Bản án 09/KDTM-PT ngày 28/07/2020 về hợp đồng dịch vụ

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

BẢN ÁN 09/KDTM-PT NGÀY 28/07/2020 VỀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Ngày 28 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 12/2020/TLPT-KDTM ngày 21/4/2020 về việc: “Hợp đồng dịch vụ”, do bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2020/KDTM-ST ngày 03/01/2020 của Tòa án nhân dân thành phố V bị kháng cáo, kháng nghị; theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 13/2020/QĐ-PT ngày 29/6/2020, quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng số 07/2020/QĐ-TA ngày 27/7/2020, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty cổ phần Tư vấn truyền thông M Địa chỉ: Phường Ô, Quận Đ, thành phố Hà Nội.

Đại diện theo pháp luật: bà Hoàng Chi Ph, chức vụ: Giám đốc (vắng mặt) Đại diện theo ủy quyền: bà Nguyễn Kim Th, chức vụ: Phó Giám đốc (theo Hợp đồng ủy quyền ngày 01/6/2019).

Địa chỉ: Phường X, Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt) Bà Thanh ủy quyền lại cho: ông Nguyễn Ngọc Ph, sinh năm 1983 và bà Nguyễn Trương Bảo U, sinh năm 1987 (theo Giấy ủy quyền ngày 13/01/2020).

Địa chỉ: Phường I, Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh. (đều có mặt)

2. Bị đơn: Công ty TNHH Y học cổ truyền H Địa chỉ: 25/73A Lê Lợi, Phường Z, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đai diện theo pháp luật: bà Trần Lâm Mỹ U 1, sinh năm 1979, chức vụ:

Giám đốc.

Địa chỉ: Phường Z, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (có mặt) Đại diện theo ủy quyền: ông Phan Văn H, sinh năm 1987 (theo Giấy ủy quyền ngày 03/10/2019) Địa chỉ: Khối A, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An. (có mặt)

Người kháng cáo: Nguyên đơn Công ty cổ phần Tư vấn truyền thông M.

Người kháng nghị: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

NỘI DUNG VỤ ÁN

1. Theo đơn khởi kiện ngày 16/7/2019, quá trình tố tụng và tại phiên tòa, đại diện nguyên đơn Công ty cổ phần Tư vấn truyền thông M trình bày: Ngày 27/9/2018, Công ty cổ phần Tư vấn truyền thông M (gọi tắt là công ty M) và Công ty TNHH Y học cổ truyền H (gọi tắt là công ty H) ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ số MVV-HĐ/27092018 (gọi tắt là hợp đồng) và phụ lục 01 đính kèm hợp đồng (gọi tắt là phụ lục), theo đó công ty M sẽ cung cấp dịch vụ “Nghiên cứu và tư vấn chiến lược, kế hoạch truyền thông” bao gồm các hạng mục: (i) Nghiên cứu, (ii) Phát triển chiến lược, (iii) Xây dựng ý tưởng, (iv) Xây dựng kế hoạch truyền thông. Giá trị của hợp đồng: 308.484.000 đồng (Ba trăm lẻ tám triệu bốn trăm tám mươi bốn nghìn đồng).

Quá trình th ực hiện hợp đồng, công ty M đã thực hiện đúng cam kết, tư vấn, sửa đổi các tài liệu chiến lược, truyền thông để phù hợp với những yêu cầu của công ty H. Sau khi thực hiện đầy đủ công việc và không còn bất cứ yêu cầu thay đổi nào từ công ty H, công ty M đã gửi toàn bộ tài liệu hoàn chỉnh cho công ty H và không nhận được bất kỳ khiếu nại nào về chất lượng tài liệu cũng như những thắc mắc khác.

Tuy nhiên, Công ty H chỉ thanh toán cho công ty M đợt 1 là 123.393.600 đồng (Một trăm hai mươi ba triệu ba trăm chín mươi ba nghìn sáu trăm đồng), tương đương 40% giá trị hợp đồng, theo quy định tại Điều 3.2 Hợp đồng.

