Bản án 10/2020/HNGĐ-ST ngày 29/05/2020 về tranh chấp cấp dưỡng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI

BẢN ÁN 10/2020/HNGĐ-ST NGÀY 29/05/2020 VỀ TRANH CHẤP CẤP DƯỠNG

Ngày 29 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 28/2019/TLST-HNGĐ ngày 13 tháng 2 năm 2020 về “Tranh chấp về cấp dưỡng nuôi con” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 15/2020/QĐXXST-HNGĐ ngày 14 tháng 5 năm 2020 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Chị Vũ Thị T - Sinh năm 1991. Địa chỉ: TDP số 6, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, Lào Cai - có mặt.

2. Bị đơn: Anh Nguyễn Xiuân Hoàng - Sinh năm 1979. Địa chỉ: TDP số 6, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, Lào Cai - Vắng mặt (Có đơn xin xét xử vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 10/02/2020 và bản tự khai ngày 13/02/2020 cũng như tại phiên tòa, chị Vũ Thị T trình bầy: Chị và anh Nguyễn Xuân Hoàng trước đây là vợ chồng và có 02 con chung là cháu Nguyễn Minh Huy, sinh ngày 10/5/2011 và cháu Nguyễn trà My, sinh ngày 05/12/2016. Do mâu thuẫn nên chị và anh Hoàng đã ly hôn theo quyết định số 65/2018/QĐST - HNGĐ ngày 31/5/2018 của Tòa án nhân dân huyện bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Tại quyết định số 65/2018/QĐST - HNGĐ ngày 31/5/2018 của Tòa án nhân dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Có công nhận sự thỏa thuận giữa chị và anh Hoàng về con chung như sau:

Chị được trực tiếp nuôi dưỡng, trông nom, chăm sóc và giáo dục cả hai cháu Nguyễn Minh Huy, sinh ngày 10/5/2011 và cháu Nguyễn Trà My, sinh ngày 05/12/2016 cho đến khi các cháu trưởng thành đủ 18 tuổi, anh Hoàng không phải cấp dưỡng tiền nuôi con chung. Sau khi ly hôn, chị đã trực tiếp nuôi dưỡng, trông nom, chăm sóc và giáo dục cả hai cháu. Tuy nhiên đến nay xét thấy điều kiện kinh tế của chị không đủ để chăm sóc nuôi dưỡng các con đầy đủ được. Hiện nay chị làm công nhân nhà máy tuyển quặng Apatít Lào Cai với mức lương cơ bản là 6.000.000đồng nên cuộc sống hiện nay của chị gặp khó khăn, chị muốn hàng tháng anh Hoàng phải cấp dưỡng tiền nuôi con chung mới đảm bảo cuộc sống của các cháu. Chị Thủy đề nghị Tòa án giải quyết buộc anh Hoàng phải có trách nhiệm cấp dưỡng tiền nuôi con chung cho cháu Nguyễn Trà My 2.000.000đồng/tháng.

Tại bản tự khai của anh Nguyễn Xuân Hoàng (Bị đơn) ghi ngày 26/02/2020, anh Hoàng trình bày: Anh và chị Vũ Thị T trước đây là vợ chồng và có 02 con chung là cháu Nguyễn Minh Huy, sinh ngày 10/5/2011 và cháu Nguyễn trà My, sinh ngày 05/12/2016. Do mâu thuẫn nên anh và chị Thủy đã ly hôn theo quyết định số 65/2018/QĐST - HNGĐ ngày 31/5/2018 của Tòa án nhân dân huyện bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Tại quyết định số 65/2018/QĐST - HNGĐ ngày 31/5/2018 của Tòa án nhân dân huyện bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Có công nhận sự thỏa thuận giữa anh và chị Thủy về con chung như sau:

Chị Thủy được trực tiếp nuôi dưỡng, trông nom, chăm sóc và giáo dục cả hai cháu Nguyễn Minh Huy, sinh ngày 10/5/2011 và cháu Nguyễn trà My, sinh ngày 05/12/2016 cho đến khi các cháu trưởng thành đủ 18 tuổi, anh Hoàng không phải cấp dưỡng tiền nuôi con chung Nay chị Thủy đề nghị Tòa án giải quyết buộc anh phải có trách nhiệm cấp dưỡng tiền nuôi con chung cho cháu Nguyễn Trà My 2.000.000đồng/tháng. Quan điểm của anh không nhất trí, vì lý do trước đây anh có yêu cầu chị Thủy giao con cho anh nuôi nhưng chị Thủy không đồng ý mà chị Thủy muốn trực tiếp nuôi cả hai cháu. Hiện nay anh không có nhu cầu nuôi con, anh nhất trí để chị Thủy được trực tiếp nuôi dưỡng cả hai cháu, anh không cấp dưỡng tiền nuôi con.

Đối với vụ án này Toà án không hòa giải được về quan hệ cấp dưỡng nuôi dưỡng, chăm sóc con chung vì vắng mặt bị đơn.

