất cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án Khu công nghiệp NC (Giai đoạn 3) trong đó hộ ông Lê Công C được bồi thường phần chênh lệch về giá đất là 10.764.000 đồng (Điều chỉnh giá đất từ 15.000 đồng/m2 thành 17.000 đồng/m2) là đúng quy định tại Điều 74 của Luật Đất đai năm 2013, Điều 4 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông. Việc ông C cho rằng chưa khảo sát giá đất thực tế theo giá thị trường tại thời điểm thu hồi là không có cơ sở.

- Về Chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm.

Hộ ông Lê Công C đã được hỗ trợ theo Điểm a Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Điều 22 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông là đúng pháp luật.

- Về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất.

Quá trình kiểm tra, rà soát lại hồ sơ thu hồi đất và đền bù, hỗ trợ UBND huyện ĐắkR’lấp nhận thấy việc ông Lê Công C cho rằng chưa được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất là có cơ sở. UBND huyện ĐR đã ra Quyết định số: 2377 ngày 25/8/2017 hỗ trợ bổ sung cho ông C thêm 21.600.000 đồng là đúng quy định tại Điều 21 Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Quyết định số 07) là đúng pháp luật.

- Xác định năm xây dựng nhà, vật kiến trúc.

Theo quy định tại Điểm c khoản 2 Điều 36 Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành quy định hướng dẫn cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thì việc xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, thời điểm xây dựng nhà, công trình ....do UBND cấp xã thực hiện.

Tại Báo cáo số 19/BC-UBND ngày 14/3/2016 của UBND xã NC về Kết quả thẩm định lại thời điểm xây dựng công trình nhà cửa, vật kiến trúc của các hộ dân trong vùng quy hoạch dự án mở rộng cụm công nghiệp NC giai đoạn III. Hội đồng thẩm định thời điểm xây dựng công trình của xã NC đã xác định căn nhà gỗ 2 tầng của hộ ông Lê Công C xây dựng vào tháng 5/2015.

Theo Bảng chi tiết bồi thường, hỗ trợ kèm theo Quyết định số: 871/QĐ-UBND, ngày 11/5/2016 của UBND huyện ĐR, ông Lê Công C có căn nhà 2 tầng diện tích 160,7m2 không được đền bù do Nhà làm trên đất nông nghiệp từ sau ngày 01/7/2014 là đúng theo quy định tại Khoản 6 Điều 14 của Bảng quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Như vậy, UBND huyện ĐR không thực hiện việc xác định năm xây dựng nhà, vật kiến trúc mà thẩm quyền thuộc UBND xã NC, việc ông Lê Công C cho rằng UBND huyện ĐR xác định năm xây dựng nhà không đúng dẫn đến việc không bồi thường căn nhà có diện tích khoảng 160m2 của gia đình ông là không có cơ sở.

Đối với một số nhà áp giá sai thì UBND huyện ĐR cũng đã bổ sung cho ông C thêm 3.113.299 đồng theo Quyết định số: 2377/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư.

Vì vậy việc đền bù, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất của hộ ông Lê Công C là đúng theo quy định pháp luật đất đai, đề nghị Tòa án bác yêu cầu khởi kiện của ông Lê Công C.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Ủy ban nhân dân xã NC trình bày: Sau khi có bản kiểm kê của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện KN, Ủy ban nhân dân xã NC đã lập Hội đồng thẩm định để xem xét, xác định thời điểm xây dựng công trình, vật kiến trúc trên đất, dựa trên cơ sở cho hộ gia đình tự kê khai thời điểm xây dựng; gửi phiếu lấy ý kiến thăm dò của hộ gia đình liền kề và người sống lâu năm tại thôn; Hội đồng thẩm định kiểm tra xác định tại chỗ và tiến hành họp bỏ phiếu kín để xác định thời điểm xây dựng nhà, vật kiến trúc, có tham khảo Không ảnh của Công ty địa chất Bộ quốc phòng năm 2016 được lưu tại Công ty Alumin NC và Không ảnh google map; Niêm yết công khai kết quả xác định thời điểm xây dựng tại UBND xã NC và hội trường thôn. Sau khi niêm yết kết quả xác định thời điểm xây dựng công trình, vật kiến trúc thì ông Lê Công C có khiếu nại lên UBND xã NC về việc xác định thời điểm xây dựng đối với căn nhà gỗ 2 tầng vào tháng 5/2015 là không đúng và cho rằng thời điểm xây dựng là năm 2013. Ngày 11/3/2016, Hội đồng thẩm định xã NC tiến hành thẩm định lại để xác định lại thời điểm xây dựng căn nhà gỗ 2 tầng và giữ nguyên như kết quả xác định thời điểm xây dựng lần đầu là tháng 5/2015 và các hạng mục công trình khác thống nhất theo nội dung hộ ông Lê Công C tự kê khai vào ngày 02/10/2015. Kết quả xác định lại thời điểm xây dựng công trình, vật kiến trúc được niêm yết tại UBND xã NC và hội trường thôn. Sau đó, hộ ông Lê Công C không có khiếu nại gì thêm. Ủy ban nhân dân xã NC xác định việc xác định thời điểm xây dựng công trình, vật kiến trúc đối với hộ ông Lê Công C là có căn cứ, đúng thời điểm xây dựng.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Phạm Ngọc Y trình bày: Hoàn toàn đồng ý với phần trình bày của ông Lê Công C và không bổ sung gì thêm.