Ngày 21/3/2019, bà Trần Lâm Mỹ U 1, đại diện theo pháp luật của công ty H xác nhận thanh lý hợp đồng qua tin nhắn Zalo. Ngay sau đó, công ty M đã gửi email đề nghị xác nhận thanh lý một lần nữa với công ty H đính kèm đoạn tin nhắn trên, đồng thời thể hiện thiện chí bằng việc thông báo tiếp tục hỗ trợ dự án nếu công ty H cần. Theo Điều 3.2 Hợp đồng thì công ty M sẽ nhận được tiền thanh toán đợt 02 (tương đương 60% giá trị hợp đồng) trong vòng 07 (Bảy) đến 10 (Mười) ngày làm việc kể từ ngày công ty H nhận được bộ thanh toán chứng từ hợp lệ của công ty M. Công ty M đã gửi cho công ty H đầy đủ các chứng từ hợp lệ, chỉ thiếu chữ ký của đại diện công ty H trong Biên bản thanh lý hợp đồng.

Công ty H gây khó dễ, không chịu thanh toán 185.090.400 đồng còn lại, không chịu thanh lý hợp đồng; nhưng vẫn ngang nhiên tiếp tục sử dụng những tài liệu hoàn chỉnh là kết quả của hợp đồng dịch vụ để quảng cáo thương hiệu của mình trên mạng xã hội Facebook. Vì vậy, công ty M khởi kiện yêu cầu công ty H thanh toán dứt điểm 214.334.683 đồng, gồm 185.090.400 đồng còn lại, 14.807.232 đồng phạt vi phạm hợp đồng, 14.437.051 đồng lãi chậm trả tính từ ngày 22/3/2019 đến ngày 30/12/2019.

2. Quá trình tố tụng, bị đơn Công ty TNHH Y học cổ truyền H trình bày:

 Thống nhất với lời trình bày của nguyên đơn về quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Sau khi ký hợp đồng, công ty H đã thiện chí tạm ứng 40% giá trị hợp đồng tạm tính là 123.393.600 đồng, mà không cần công ty M phải có biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng. Công ty H đã kiên nhẫn chờ các kế hoạch tư vấn của công ty M, nhưng công ty M không đưa ra được nội dung tư vấn nào phù hợp và có giá trị, mà còn tư vấn thiếu trách nhiệm, yêu cầu không quảng cáo trên Facebook và Google khiến cho doanh thu của công ty H bị thiệt hại rất lớn.

Công ty H đã nhiều lần liên lạc yêu cầu xây dựng lại nội dung tư vấn nhưng công ty M cố tình trốn tránh. Đến nay công ty H vẫn chưa nhận được bản hợp đồng ký kết giữa hai bên. Sau khi thống nhất các nội dung qua email và chuyển cho công ty H ký trước, chuyển lại cho công ty M ký bổ sung để hoàn thiện và có trách nhiệm gửi lại 02 bản cho công ty H nhưng cho công ty M không thực hiện.

Công ty H đề nghị Tòa án xem xét bác đơn khởi kiện của công ty M, vì theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ, việc thanh toán chi phí dịch vụ phải được hai bên nghiệm thu và chốt kết quả thực hiện, nhưng công ty M chưa đưa ra phương án phù hợp để công ty H phê duyệt triển khai, chưa có biên bản nghiệm thu có xác nhận của đại diện theo pháp luật của hai bên… nên không đủ cơ sở để yêu cầu công ty H phải thanh toán chi phí dịch vụ và phạt hợp đồng.

Tại bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2020/KDTM-ST ngày 03/01/2020, Tòa án nhân dân thành phố V quyết định không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần Tư vấn truyền thông M đối với Công ty TNHH Y học cổ truyền H về việc “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ”.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo kháng nghị theo quy định của pháp luật.

