Bản án 09/2020/KDTM-PT ngày 25/08/2020 về tranh chấp hợp đồng dịch vụ

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

BẢN ÁN 09/2020/KDTM-PT NGÀY 25/08/2020 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Ngày 25 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 13/2019/TLPT-KDTM ngày 12 tháng 12 năm 2019 về tranh chấp “Hợp đồng dịch vụ”.

Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2019/KDTM-ST ngày 30/05/2019 của Toà án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 388/2019/QĐ-PT ngày 16 tháng 12 năm 2019, Quyết định tạm ngừng phiên tòa số 28/2020/QĐ-PT ngày 04 tháng 02 năm 2020, Thông báo về việc mở lại phiên tòa phúc thẩm số 34/TB- TAT ngày 07 tháng 8 năm 2020 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ B;

Ngưi đại diện theo pháp luật: Ông Cao Đức D – Chức vụ: Tổng Giám đốc;

Địa chỉ: Số 750 An Dương V, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Nguyễn Duy N, sinh năm 1976 (có mặt);

(Theo văn bản ủy quyền ngày 28/11/2018);

Địa chỉ: Số 235/34, đường Cao Văn L, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bị đơn: Công ty TNHH Gia công Đồng H;

Người đại diện theo pháp luật: Ông Wang H – Chức vụ: Tổng Giám đốc;

Địa chỉ: Lô 67, 68, 69a, 73, 75, 76a Khu công nghiệp Long G, Ấp 4, xã Tân L, huyện Tân P, tỉnh Tiền Giang.

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1959 (có mặt);

(Theo văn bản ủy quyền ngày 07/12/2019);

Địa chỉ: 215/8A ấp Mỹ A, xã Mỹ P, thành phố Mỹ T, tỉnh Tiền Giang.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Luật sư Nguyễn Văn T, Văn phòng Luật sư Nguyễn Văn T thuộc Đoàn luật sư tỉnh Tiền Giang (có mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Nguyễn Thanh B, sinh năm 1979 – Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ B – Chi nhánh Tiền Giang (vắng mặt);

Địa chỉ: Ấp 3, xã Trung A, thành phố Mỹ T, tỉnh Tiền Giang.

2. Ông Nguyễn Thanh S, sinh năm 1982 – Chức vụ: Nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ B – Chi nhánh Tiền Giang (vắng mặt);

Địa chỉ: 17/3 ấp Bình K, xã Phú K, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

3. Ông Li Zhu Zheng – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Gia công Đồng Hải Lượng Việt Nam (vắng mặt);

Địa chỉ: Lô 67, 68, 69a, 73, 75, 76a Khu công nghiệp Long Giang, Ấp 4, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, Tiền Giang.

4. Bà Trần Thị Tuyết V, sinh năm 1986 – Chức vụ: Trưởng Phòng nhân sự Công ty TNHH Gia công Đồng H.

Địa chỉ: Lô 67, 68, 69a, 73, 75, 76a khu công nghiệp Long G, Ấp 4, xã Tân L, huyện Tân P, Tiền Giang.

Người đại diện theo ủy quyền của bà Trần Thị Tuyết V: Ông Đoàn Văn T, sinh năm 1971 (có mặt);

(Theo văn bản ủy quyền ngày 24/12/2019);

Địa chỉ: 147/5 Đoàn Thị N, Khu phố 9, Phường 5, thành phố Mỹ T, tỉnh Tiền Giang.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Li Zhu Z và bà Trần Thị Tuyết V: Luật sư Phan Thị H thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh.

- Người kháng cáo: Bị đơn Công ty TNHH Gia công Đồng H.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo án sơ thẩm;

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ B – ông Nguyễn Duy N trình bày:

Ngày 27/4/2018, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ B – Chi nhánh Tiền Giang và Công ty TNHH Gia công Đồng H ký với nhau Hợp đồng cung ứng dịch vụ bảo vệ số 054/HĐ-CNBLT/2018. Theo hợp đồng, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ B – Chi nhánh Tiền Giang cung ứng dịch vụ bảo vệ cho Công ty TNHH Gia công Đồng H như sau:

Tổng số lượng bảo vệ: 6.5 vị trí bảo vệ làm việc 24/24h (trong đó có một nhân viên làm việc 12/24h).