Tại Bản án hành chính số 18/2017/HC-ST ngày 21/9/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông, đã quyết định:

Căn cứ khoản 1 Điều 30, khoản 4 Điều 32, khoản 2 Điều 173, điểm a khoản 2 Điều 193, Điều 348 của Luật Tố tụng Hành chính;

Căn cứ Điều 74 của Luật Đất đai năm 2013, Điều 4, Khoản 6 Điều 14, Điều 21, điểm c khoản 2 Điều 36 của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Điều 32 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

1. Đình chỉ xét xử đối với nội dung khởi kiện của ông Lê Công C về yêu cầu hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm.

2. Bác yêu cầu khởi kiện của ông Lê Công C về yêu cầu hủy một phần Quyết định số: 871/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của Ủy ban nhân dân huyện ĐR huyện ĐR về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các nội dung bồi thường về giá đất; hỗ trợ về nhà ở, vật kiến trúc; hỗ trợ ổn định về đời sống và sản xuất.

Ngoài ra, bản án hành chính sơ thẩm còn quyết định về phần án phí và quyền kháng cáo vụ án theo luật định.

Sau khi xét xử sơ thẩm; ngày 04 tháng 10 năm 2017, người khởi kiện là ông Lê Công C kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Người khởi kiện là ông Lê Công C vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đề nghị hủy bản án hành chính sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông và hủy Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của Ủy ban nhân dân huyện ĐR về việc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho gia đình của ông khi Nhà nước thu hồi đất.

- Người bị kiện: Ủy ban nhân dân huyện ĐR có ông Lê Mai T - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đại diện đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của người khởi kiện giữ nguyên bản án sơ thẩm.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của ông Lê Công C và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Trên cơ sở xem xét tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và ý kiến tranh luận của các bên; quan điểm đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Đơn kháng cáo của ông Lê Công C nộp trong thời hạn và đúng thủ tục theo quy định của pháp luật nên hợp lệ; được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Về trình tự thủ tục thẩm quyền ban hành quyết định hành chính số 871/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của Ủy ban nhân dân huyện ĐR về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ ông Lê Công C khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng dự án Khu công nghiệp NC giai đoạn 3 là đúng quy định của pháp luật.

[3] Về nội dung: Ông Lê Công C yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của Ủy ban nhân dân huyện ĐR về phê duyệt bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với các lý do bồi thường giá đất không đúng vì chưa khảo sát giá đất thực tế theo thị trường; bồi thường về nhà trên đất chưa đúng giá, không hỗ trợ ổn định đời sống. Tòa án cấp sơ thẩm đã bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Lê Công C.