Ngày 14/01/2020, Công ty cổ phần Tư vấn truyền thông M kháng cáo, và ngày 03/02/2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kháng nghị yêu cầu sửa án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Tại phiên tòa hôm nay, nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu kháng cáo, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng nghị; các đương sự không cung cấp thêm tài liệu chứng cứ nào khác liên quan đến việc giải quyết vụ án. Qua phân tích, động viên hòa giải tại phiên tòa, các đương sự đồng ý hòa giải, tự nguyện thỏa thuận về việc giải quyết vụ án, yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành tại phiên tòa phúc thẩm, với nội dung: Công ty TNHH Y học cổ truyền H tiếp tục thanh toán cho Công ty cổ phần Tư vấn truyền thông M 147.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi bảy triệu đồng) trong hợp đồng dịch vụ tư vấn truyền thông; mỗi công ty chịu ½ án phí sơ thẩm và phúc thẩm trong vụ án, cam kết không thắc mắc, khiếu nại gì liên quan đến hợp đồng nói trên.

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm tại phiên tòa phúc thẩm:

Về tố tụng: Quá trình thụ lý, giải quyết vụ án và tại phiên tòa, Thẩm phán, Hội đồng xét xử, và những người tham gia tố tụng đã công khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục tố tụng, các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Về nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; nguyên đơn kháng cáo, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kháng nghị yêu cầu sửa án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự tự nguyện thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 300 Bộ luật Tố tụng dân sự sửa án sơ thẩm, ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận giải quyết vụ án của các đương sự trong vụ án.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, quan điểm giải quyết vụ án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Đơn kháng cáo của nguyên đơn Công ty cổ phần Tư vấn truyền thông M và Quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đúng theo quy định pháp luật, và trong thời hạn luật định, nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1.] Về thẩm quyền giải quyết vụ án và thủ tục tố tụng:

Công ty cổ phần Tư vấn truyền thông M khởi kiện Công ty TNHH Y học cổ truyền H (trụ sở tại thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng dịch vụ tư vấn truyền thông phục vụ kinh doanh. Tòa án nhân dân thành phố V thụ lý giải quyết vụ án “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ” là đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự. Công ty cổ phần Tư vấn truyền thông M kháng cáo, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kháng nghị đối với bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2020/KDTM-ST ngày 03/01/2020 của Tòa án nhân dân thành phố V. Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 38, các Điều 270, 271, 273, 293 Bộ luật Tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết theo trình tự phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

[2.] Về NỘI DUNG VỤ ÁN

Ngày 27/9/2018, Công ty cổ phần Tư vấn truyền thông M (viết tắt là công ty M) và Công ty TNHH Y học cổ truyền H (viết tắt là công ty H) ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ số MVV-HĐ/27092018 và Phụ lục 01 đính kèm, về cung cấp dịch vụ “Nghiên cứu và tư vấn chiến lược, kế hoạch truyền thông”, thời gian thực hiện từ ngày 01/10/2018 đến ngày 01/01/2019, giá trị hợp đồng 308.484.000 đồng chia thành 2 đợt thanh toán; công ty H đã thanh toán đợt 1 là 123.393.600 đồng. Hai bên nảy sinh tranh chấp trong quá trình thanh lý hợp đồng nên chưa thanh toán dứt điểm đợt 2 theo thỏa thuận đã giao kết. Công ty M khởi kiện yêu cầu công ty H thanh toán 214.334.683 đồng, gồm 185.090.400 đồng còn lại, 14.807.232 đồng phạt vi phạm hợp đồng, 14.437.051 đồng lãi chậm trả tính từ ngày 22/3/2019 đến ngày 30/12/2019.

Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kháng nghị, nguyên đơn kháng cáo yêu cầu sửa án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn công ty M.

