Bản án 11/2017/HNGĐ-ST ngày 22/09/2017 về xin ly hôn

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN HỒ, TỈNH SƠN LA

BẢN ÁN 11/2017/HNGĐ-ST NGÀY 22/09/2017 VỀ XIN LY HÔN

Ngày 22 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La; Xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 15/2016/TLST-HNGĐ ngày 01/12/2016, về việc “ Xin ly hôn”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 10/2017/QĐXX-HNGĐ ngày 31/8/2017 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Chị Đinh Thị L, sinh năm 1978.

Địa chỉ: Bản S Q, xã CX, huyện VH, tỉnh Sơn La. (Có mặt tại phiên tòa).

2. Bị đơn: Anh Lê ĐQ, sinh năm 1974.

Địa chỉ: Bản S Q, xã CX, huyện VH, tỉnh Sơn La.

Tạm trú tại: T1, xã TT, huyện TX, tỉnh TH. (Vắng mặt không có lý do tại phiên tòa).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong đơn khởi kiện và lời khai tại Tòa án, nguyên đơn chị Đinh Thị L trình bày:

Về quan hệ hôn nhân: Chị và anh Lê ĐQ kết hôn với nhau từ ngày 25/7/2002, kết hôn trên cơ sở từ nguyện có đăng ký kết hôn tại Uỷ ban nhân dân thị trấn N T MC, huyện MV, tỉnh SL. Chị và anh chung sống hòa thuận với nhau được 02 năm thì sảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân mâu thuẫn do bất đồng quan điểm trong cuộc sống, thường xuyên sảy ra cãi trong gia đình, không ai quan tâm đến ai. Anh chị đã sống ly thân từ năm 2004 cho đến nay, nay chị xác định tình cảm vợ chồng không còn, yêu cầu Tòa án giải quyết cho chị được ly hôn với anh Lê ĐQ.

Về con chung: Trong thời gian chung sống chị và anh Lê ĐQ sinh được 01 con chung là cháu Lê LC sinh ngày 19/11/2002. Nay ly hôn chị yêu cầu được trực tiếp, chăm sóc, nuôi dưỡng cháu Lê LC đến khi cháu trưởng thành đủ 18 tuổi. Không yêu cầu anh Lê ĐQ phải cấp dưỡng phí tổn nuôi con chung.

Về tài sản chung, tài sản riêng, nợ chung, nợ riêng: Anh chị không có, không yêu cầu Tòa án xem xét, giải quyết.

Bị đơn anh Lê ĐQ đã nhận được thông báo thụ lý vụ án của Tòa án, trong quá trình giải quyết vụ án án anh đã về tạm trú tại T1, xã TT, huyện TX, tỉnh T H. Đã được Tòa án nhân dân huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La ủy thác thu thập chứng cứ cho Tòa án nhân dân huyện T X tỉnh Thanh Hóa triệu tập nhiều lần nhưng anh Lê ĐQ cố tình trốn tránh, không có mặt tại Tòa án.

Tại phiên tòa chị ĐThị L vẫn giữ nguyên yêu cầu xin ly hôn với anh Lê ĐQ và giữ nguyên yêu cầu về con chung.

Ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vân Hồ, taị phiên tòa và trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Thư ký, Hội đồng xét xử và nguyên đơn tham gia tố tụng tuân theo và chấp hành đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự. Bị đơn anh Lê Đ Q cố tình trốn tránh không chấp hành theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 56, Điều 57, Điều 81, 82, 83 Luật hôn nhân và gia đình. Khoản 3 Điều 228, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 4 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự, khoản 8, Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án.

Đề nghị xử cho chị Đinh Thị L được ly hôn với anh Lê Đ Q.

Đề nghị Hội đồng xét xử quyết định, chị Đinh Thị L được quyền trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cháu Lê L C sinh ngày 11/9/2002 (Kể từ ngày 22/9/2017) cho đến khi cháu Lê L C trưởng thành đủ 18 tuổi, anh Lê Đ Q không phải cấp dưỡng nuôi con chung cùng chị Đinh Thị L. Anh Lê ĐQ có quyền thăm nom con chung không ai được cản trở quyền thăm nom chăm sóc con chung của anh LĐQ. Về tài sản chung, tài sản riêng, nợ chung, nợ riêng: Anh chị không có, không yêu cầu Tòa án xem xét, giải quyết. Chị Đinh Thị L phải chịu án phí dân sự trong vụ án xin ly hôn theo quy định.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về hôn nhân: Chị Lê Thị L và anh Lê Đ Q kết hôn với nhau từ ngày 25/7/2002, kết hôn trên cơ sở từ nguyện có đăng ký kết hôn tại Uỷ ban nhân dân thị trấn NT MC, huyện M C, tỉnh SL. Quan hệ hôn nhân giữa chị Đinh Thị L và anh Lê ĐQ là hợp pháp theo quy định của pháp luật, chị và anh chung sống hòa thuận với nhau được 02 năm thì sảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân mâu thuẫn do bất đồng quan điểm trong cuộc sống, thường xuyên xảy ra cãi trong gia đình, không ai quan tâm đến ai. Vi phạm đến quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, anh và chị đã sống ly thân từ năm 2004 cho đến nay. Nay xét thấy tình cảm vợ chồng giữa chị Đinh Thị L và anh Lê Đ Q không còn, tình trạng trầm trọng, cuộc sống chung của vợ chồng không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được. Xử cho chị Đinh Thị L được ly hôn với anh Lê Đ Q. Vận dụng khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 56, Điều 57 Luật hôn nhân và gia đình.

