Bản án 10/2022/HC-ST ngày 08/07/2022 về khiếu kiện quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai; quyết định giải quyết khiếu nại đất đai; quyết định cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

BẢN ÁN 10/2022/HC-ST NGÀY 08/07/2022 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI; QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI; QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THỰC HIỆN BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

108
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 10/2022/HC-ST ngày 08/07/2022 về khiếu kiện quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai; quyết định giải quyết khiếu nại đất đai; quyết định cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

Số hiệu:10/2022/HC-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Ninh Thuận
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 08/07/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về