[3.] Về yêu cầu kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và kháng cáo của nguyên đơn công ty M; diễn biến và thỏa thuận của các đương sự tại phiên tòa phúc thẩm:

Công ty M cung ứng dịch vụ “Nghiên cứu và tư vấn chiến lược, kế hoạch truyền thông” cho công ty H theo hợp đồng cung cấp dịch vụ số MVV- HĐ/27092018 giá trị 308.484.000 đồng và Phụ lục 01 đính kèm cùng ngày 27/9/2018 giao kết giữa hai bên. Công ty H đã thanh toán đợt 1 cho Công ty M 123.393.600 đồng. Số tiền thanh toán đợt 2 theo thỏa thuận 214.334.683 đồng không thực hiện được vì hai bên không thống nhất được với nhau về cách thức thanh lý hợp đồng, đánh giá và tiếp nhận sản phẩm dịch vụ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự tự nguyện thỏa thuận với nhau về hướng giải quyết vụ án, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận của các đương sự với nội dung: công ty H tự nguyện tiếp tục thanh toán cho Công ty M 147.000.000 đồng; mỗi bên chịu ½ án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm và phúc thẩm. Các đương sự không có ý kiến khiếu nại, thắc mắc gì khác liên quan đến Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng cung ứng dịch vụ “Nghiên cứu và tư vấn chiến lược, kế hoạch truyền thông” đã nêu trong vụ án. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thống nhất, đề nghị Tòa án ghi nhận sự thỏa thuận tại phiên tòa của các đương sự về việc giải quyết vụ án.

Thỏa thuận của các đương sự về việc giải quyết vụ án trên cơ sở tự nguyện, không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, không ảnh hưởng đến lợi ích chung của xã hội, cộng đồng hay người thứ ba, nên có cơ sở để Hội đồng xét xử phúc thẩm ghi nhận, sửa một phần án sơ thẩm.

[4.] Về án phí: công ty M và công ty H tự nguyện thỏa thuận mỗi bên chịu ½ án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm có giá ngạch, án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm theo quy định. Đây là thỏa thuận tự nguyện không nhằm trốn tránh nghĩa vụ đối với Nhà nước nên được ghi nhận.

Vì các lẽ trên, Căn cứ vào Điều 300, khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng dân sự:

QUYẾT ĐỊNH

Ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận của các đương sự tại phiên tòa phúc thẩm, sửa một phần bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2020/KDTM- ST ngày 03/01/2020 của Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39; điểm b khoản 3 Điều 38, các Điều 270, 271, 273, 293, 147, 148, 313 Bộ luật Tố tụng dân sự:

Áp dụng các Điều 504, 116, 513, 519 Bộ luật Dân sự; các Điều 26, 29 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Tuyên xử:

1. Công ty TNHH Y học cổ truyền H phải thanh toán cho Công ty cổ phần Tư vấn truyền thông M 147.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi bảy triệu đồng) trong hợp đồng và Phụ lục 01 đính kèm hợp đồng cung ứng dịch vụ “Nghiên cứu và tư vấn chiến lược, kế hoạch truyền thông” số MVV- HĐ/27092018 ngày 27/9/2018 giao kết giữa hai bên.

2. Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:

Công ty TNHH Y học cổ truyền H nộp 3.675.000 đồng (Ba triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm có giá ngạch.

Công ty cổ phần Tư vấn truyền thông M nộp 3.675.000 đồng (Ba triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm có giá ngạch, được khấu trừ vào 5.200.000 đồng (Năm triệu hai trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố V, theo biên lai thu số 0001157 ngày 08/8/2019, nên được nhận lại 1.525.000 đồng (Một triệu năm trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

3. Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Công ty TNHH Y học cổ truyền H nộp 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). Công ty cổ phần Tư vấn truyền thông M nộp 1.000.000 đồng (Một triệu đồng), được khấu trừ vào 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố V, theo biên lai thu số 0003622 ngày 20/01/2020, nên được nhận lại 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Bản án có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (28/7/2020).

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

846
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 09/KDTM-PT ngày 28/07/2020 về hợp đồng dịch vụ

Số hiệu:09/KDTM-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành: 28/07/2020
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về