Bị đơn anh Lê Đ Q đã nhận được thông báo thụ lý vụ án, đã được Tòa án nhân dân huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Tòa án nhân dân huyện TX tỉnh Thanh Hóa triệu tập nhiều lần nhưng anh Lê ĐQ cố tình trốn tránh, không có mặt tại Tòa án, Tòa án đã triệu tập hợp lệ và niêm yết Quyết định đưa vụ án ra xét xử theo quy định tại Điều 179 Bộ Luật Tố tụng Dân sự. Tòa án xét xử vắng mặt bị đơn vận dụng khoản 3 Điều 228, điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng Dân sự.

[2] Về con chung: Trong thời gian chung sống chị Đinh Thị L và anh L Đ Q sinh được 01 con chung là cháu Lê L C sinh ngày 19/11/2002. Chị Đinh Thị L có nguyện vọng xin được trực tiếp nuôi dưỡng cháu Lê LC đến khi cháu trưởng thành đủ 18 tuổi, không yêu cầu anh Lê Đ Q phải đóng góp phí tổn nuôi con chung. Nay Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu của nguyên đơn, phát biểu quan điểm giải quyết vụ án của Viện Kiểm sát tại phiên tòa, để đảm bảo quyền lợi mọi mặt cho cháu Lê L C, đặc biệt điều kiện đảm bảo cho cháu phát triển về mặt thể chất, bảo đảm cho việc học hành và các điều kiện cho sự phát triển tốt về tinh thần. Căn cứ điều kiện thực tế của chị Đinh Thị L căn cứ vào nguyện vọng của chị và nguyện vọng cháu Lê L C có nguyện vọng được trực tiếp ở với mẹ cháu. Chấp nhận đề nghị của chị Đinh Thị L, chị Đinh Thị L được trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng cháu Lê L C đến khi cháu trưởng thành đủ 18 tuổi, anh Lê ĐQ không phải cấp dưỡng nuôi con chung, vận dụng vào Điều 81, Điều 82, Điều 83 Luật hôn nhân và gia đình. Anh Lê Đ Q được quyền thăm nom con chung không ai được cản trở quyền thăm nom, chăm sóc con chung của anh Lê ĐQ.

[3] Về tài sản chung, tài sản riêng, nợ chung, nợ riêng anh chị không có, không yêu cầu Tòa án xem xét, giải quyết. Tòa án không đặt vấn đề xem xét, giải quyết.

[4] Về án phí: Chị Đinh Thị L phải chịu án phí dân sự sở thẩm trong vụ án xin ly hôn, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Căn cứ khoản 4 Điều 147 Bộ luật tố tụng Dân sự, khoản 8 Điều 27 pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 56, Điều 57, Điều 81, Điều 82, Điều 83 Luật Hôn nhân và gia đình. Khoản 3 Điều 228, điểm b khoản 2 Điều 227, Khoản 4 Điều 147 Bộ luật Tố tụng Dân sự, khoản 8 Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án.

1. Về hôn nhân: Xử cho chị Đinh Thị L được ly hôn với anh Lê Đ Q.

2. Về con chung: Chị Đinh Thị L được quyền trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cháu Lê LC sinh ngày 19/11/2002 (Kể từ ngày 22/9/2017) cho đến khi cháu Lê L C trưởng thành đủ 18 tuổi. Anh Lê Đ Q không phải cấp dưỡng nuôi con chung cùng chị Đinh Thị L. Anh Lê Đ Q có quyền thăm nom, chăm sóc con chung không ai được ngăn cản, cản trở quyền thăm nom, chăm sóc con chung của anh Lê Đ Q.

3. Về tài sản chung, tài sản riêng, nợ chung, nợ riêng anh chị không có, không yêu cầu Tòa án xem xét, giải quyết.

4. Về án phí: Chị Đinh Thị L phải chịu án phí sơ thẩm trong vụ án xin ly hôn là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu tiền số AA/2013/00231 ngày 01/12/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

5. Về quyền kháng cáo: Chị Đinh Thị L có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Anh Lê Đ Q có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án và niêm yết bản án theo thủ tục hợp lệ./.


129
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Bản án/Quyết định đang xem

  Bản án 11/2017/HNGĐ-ST ngày 22/09/2017 về xin ly hôn

  Số hiệu:11/2017/HNGĐ-ST
  Cấp xét xử:Sơ thẩm
  Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Vân Hồ - Sơn La
  Lĩnh vực:Dân sự
  Ngày ban hành:22/09/2017
  Là nguồn của án lệ
   Bản án/Quyết định sơ thẩm
    Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về