Thời hạn của hợp đồng: Bắt đầu kể từ lúc 07 giờ 30 phút ngày 27/4/2018 đến 07 giờ 30 phút ngày 26/5/2018. Hết thời hạn làm việc ngày 26/5/2018 như đã thỏa thuận nêu trên nếu hai bên không có đề nghị bằng văn bản thì hợp đồng này sẽ đương nhiên được tiếp tục thực hiện thêm 03 (ba) tháng vào cuối mỗi kỳ thời hạn theo cùng điều khoản, điều kiện đã áp dụng trong thời hạn hợp đồng trước và phải thực hiện thêm ít nhất bốn lần liên tiếp nữa, tương đương với thời gian thực hiện hợp đồng liên tục 12 (mười hai) tháng nữa và được đảm bảo rằng sẽ không bị gián đoạn.

Phí dịch vụ: 72.800.000 đồng (bảy mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng) trên một tháng, giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Phương thức thanh toán: Công ty TNHH Gia công Đồng H sẽ chuyển khoản cho Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ B – Chi nhánh Tiền Giang vào ngày từ 25 đến 30 tây cuối tháng.

Đến lúc 14 giờ ngày 25/10/2018, Công ty TNHH Gia công Đồng H đã ngang nhiên tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 07 (bảy) tháng và trục xuất toàn bộ nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH Dịch vụ B – Chi nhánh Tiền Giang ra khỏi công ty TNHH Gia công Đồng H. Như vậy, Công ty TNHH Gia công Đồng H đã vi phạm nghiêm trọng các điều khoản trong Hợp đồng số 054/HĐ-CNBLT/2018 ký giữa hai bên, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích chính đáng của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Bả – Chi nhánh Tiền Giang.

Yêu cầu Tòa án giải quyết: Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ B yêu cầu Công ty TNHH Gia công Đồng H bồi thường cho Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ B số tiền phí dịch vụ bảo vệ trong 07 (bảy) tháng còn lại theo hợp đồng số 054/HĐ- CNBLT/2018 ngày 27/4/2018 với số tiền 72.000.000đ/tháng x 07 tháng = 509.600.000đ (năm trăm lẻ chín triệu, sáu trăm nghìn đồng), thực hiện làm một lần khi án có hiệu lực pháp luật.

Bị đơn là Công ty TNHH Gia công Đồng H; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Trần Thị Tuyết V và ông Li Zhu Zheng đã được Tòa án giao các văn bản tố tụng, nhưng không đến tham dự phiên tòa sơ thẩm cũng không có nộp cho Tòa án văn bản trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Thanh S trình bày:

Ông nhận được lệnh của Giám đốc Nguyễn Thanh B đến gặp chị V Phòng Nhân sự Công ty TNHH Gia công Đồng H để họp và tiếp thu ý kiến về báo lại cho Ban Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ B. Ông nghe chị V nói kết thúc hợp đồng trước hạn với Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ B nên ông có lập biên bản làm việc với chị Vân về báo lại Ban Giám đốc Công ty.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Thanh B trình bày:

Trong quá trình quản lý điều hành tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ B – Chi nhánh Tiền Giang, ông không có nhận được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc thông báo cắt hợp đồng giữa Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ B và Công ty TNHH Gia công Đồng H.

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2019/KDTM-ST ngày 30/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã áp dụng Điều 513; Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 74 Luật Thương mại năm 2005; khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, điểm b và c khoản 1 Điều 227, khoản 1 và 3 Điều 228, Điều 267, Điều 271 và Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Luật Thi hành án dân sự xử:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ B đối với Công ty TNHH Gia công Đồng H. Buộc Công ty TNHH Gia công Đồng H trả cho Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ B số tiền phí dịch vụ bảo vệ là 509.600.000đ (năm trăm lẻ chín triệu, sáu trăm nghìn đồng), thực hiện làm một lần khi án có hiệu lực pháp luật.

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí, nghĩa vụ chậm thi hành án và quyền kháng cáo của đương sự.

Ngày 06/7/2019, bị đơn Công ty TNHH Gia công Đồng H có đơn kháng cáo với nội dung: đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2019/DS-ST ngày 30/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện Tân Phước.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị đơn thay đổi yêu cầu kháng cáo, yêu cầu cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Nguyên đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện, yêu cầu bị đơn bồi thường thiệt hại thực tế cho nguyên đơn số tiền 353.916.000 đồng.