[4] Xét kháng cáo của ông Lê Công C, Hội đồng xét xử xét thấy: Đối với yêu cầu bồi thường về đất: Quyết định 871/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện ĐR áp dụng Bảng giá quy định tại Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông để bồi thường cho hộ ông Lê Công C với giá 15.000 đồng/m2. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ra Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 về việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án xây dựng công trình Khu công nghiệp NC và Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 về việc điều chỉnh Quyết định số 948 nói trên, Ủy ban nhân dân huyện ĐR đã ban hành Quyết định số 4065/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 về việc phê duyệt phương án bổ sung và điều chỉnh giá đất cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án Khu công nghiệp NC trong đó có hộ ông Lê Công C được bồi thường phần chênh lệch về giá đất là 10.764.000 đồng là đúng quy định tại Điều 74 Luật đất đai.Vì vậy ông C cho rằng Ủy ban nhân dân huyện ĐR chưa khảo sát giá đất thực tế theo thị trường tại thời điểm thu hồi đất là không có cơ sở.

[4.1] Đối với yêu cầu hỗ trợ để ổn định đời sống và sản xuất: Quyết định 871 của Ủy ban nhân dân huyện ĐR chưa hỗ trợ để ổn định đời sống cho hộ ông Lê Công C do đó sau khi kiểm tra, rà soát lại hồ sơ thu hồi đất và đền bù; Ủy ban nhân dân huyện ĐR đã ra Quyết định số 2377 ngày 25/8/2017 hỗ trợ bổ sung cho hộ ông C thêm số tiền 21.600.000 đồng là đúng quy định của pháp luật.

[4.2] Đối với yêu cầu bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc: Theo Quyết định 871 của Ủy ban nhân dân huyện ĐR thì ông C không được đền bù đối với căn nhà gỗ 2 tầng diện tích 160,7 m2 do căn nhà được làm trên đất nông nghiệp từ sau ngày 01/7/2014. Căn nhà nói trên vào tháng 5/2015 như xác định của Ủy ban nhân dân xã NC. Ông C cho rằng ngôi nhà của ông được xây dựng vào năm 2013 nên đã khiếu nại lên Ủy ban nhân dân xã NC. Ngày 11/3/2016, Hội đồng thẩm định xã NC tiến hành thẩm định lại để xác định lại thời điểm căn nhà gỗ 2 tầng và giữ nguyên như kết quả xác định thời điểm xây dựng lần đầu là tháng 5/2015. Kết quả thẩm định lại thời điểm xây dựng công trình, vật kiến trúc được niêm yết tại Ủy ban nhân dân xã NC và Hội trường thôn nhưng sau đó ông C không có khiếu nại gì thêm. Do đó, Quyết định 871 của Ủy ban nhân dân huyện ĐR đúng với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 36 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành quy định hướng dẫn cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thì việc xác nhận nguồn gốc, thời điểm xây dựng nhà, công trình ...do Ủy ban nhân dân xã thực hiện.

[5] Từ các phân tích và nhận định trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy việc Tòa án cấp sơ thẩm đã xử bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Lê Công C đối với Quyết định 871/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của Ủy ban nhân dân huyện ĐR là có căn cứ, đúng pháp luật. Tại đơn kháng cáo và trước phiên tòa phúc thẩm hôm nay ông C kháng cáo nhưng không xuất trình chứng cứ gì mới do đó không có cơ sở chấp nhận kháng cáo nên giữ nguyên bản án sơ thẩm.

[6] Các quyết định khác của bản án hành chính sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

[7] Do kháng cáo không được chấp nhận nên ông nguyễn Công C phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính.

Bác kháng cáo của ông Lê Công C; giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm số 18/2017/HC-ST ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Căn cứ Điều 74 của Luật Đất đai năm 2013, Điều 4, Khoản 6 Điều 14, Điều 21, điểm c khoản 2 Điều 36 của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Điều 32 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

1. Đình chỉ xét xử đối với nội dung khởi kiện của ông Lê Công C về yêu cầu hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm.

2. Bác yêu cầu khởi kiện của ông Lê Công C về yêu cầu hủy một phần Quyết định số: 871/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của Ủy ban nhân dân huyện ĐR huyện ĐR về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các nội dung bồi thường về giá đất; hỗ trợ về nhà ở, vật kiến trúc; hỗ trợ ổn định về đời sống và sản xuất.

3/ Án phí hành chính phúc thẩm: Ông Lê Công C phải nộp 300.000 đồng được khấu trừ vào số tiền 300.000 đồng ông C đã nộp tại biên lai thu số ngày 0001108 ngày 13/10/2017 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông.

Bản án này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

1079
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 118/2018/HC-PT ngày 08/05/2018 về khiếu kiện quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số hiệu:118/2018/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:08/05/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về