Bản án 11/2018/DS-ST ngày 10/07/2018 về yêu cầu bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C, TỈNH GIA LAI

BẢN ÁN 11/2018/DS-ST NGÀY 10/07/2018 VỀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHO NGƯỜI BỊ OAN SAI THEO LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

536
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 11/2018/DS-ST ngày 10/07/2018 về yêu cầu bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

    Số hiệu:11/2018/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Kông Chro - Gia Lai
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:10/07/2018
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về