Bản án 102/2019/HSST ngày 15/10/2019 về tội giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 5, THÀNH PHỐ H

BẢN ÁN 102/2019/HSST NGÀY 15/10/2019 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

25
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 102/2019/HSST ngày 15/10/2019 về tội giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

    Số hiệu:102/2019/HSST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận 5 - Hồ Chí Minh
    Lĩnh vực:Hình sự
    Ngày ban hành:15/10/2019
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về