Bản án 10/2018/DS-ST ngày 19/11/2018 về đòi lại tài sản, tranh chấp đất đai và tài sản khác gắn liền với đất, huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chia di sản thừa kế

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

BẢN ÁN 10/2018/DS-ST NGÀY 19/11/2018 VỀ ĐÒI LẠI TÀI SẢN, TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, HUỶ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHIA DI SẢN THỪA KẾ

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

63
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 10/2018/DS-ST ngày 19/11/2018 về đòi lại tài sản, tranh chấp đất đai và tài sản khác gắn liền với đất, huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chia di sản thừa kế

    Số hiệu:10/2018/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bình Thuận
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:19/11/2018
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về