Bản án 10/2017/KDTM-ST ngày 15/09/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản, yêu cầu hủy hợp đồng tín dụng, hủy hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, yêu cầu bồi thường thiệt hại

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

BẢN ÁN 10/2017/KDTM-ST NGÀY 15/09/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN, YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG, HỦY HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

161
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 10/2017/KDTM-ST ngày 15/09/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản, yêu cầu hủy hợp đồng tín dụng, hủy hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, yêu cầu bồi thường thiệt hại

    Số hiệu:10/2017/KDTM-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Long Xuyên - An Giang
    Lĩnh vực:Kinh tế
    Ngày ban hành:15/09/2017
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về