Bản án 106/2017/DS-ST ngày 24/08/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

BẢN ÁN 106/2017/DS-ST NGÀY 24/08/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 24 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 476/2017/TLST- DS ngày 11 tháng 7 năm 2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Quyết Đ đưa vụ án ra xét xử số 123/2017/QĐXXST-DS ngày 08 tháng 8 năm 2017 và Quyết Định hoãn phiên tòa số 81/2017/QĐST-DS ngày 16 tháng 8 năm 2017 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP VNTV; Trụ sở: Tầng 1-7, tòa nhà TĐ, số 72, phố THĐ, phường THĐ, quận HK, thành phố Hà Nội; địa chỉ liên hệ: 165-167-169 HN, phường NTB, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Anh Phan Thúc Đ, sinh năm 1988; địa chỉ: Lầu 5, tòa nhà 144 CH, Phường A, quận TB, thành phố Hồ Chí Minh (giấy ủy quyền số 2753/2017/UQ-GĐK-TDTD ngày 20/6/2017), có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt.

2. Bị đơn: Bà Đinh Thị Như H, sinh năm 1980; thường trú: 1024/4A khu phố ĐT, phường TĐH, thị xã DA, tỉnh Bình Dương. Có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Tại đơn khởi kiện ngày 20 tháng 6 năm 2017, quá trình tham gia tố tụng người đại diện hợp pháp của nguyên đơn, anh Phan Thúc Đ trình bày:

Ngày 30/07/2013, Ngân hàng TH mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) và bà Đinh Thị Như H ký giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20130729-500000-0012, đề nghị vay số tiền 65.000.000 đồng và phí mua bảo hiểm 3.250.000 đồng, tổng cộng khoản vay là 68.250.000 đồng, lãi suất 2,5%/ tháng, mục đích vay tiêu dùng, phương thức thanh toán: trả góp vào ngày 01 hàng tháng. Theo thỏa thuận bà H phải có trách nhiệm thanh toán số tiền 104.425.000 đồng (gồm cả gốc và lãi) trong vòng 36 tháng, 35 tháng đầu mỗi tháng trả 2.898.000 đồng, tháng cuối cùng trả 2.995.000 đồng. Thực hiện hợp đồng bà H đã nhận đủ số tiền như thỏa thuận và đã thanh toán cho Ngân hàng được 05 kỳ với số tiền 14.490.000 đồng, từ ngày 13/02/2014 đến nay bà H không thanh toán thêm bất kỳ khoản nào cho Ngân hàng. Ngân hàng đã nhiều lần nhắc nhở nhưng bà H vẫn không thực hiện đúng như trong hợp đồng đã thỏa thuận. Vì vậy, Ngân hàng khởi kiện yêu cầu bà H phải trả cho Ngân hàng toàn bộ khoản nợ tới hạn là 89.935.000đồng.

Ti biên bản lấy lời khai ngày 23/8/2017, bị đơn bà Đinh Thị Như H trình bày: Thống nhất với nội dung trong đơn khởi kiện của Ngân hàng về ngày ký hợp đồng, số tiền, lãi suất, thời gian vay vốn, phương thức thanh toán và số tiền đã thanh toán cho Ngân hàng. Tháng 02/2014, bà không tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng do kinh tế gia đình khó khăn, bà không có việc làm, ở nhà nội trợ và chăm mẹ già bị bệnh tim đang điều trị tại bệnh viện, toàn bộ chi phí sinh hoạt trong gia đình chỉ trông vào thu nhập 1 tháng khoảng từ 5 đến 6 triệu đồng của chồng bà nên bà không có khả năng thanh toán cho Ngân hàng. Nay Ngân hàng khởi kiện yêu cầu thanh toán toàn bộ số tiền nợ đến hạn là 89.935.000 đồng, bà đồng ý nhưng đề nghị Ngân hàng cho trả dần đến khi hết nợ vì hoàn cảnh gia đình hiện nay rất khó khăn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được công bố tại phiên tòa, Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An nhận đinh:

[1] Về điều kiện khởi kiện: Ngân hàng TMCP VNTV có đơn yêu cầu giải quyết việc vay vốn giữa Ngân hàng với bà Đinh Thị Như H, sinh năm 1980; thường trú: 1024/4A khu phố ĐT, phường TĐH, thị xã DA, tỉnh Bình Dương. Vì vậy, đây là vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương theo quy đinh tại Điều 26, khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.

[2] Về sự có mặt của đương sự: Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn là anh Phan Thúc Đ có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt đề ngày 04/8/2017. Bị đơn bà Đinh Thị Như H có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt đề ngày 23/8/2017. Căn cứ Điều 227 và 228 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, Tòa án xét xử vắng mặt anh Đ và bà H.

[3] Xét, ngày 30/7/2013, Ngân hàng và bà H ký giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20130729-500000-0012 để vay số tiền 65.000.000 đồng và phí mua bảo hiểm 3.250.000 đồng là thể hiện ý chí tự nguyện của các đương sự trong giao kết hợp đồng. Quá trình thực hiện hợp đồng bà H đã nhận đủ tiền nhưng mới thanh toán cho Ngân hàng được 05 kỳ với số tiền 14.490.000 đồng. Từ ngày 13/02/2014 đến nay, bà H không tiếp tục thanh toán các khoản nợ đến hạn cho Ngân hàng, bà H thừa nhận điều này. Như vậy, bà H đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán đã được thỏa thuận trong hợp đồng nên Ngân hàng khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc bà H thanh toán toàn bộ khoản nợ tới hạn là 89.935.000đồng là có cơ sở chấp nhận.

[4] Để đảm bảo quyền lợi của bên được thi hành án do hợp đồng tín dụng không thỏa thuận về lãi quá hạn, nên trường hợp này bên phải thi hành án chậm thanh toán đối với nghĩa vụ trả tiền, cần buộc bên có nghĩa vụ trả tiền phải có trách nhiệm trả tiền lãi theo mức lãi suất theo quy định tại Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Đinh Thị Như H phải chịu theo quy đinh của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ  Điều 26, 35, 39, 144, 147, 227, 228, 271, 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 91, 95 Luật các tổ chức tín dụng; Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016.

1. Buộc bà Đinh Thị Như H trả cho Ngân hàng TMCP VNTV số tiền nợ đến hạn theo đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20130729-500000- 0012 ngày 30/07/2013 là 89.935.000đồng (tám mươi chín triệu chín trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, Ngân hàng TMCP VNTV có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bà Đinh Thị Như H chậm thi hành số tiền trên thì hàng tháng bà H còn phải trả cho Ngân hàng tiền lãi theo mức lãi suất quy đinh tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015, tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

2. Án phí dân sự sơ thẩm:

Bà Đinh Thị Như H phải chịu số tiền 4.496.750 (bốn triệu bốn trăm chín mươi sáu nghìn bảy trăm năm mươi) đồng.

Trả lại cho Ngân hàng TMCP VNTV toàn bộ số tiền tạm ứng án phí 2.248.000 (hai triệu hai trăm bốn mươi tám nghìn) đồng theo biên lai thu tiền số 0009747 ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Chi cục thi hành án Dân sự thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trường hợp bản án được thi hành án theo quy đinh tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy đinh tại các Điều 6, 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy đinh tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nguyên đơn, bị đơn vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./.


83
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 106/2017/DS-ST ngày 24/08/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:106/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Dĩ An - Bình Dương
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:24/08/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về