Các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn Công ty TNHH Gia công Đồng H phát biểu ý kiến: việc chấm dứt Hợp đồng dịch vụ do nguyên đơn là Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ B chứ không phải do bị đơn Công ty TNHH Gia công Đồng H, thể hiện tại Biên bản làm việc ngày 25/10/2018 giữa ông Nguyễn Thanh S đại diện cho Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ B Chi nhánh Tiền Giang với Công ty TNHH Gia công Đồng H. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn, sửa bản án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Li Zhu Z và bà Trần Thị Tuyết V phát biểu ý kiến thống nhất với ý kiến phát biểu của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn, sửa bản án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Người tham gia tố tụng chấp hành đúng pháp luật. Về nội dung yêu cầu kháng cáo của bị đơn Công ty TNHH Gia công Đồng H là có cơ sở. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự chấp nhập yêu cầu kháng cáo của bị đơn Công ty TNHH Gia công Đồng H, sửa án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ B.

Qua nghiên cứu toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, yêu cầu kháng cáo của bị đơn Công ty TNHH Gia công Đồng H, lời trình bày của các bên đương sự, kết quả tranh tụng tại phiên tòa. Ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về tố tụng: Án sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật của vụ án là tranh chấp “Hợp đồng dịch vụ” là có căn cứ.

Xét việc nguyên đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện tại phiên tòa phúc thẩm. Căn cứ Điều 293 và Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự thì không thuộc phạm vi xét xử phúc thẩm. Do đó Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét giải quyết.

[2] Về nội dung: Ngày 27/4/2018, Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ B – Chi nhánh Tiền Giang và Công ty TNHH gia công Đồng H ký kết với nhau hợp đồng cung ứng dịch vụ bảo vệ số 054/HĐ-CNBLT/2018. Theo hợp đồng, Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ B – Chi nhánh Tiền Giang cung ứng dịch vụ bảo vệ cho Công ty TNHH gia công Đồng Hải Lượng Việt Nam như sau:

Tổng số lượng bảo vệ: 6.5 vị trí bảo vệ làm việc 24/24h (trong đó có một nhân viên làm việc 12/24h).

Thời hạn của hợp đồng: Bắt đầu kể từ lúc 07 giờ 30 phút ngày 27/4/2018 đến 07 giờ 30 phút ngày 26/5/2018. Hết thời hạn làm việc ngày 26/5/2018 như đã thỏa thuận nêu trên, nếu hai bên không có đề nghị bằng văn bản thì hợp đồng này sẽ đương nhiên được tiếp tục thực hiện thêm 03 (ba) tháng vào cuối mỗi kỳ thời hạn theo cùng điều khoản, điều kiện đã áp dụng trong thời hạn hợp đồng trước và phải thực hiện thêm ít nhất bốn lần liên tiếp nữa, tương đương với thời gian thực hiện hợp đồng liên tục 12 (mười hai) tháng nữa và được đảm bảo rằng sẽ không bị gián đoạn.

Phí dịch vụ: 72.800.000 đồng (bảy mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng) trên một tháng, giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Phương thức thanh toán: Công ty TNHH gia công Đồng H sẽ chuyển khoản cho Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ B – Chi nhánh Tiền Giang vào ngày từ 25 đến 30 tây cuối tháng.

[3] Xét việc thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận giữa Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ B– Chi nhánh Tiền Giang và Công ty TNHH gia công Đồng H, thể hiện chứng cứ do nguyên đơn và bị đơn cung cấp thì ngày 29/5/2018 và ngày 07/6/2018 Công ty TNHH gia công Đồng H có Thông báo số 01/2018/TB-CT và 02/2018/TB-CT cho Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ B – Chi nhánh Tiền Giang về việc nhân viên bảo vệ làm việc vô trách nhiệm, thường xuyên vắng mặt tại mục tiêu trực bảo vệ, thường xuyên ngủ trong lúc bảo vệ tại Công ty Đồng H, Công ty Đồng H nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu trực tiếp nhân viên bảo vệ của Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ B khắc phục nhưng không có tiến triển (BL 201- 202).