Tại phiên tòa vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Thắng đã xác định: Quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý vụ án đến nay, Thẩm phán và Hội đồng xét xử đều tuân theo trình tự pháp luật Tố tụng dân sự. Nguyên đơn chấp hành tốt pháp luật, bị đơn không chấp hành pháp luật. Đề nghị HĐXX áp dụng Khoản 2 Điều 82; Điều 110 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; Khoản 1 Điều 228, Khoản 4 Điều 147 Bộ luật tố tụng Dân sựNghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Chấp nhận đơn khởi kiện của chị Vũ Thị T. Xử buộc anh Nguyễn Xuân Hoàng phải có nghĩa vụ cấp dưỡng tiền nuôi cháu Nguyễn Trà My là 1.500.000đồng/tháng. Tuyên nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm và quyền kháng cáo cho các đương sự theo đúng quy định pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và thẩm tra tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Chị Vũ Thị T khởi kiện về tranh chấp về cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn với anh Nguyễn Xuân Hoàng đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật, chị Thủy và anh Hoàng có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố số 6, thị trấn tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Vì vậy đây là tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai theo quy định tại Điều 28 và Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Về quan hệ hôn nhân và cấp dưỡng: Chị Vũ Thị T và anh Nguyễn Xuân Hoàng trước đây là vợ chồng và có 02 con chung là cháu Nguyễn Minh Huy, sinh ngày 10/5/2011 và cháu Nguyễn trà My, sinh ngày 05/12/2016. Do mâu thuẫn nên chị Thủy và anh Hoàng đã ly hôn theo quyết định số 65/2018/QĐST - HNGĐ ngày 31/5/2018 của Tòa án nhân dân huyện bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Tại quyết định số 65/2018/QĐST - HNGĐ ngày 31/5/2018 của Tòa án nhân dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Có công nhận sự thỏa thuận giữa chị và anh Hoàng về con chung như sau:

Chị Vũ Thị T được trực tiếp nuôi dưỡng, trông nom, chăm sóc và giáo dục cả hai cháu Nguyễn Minh Huy, sinh ngày 10/5/2011 và cháu Nguyễn Trà My, sinh ngày 05/12/2016 cho đến khi các cháu trưởng thành đủ 18 tuổi, anh Hoàng không phải cấp dưỡng tiền nuôi con chung. Sau khi ly hôn, chị đã trực tiếp nuôi dưỡng, trông nom, chăm sóc và giáo dục cả hai cháu. Tuy nhiên đến nay xét thấy điều kiện kinh tế của chị không đủ để chăm sóc nuôi dưỡng các con đầy đủ được. Tại phiên Tòa hôm nay chị Vũ Thị T có thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con, chị yêu cầu anh Hoàng cấp dưỡng tiền nuôi con cho cháu Nguyễn trà My là 1.500.000đồng.

Đối với anh Nguyễn Xuân Hoàng vắng mặt tại phiên tòa, trong quá trình giải quyết vụ án thì anh không có nguyện vọng nuôi con và anh không nhất trí cấp dưỡng tiền nuôi con cho cháu Nguyễn Trà My là 2.000.000đồng. Trong quá trình giải quyết vụ án chị Vũ Thị T cung cấp chứng cứ hiện nay chị làm công nhân nhà máy tuyển quặng Apatít Lào Cai với mức lương cơ bản là 6.000.000đồng; Tòa án thu thập chứng cứ tại nhà máy tuyển quặng Apatít Lào Cai, thì hiện nay anh Hoàng làm công nhân với mức lương cơ bản là 7.000.000đồng; HĐXX xét thấy yêu cầu cấp dưỡng nuôi con của chị Vũ Thị T với mức thu nhập hiện nay của chị Thủy nên cuộc sống hiện nay của chị gặp khó khăn, chị muốn hàng tháng anh Hoàng phải cấp dưỡng tiền nuôi con chung mới đảm bảo cuộc sống của các cháu là có căn cứ, vì vậy HĐXX cần buộc anh Nguyễn Xuân Hoàng cấp dưỡng tiền nuôi con cho cháu Nguyễn Trà My 1.500.000đ là phù hợp với Khoản 2 Điều 82 và Điều 110 Luật hôn nhân và gia đình. Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 228, Khoản 4 Điều 147 Bộ luật tố tụng Dân sự; Khoản 2 Điều 82; Điều 110 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Vũ Thị T: Xử buộc anh Nguyễn Xuân Hoàng phải có nghĩa vụ cấp dưỡng tiền nuôi con cho cháu Nguyễn Trà My 1.500.000đồng/tháng; thời gian cấp dưỡng từ tháng 6 năm 2020 cho đến khi cháu My trưởng thành đủ 18 tuổi.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành xong khoản tiền cấp dưỡng nuôi con, thì hàng tháng bên phải thi hành án phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chậm thi hành án tương ứng với thời gian chậm thi hành án theo quy định tại Điều 357 và Điều 468 Bộ luật dân sự.

2. Về án phí: Chị Vũ Thị T không phải chịu tiền án phí Dân sự sơ thẩm. Anh Nguyễn Xuân Hoàng phải chịu tiền án phí cấp dưỡng nuôi con định kỳ là 300.000đồng.

Án xử công khai sơ thẩm có mặt nguyên đơn, vắng mặt bị đơn. Nguyên đơn có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị đơn có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

189
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 10/2020/HNGĐ-ST ngày 29/05/2020 về tranh chấp cấp dưỡng

Số hiệu:10/2020/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Bảo Thắng - Lào Cai
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành:29/05/2020
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về