Bản án 113/2020/HS-PT ngày 08/08/2020 về tội đánh bạc

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

BẢN ÁN 113/2020/HS-PT NGÀY 08/08/2020 VỀ TỘI ĐÁNH BẠC

Ngày 08 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 102/2020/TLPT-HS ngày 25 tháng 6 năm 2020 đối với các bị cáo Lê Minh D và Hồ Thị Th. Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2020/HS-ST ngày 15/05/2020 của Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Họ và tên các bị cáo có kháng cáo:

1. Lê Minh D, sinh năm 1988 tại tỉnh Cà Mau; địa chỉ thường trú: ấp Phú, xã Tạ, huyện H, tỉnh Cà Mau; địa chỉ tạm trú: tổ 9, khu phố H, phường T, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: công nhân; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn D (đã chết) và bà Phan Thị U, sinh năm 1948; bị cáo có vợ là Nguyễn Thị G, sinh năm 1993; có 01 người con sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo tại ngoại có mặt.

2. Hồ Thị Th, sinh năm 1984 tại tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ thường trú: ấp B, xã Vĩnh Ph, huyện Ph, tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ tạm trú: khu phố Tân Bình, phường T, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: công nhân; trình độ học vấn:

6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Văn N, sinh năm 1954 và bà Dương Thị H, sinh năm 1953; bị cáo có chồng tên Trần Chí L, sinh năm 1979; có 01 người con sinh năm 2002; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo tại ngoại có mặt.

Ngoài ra, trong vụ án còn 07 bị cáo do không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Lê Minh D, Võ Huyền A, Phạm Quốc C, Trần Thị L và Hồ Thị Th là bạn với nhau. Bùi Hồng N và Kiên Văn H là vợ chồng, Trương Thị D và Huỳnh Văn B là vợ chồng.

Khong 21 giờ 00 phút ngày 03/11/2019, tại kiốt của Hồ Thị Th Thê ở nhà trọ Tống Văn Khoa Thộc khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Lê Minh D, Hồ Thị Th, Võ Huyền A, Phạm Quốc C, Trần Thị L, Bùi Hồng N, Kiên Văn H, Trương Thị D và Huỳnh Văn B đã thực hiện hành vi đánh bạc thắng Tha bằng tiền với hình thức bài cào 03 lá với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 8.200.000 đồng, trong đó Lê Minh D sử dụng số tiền 2.000.000 đồng, Hồ Thị Th sử dụng số tiền 600.000 đồng, Võ Huyền A sử dụng số tiền 1.000.000 đồng, Trần Thị L sử dụng số tiền là 400.000 đồng, Trương Thị D sử dụng số tiền 50.000 đồng, Huỳnh Văn B sử dụng số tiền 1.450.000 đồng, Kiên Văn H sử dụng số tiền 500.000 đồng, Bùi Hồng N sử dụng 2.200.000 đồng, Phạm Quốc C sử dụng số tiền 50.000 đồng để đánh bạc.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2020/HS-ST ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã quyết định:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 38Điều 58 của Bộ luật Hình sự,

- Xử phạt bị cáo Lê Minh D 08 (tám) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án (khấu trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 03/11/2019 đến ngày 13/11/2019).

- Xử phạt bị cáo Hồ Thị Th 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án (khấu trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 03/11/2019 đến ngày 13/11/2019).

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn xử phạt bị cáo Trần Thị L 25.000.000 đồng; Trương Thị D, Kiên Văn H, Phạm Quốc C mỗi bị cáo 30.000.000 đồng; Bùi Hồng N, Võ Huyền A, Huỳnh Văn B mỗi bị cáo 35.000.000 đồng cùng về tội “Đánh bạc”; tuyên về biện pháp tư pháp, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 25/5/2020, bị cáo Lê Minh D có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và được cho hưởng án treo.

