Bản án 116/2019/DSST ngày 20/11/2019 về tranh chấp yêu cầu tuyên vô hiệu một phần hợp đồng chuyển nhượng; yêu cầu chi trả tiền bồi thường do chi trả sai chủ thể

A ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TNH ĐỒNG NAI

BẢN ÁN 116/2019/DSST NGÀY 20/11/2019 VỀ TRANH CHẤP YÊU CẦU TUYÊN VÔ HIỆU MỘT PHẦN HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG; YÊU CẦU CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG DO CHI TRẢ SAI CHỦ THỂ

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

1
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 116/2019/DSST ngày 20/11/2019 về tranh chấp yêu cầu tuyên vô hiệu một phần hợp đồng chuyển nhượng; yêu cầu chi trả tiền bồi thường do chi trả sai chủ thể

    Số hiệu:116/2019/DSST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:20/11/2019
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về