Bản án 101/2008/DSPT ngày 29/09/2008 về tranh chấp hợp đồng dịch vụ

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

BẢN ÁN 101/2008/DSPT NGÀY 29/09/2008 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

223
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 101/2008/DSPT ngày 29/09/2008 về tranh chấp hợp đồng dịch vụ

Số hiệu:101/2008/DSPT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:29/09/2008
Là nguồn của án lệ
  Án lệ được căn cứ
    
   Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
    Bản án/Quyết định phúc thẩm
     Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về