Cụ thể ngày 25/8/2018 Đại diện hai bên Công ty lập Biên bản cảnh cáo nêu nội dung vi phạm của bảo vệ Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ B – Chi nhánh Tiền Giang là: Trong vòng 01 tháng bảo vệ phía Công ty liên tục, nhiều lần vi phạm quy định trong hợp đồng: thường xuyên ngủ trong ca trực.

Biện pháp kỷ luật: Phạt cảnh cáo 3.000.000 VNĐ (BL 58)

[4] Đến ngày 25/10/2018 thì đại diện của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ B – Chi nhánh Tiền Giang là ông Nguyễn Thanh S đến làm việc với Công ty TNHH gia công Đồng H.

Căn cứ vào biên bản làm việc ngày 25/10/2018 tại Công ty TNHH gia công Đồng H do ông Nguyễn Thanh S lập gồm:

Đại diện Ban Tổng Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ B là ông Nguyễn Thanh S chức vụ Đội trưởng.

Đại diện Ban Tổng Gián đốc Công ty TNHH gia công Đồng H là ông Li zhu Z, chức vụ Phó Tổng Giám đốc, bà Trần Thị Tuyết V , Phòng nhân sự. Nội dung biên bản làm việc ông Nguyễn Thanh S ghi:

Hôm nay vào lúc 14h 00 cùng ngày tôi có buổi làm việc với ông Li Zhu Z và chị Trần Thị Tuyết V thống nhất với những nội dung làm việc như sau:

01/ Kể từ ngày 25/10/2018 bên phía lực lượng bảo vệ B chúng tôi không còn chịu trách nhiệm về tài sản và an ninh tại Công ty TNHH gia công Đồng H.

02/ Trong quá trình bảo vệ an ninh và an toàn tài sản cho Công ty TNHH gia công Đồng H, không để xảy ra bất cứ sự cố gì về an ninh trong quá trình bảo vệ chúng tôi công tác tại Công ty Đồng H.

03/ Bên phía Bảo vệ chúng tôi bàn giao lại toàn bộ tài sản và tất cả các chốt trực như trong hợp đồng đã ký kết, vẫn còn đầy đủ như trạng thái ban đầu.

04/ Đề nghị bên phía Công ty TNHH gia công Đồng Hkiểm tra lại tất cả tài sản bên trong cũng như bên ngoài Công ty Đồng H.

Khi bên phía lực lượng bảo vệ chúng tôi rời khỏi Công ty Đồng H thì Công ty Đồng H không được thắc mắc hay khiếu nại gì về thất thoát tài sản của Công ty Đồng H.

05/ Đề nghị bên phía đại diện Công ty đọc kỹ biên bản đồng ý thống nhất với những nội dung biên bản trên, đồng thời ký tên đóng dấu.

06/ Bên phía Công ty Đồng H cam kết từ ngày 25/10/2018 đến 30/10/2018 sẽ hoàn thành phí dịch vụ cho bên phía Công ty bảo vệ B.

“07/Công ty Đồng H phải bồi thường toàn bộ thời hạn còn lại của hợp đồng cho Công ty Bảo vệ B và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nội dung Biên bản làm việc ngày 25/10/2018 nêu trên do nguyên đơn là Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ B cung cấp, nhưng trong hồ sơ vụ án bên phía bị đơn Công ty TNHH gia công Đồng H cung cấp Biên bản làm việc ngày 25/10/2018 cho Tòa án cấp sơ thẩm (BL 59) và khai tại phiên tòa phúc thẩm ngày 04/02/2020 thì cho rằng không có đoạn thứ “07” này và yêu cầu giám định.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 04/02/2020 nguyên đơn và bị đơn đều xác nhận Biên bản làm việc ngày 25/10/2018 chỉ có một bản chính do nguyên đơn giữ, bị đơn chỉ giữ bản photo ngay sau khi lập.

Để đảm bảo giải quyết vụ án được khách quan theo yêu cầu của bị đơn, Hội đồng xét xử đã ra Quyết định trưng cầu giám định “Thời điểm viết và màu mực đoạn thứ “7” so với chữ viết các đoạn khác của biên bản làm việc ngày 25/10/2018 có được viết ra cùng thời điểm và có cùng màu mực hay không?.