Ngày 25/5/2020, bị cáo Hồ Thị Th có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa phúc thẩm phát biểu ý kiến: các bị cáo thừa nhận hành vi đánh bạc thắng, Tha bằng tiền như nội dung bản án sơ thẩm đã nhận định. Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo về tội đánh bạc là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Đây là vụ án có đồng phạm giản đơn, số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc không lớn, các bị cáo phạm tội lần đầu và Thộc trường hợp ít nghiêm trọng, các bị cáo có nhân thân tốt. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo D không cung cấp thêm được tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo Hồ Thị Th cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ có mẹ và bà ngoại là người có công với cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt tù đối với các bị cáo là nghiêm khắc, không phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, chuyển hình phạt tù sang hình phạt tiền mức phạt mỗi bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Các bị cáo nói lời sau cùng: Mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo để các bị cáo có cơ hội tự cải tạo và lo cho cuộc sống của gia đình.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án và đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Đơn kháng cáo của các bị cáo được thực hiện trong thời hạn luật định nên đủ điều kiện để Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết theo quy định của pháp luật.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, lời khai của các bị cáo thống nhất với nội dung vụ án đã nêu trên, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã đủ cơ sở kết luận: khoảng 21 giờ 00 phút ngày 03/11/2019, tại kiốt của Hồ Thị Th Thê của ông Tống Văn Khoa Thộc khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Lê Minh D, Hồ Thị Th, Võ Huyền A, Phạm Quốc C, Trần Thị L, Bùi Hồng N, Kiên Văn H, Trương Thị D và Huỳnh Văn B đã thực hiện hành vi đánh bạc thắng Tha bằng tiền hình thức bài cào 03 lá với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 8.200.000 đồng, trong đó Lê Minh D sử dụng số tiền 2.000.000 đồng, Hồ Thị Th sử dụng số tiền 600.000 đồng, Võ Huyền A sử dụng số tiền 1.000.000 đồng, Trần Thị L sử dụng số tiền là 400.000 đồng, Trương Thị D sử dụng số tiền 50.000 đồng, Huỳnh Văn B sử dụng số tiền 1.450.000 đồng, Kiên Văn H sử dụng số tiền 500.000 đồng, Bùi Hồng N sử dụng 2.200.000 đồng, Phạm Quốc C sử dụng số tiền 50.000 đồng để đánh bạc. Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Về nhận thức, các bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc sát phạt lẫn nhau thắng thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện, thể hiện ý thức xem thường pháp luật và bất chấp hậu quả.

[4] Xét kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Lê Minh D. Trong vụ án, bị cáo với vai trò là người chủ mưu, rủ rê các bị cáo khác cùng tham gia đánh bạc, trực tiếp làm cái sát phạt với các con bạc khác, vai trò của bị cáo trong vụ án là cao hơn các bị cáo khác nên việc cho bị cáo hưởng án treo là không đáp ứng được tình hình phòng chống tội phạm tại địa phương, chưa đảm bảo tính răn đe giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. Do đó, không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo D.

Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt: Tại Tòa án cấp phúc thẩm, bị cáo D không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới. Tuy nhiên, bị cáo D phạm tội lần đầu và Thộc trường hợp ít nghiêm trọng, nhân thân tốt, bị cáo Thộc diện hộ nghèo tại địa phương. Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt 08 (tám) tháng tù đối với bị cáo là nặng, không phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Kháng cáo của bị cáo D về việc xin giảm nhẹ hình phạt là có cơ sở chấp nhận. Vì vậy, có cơ sở giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Xét kháng cáo của bị cáo Hồ Thị Th kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Hồ Thị Th phạm tội lần đầu và Thộc trường hợp ít nghiêm trọng, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, số tiền bị cáo Th dùng vào việc đánh bạc không lớn, thời gian đánh bạc ngắn. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Th cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ có mẹ là bà Dương Thị Kiều H (còn gọi là Dương Thị H) là người có công trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì. Do đó, cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo Th. Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo Th là nặng, không phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Kháng cáo của bị cáo Th là có cơ sở chấp nhận. Vì vậy, có cơ sở giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Th. Xét thấy, việc không áp dụng hình phạt tù mà áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính cũng đủ sức răn đe, giáo dục đối với bị cáo Th cũng như thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với bị cáo.

Đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa bản án sơ thẩm theo hướng chuyển từ hình phạt tù sang hình phạt tiền đối với bị cáo Th là phù hợp, đối với bị cáo D là chưa phù hợp.

[5] Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

[6] Về án phí hình sự phúc thẩm, áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của y ban Thường vụ Quốc hội: Do kháng cáo của bị cáo Lê Minh D và Hồ Thị Th được chấp nhận nên không phải chịu.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c, đ khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015,

1. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Minh D và Hồ Thị Th. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2020/HS-ST ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương về hình phạt:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự, Xử phạt bị cáo Lê Minh D 06 (Sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 35; Điều 58 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Hồ Thị Th 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng về tội “Đánh bạc”.

2. Án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo không phải nộp.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.


17
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 113/2020/HS-PT ngày 08/08/2020 về tội đánh bạc

Số hiệu:113/2020/HS-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bình Dương
Lĩnh vực:Hình sự
Ngày ban hành:08/08/2020
Là nguồn của án lệ
    Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về