Tại Kết luận giám định số 3887/C09B ngày 06/8/2020 của Phân viện khoa học Hình sự Bộ Công tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Nội dung chữ viết từ dòng thứ 19 đến dòng thứ 22 (từ trên xuống, mặt sau) trên “Biên bản làm việc” đề ngày 25 tháng 10 năm 2018 (ký hiệu A) so với chữ ký mang tên Nguyễn Thanh Sơn, chữ viết “BTGĐ CTy B “Nguyễn Thanh S” tại mục “Ký, ghi rõ họ tên” trên tài liệu cần giám định ký hiệu A là không cùng màu mực; không xác định được là có viết ra cùng thời điểm hay không.

[5] Nội dung biên bản làm việc nêu trên thể hiện ý chí bên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ B chấm dứt hợp đồng dịch vụ bảo vệ với Công ty TNHH gia công Đồng Hải Lượng Việt Nam và được Công ty TNHH gia công Đồng Hải Lượng Việt Nam chấp nhận nên ông Sơn đại diện của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Bảo Thiên Long đã lập biên bản bàn giao công việc vào ngày 25/10/2018.

Qua xem xét tổng thể biên bản thì đoạn thứ 05 và thứ 06 đã kết thúc biên bản và cam kết thời hạn trả phí dịch vụ bảo vệ của Công ty TNHH gia công Đồng H đối với Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ B.

[6] Cần xác định biên bản làm việc ngày 25/10/2018 là sự thỏa thuận chấm dứt hợp đồng dịch vụ số 054/HĐ-CNBLT/2018 ký ngày 27/4/2018 giữa Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ B– Chi nhánh Tiền Giang và Công ty TNHH gia công Đồng H. Trong hồ sơ vụ án thể hiện Công ty TNHH gia công Đồng H đã thanh toán xong phí dịch vụ cho Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ B đến ngày 30/10/2018 theo quy định tại Điều 85 Luật thương mại năm 2005 (căn cứ Hóa đơn giá trị gia tăng ngày 20/10/2018 thanh toán phí dịch vụ bảo vệ từ ngày 27/9/2018 đến ngày 26/10/2018 do nguyên đơn cung cấp) (BL 04) được đại diện nguyên đơn tại phiên tòa phúc thẩm xác nhận.

[7] Trong vụ án này việc chấm dứt hợp đồng được các bên đương sự thực hiện tại Biên bản làm việc ngày 25/10/2018, theo quy định tại khoản 2 Điều 422 Bộ luật dân sự đây là trường hợp chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận của các bên.

[8] Từ những nhận định trên, do Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ B đã tiến hành bàn giao công việc, ngừng thực hiện công việc tại Công ty TNHH Gia công Đồng H khi kết thúc hợp đồng ngày 25/10/2018. Do đó yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ B là không có căn cứ pháp luật, nên Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Công ty TNHH Gia công Đồng H, sửa án sơ thẩm, không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ B yêu cầu Công ty TNHH Gia công Đồng H phải trả phí dịch vụ số tiền 509.600.000 đồng.

[9] Xét ý kiến phát biểu của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn, Luật sư bảo vệ cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Li Zhu Z và bà Trần Thị Tuyết V là có cơ sở nên được chấp nhận.

[10] Xét quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[11] Về án phí: Công ty TNHH Gia công Đồng H không phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm.

Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ B phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự.

Căn cứ khoản 2 Điều 422, Điều 513 Bộ luật dân sự; Điều 74, Điều 85, Điều 319 Luật thương mại; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1/ Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Công ty TNHH Gia công Đồng H, sửa bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2019/KDTM-ST ngày 30/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

2/ Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Bảo Thiên Long yêu cầu Công ty TNHH Gia công Đồng H phải trả tiền phí dịch vụ số tiền 509.600.000 đồng.

3/ Về án phí: Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ B phải chịu 24.384.000 đồng án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ B đã nộp 12.192.000 đồng tiền tạm ứng án phí sơ thẩm theo biên lai thu số 19627 ngày 24/12/2018 của Chi cục Thi hành án huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, khấu trừ còn phải nộp tiếp 12.192.000 đồng.

Hoàn lại Công ty TNHH Gia công Đồng H 2.000.000 đồng tiền tạm ứng án phí theo biên lai thu số 19920 ngày 10/7/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

553
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 09/2020/KDTM-PT ngày 25/08/2020 về tranh chấp hợp đồng dịch vụ

Số hiệu:09/2020/KDTM-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Tiền Giang
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành: 25/08/2020
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về