Bản án 09/2019/DS-ST ngày 22/03/2019 về tranh chấp giao dịch dân sự phát sinh từ hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

BẢN ÁN 09/2019/DS-ST NGÀY 22/03/2019 VỀ TRANH CHẤP GIAO DỊCH DÂN SỰ PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 22 tháng 3 năm 2019, tại: Trụ sở Toà án nhân dân thành phố Pleiku xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 252/2018/TLST-DS ngày 15 tháng 10 năm 2018 về việc: “Tranh chấp về giao dịch dân sự phát sinh từ hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 07/2019/QĐXXST-DS ngày 12 tháng 02 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 13/2019/QĐST-DS ngày 01 tháng 3 năm 2019 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ngân hàng NN (Agr) - Địa chỉ trụ sở: 02 Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Người được ủy quyền lại: Bà Nguyễn Thị Thu T - Chức vụ: Giám đốc Phòng giao dịch TN - Chi nhánh Agr Gia Lai (Quyết định ủy quyền số 1104/NHNNoGL-PC ngày 27/9/2018 của Giám đốc Agr chi nhánh Gia Lai) - Địa chỉ chi nhánh: 99C Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Có mặt tại phiên tòa.

- Bị đơn: Ông Trần Ngọc V, sinh năm 1973 – Địa chỉ: 430/32 Hùng Vương, tổ 3, phường P, thành phố P, tỉnh G. Vắng mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, phiên họp, các tài liệu có tại hồ sơ vụ án và tại phiên tòa bà Nguyễn Thị Thu T là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày:

Giữa ông Trần Ngọc V với Chi nhánh Ngân hàng NN - Phòng giao dịch TN có ký kết Hợp đồng tín dụng số: 201700675/HĐTD ngày 11-8-2017, ông V vay số tiền: 300.000.000 đồng; Mục đích vay: Chăm sóc cây cà phê và chăn nuôi bò; lãi suất cho vay: 10,5 %/năm; thời hạn cho vay: 12 tháng; kỳ hạn trả lãi tiền vay: 6 tháng 1 kỳ (có thỏa thuận thu dần theo tháng).

Để đảm bảo khoản nợ vay, ông Trần Ngọc V đã thế chấp tài sản là đất và tài sản trên đất là vườn cây cà phê, tại Làng Mèo, xã IaGrăng, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 525149 do Ủy ban nhân dân huyện IaGrai cấp ngày 21-4-2014 (theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 331/HĐTC ngày 10/8/2017);

Từ ngày vay đến kỳ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng ông V đã trả được số tiền lãi là: 26.600.000 đồng, tiền gốc chưa trả. Ngày chuyển nợ quá hạn: 14/8/2018. Đến kỳ hạn trả nợ gốc vào ngày 11/8/2018, Ngân hàng đã nhiều lần mời ông V đến làm việc để thực hiện nghĩa vụ trả nợ, nhưng ông V không thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi cho Ngân hàng theo thỏa thuận.

Tính đến ngày xét xử sơ thẩm (22/3/2019) thì ông V còn nợ Ngân hàng tổng số tiền  là:  334.045.890  đồng (trong đó nợ gốc: 300.000.000đồng, lãi trong hạn: 24.509.589 đồng, lãi quá hạn: 9.536.301đồng).

Nay Ngân hàng khởi kiện ra trước Tòa án nhân dân thành phố Pleiku để yêu cầu ông Trần Ngọc V phải trả toàn bộ số nợ gốc, lãi vay hiện còn nợ và tiền lãi phát sinh trên nợ gốc theo Hợp đồng tín dụng từ ngày xét xử sơ thẩm cho đến ngày ông V trả nợ xong cho Ngân hàng.

Trong trường hợp ông Trần Ngọc V không thanh toán dứt điểm ngay toàn bộ số nợ gốc và lãi vay hiện còn nợ, thì Ngân hàng NN (Agr) – Chi nhánh Gia Lai có quyền đề nghị phát mại toàn bộ tài sản đã thế chấp theo (theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 331/HĐTC ngày 10/8/2017) để thu hồi nợ; Về án phí dân sự: Đề nghị Tòa án giải quyết theo qui định pháp luật.

Đối với ông Trần Ngọc V, sau khi Tòa án thụ lý vụ án thì ông V có trực tiếp nhận thông báo thụ lý vụ án của Tòa án nhân dân thành phố Pleiku nhưng ông V không có ý kiến; sau đó vì không tống đạt được trực tiếp các văn bản tố tụng, Tòa án đã tiến hành niêm yết công khai các văn bản tố tụng cho bị đơn tại nơi cư trú, Uỷ ban nhân dân phường Phù Đổng và tại Tòa án nhân dân thành phố Pleiku theo qui định pháp luật. Bị đơn ông Trần Ngọc V không đến Tòa án làm việc nên không có lời trình bày về nội dụng vụ án.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên phát biểu ý kiến:

+ Về thẩm quyền, quan hệ pháp luật tranh chấp, trình tự thủ tục tố tụng: Đúng qui định của pháp luật tố tụng dân sự.

+ Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Trường hợp bị đơn không thanh toán trả nợ số tiền trên, thì nguyên đơn có quyền yêu cầu phát mại toàn bộ tài sản bị đơn đã thế chấp để thu hồi nợ theo qui định pháp luật.

Án phí dân sự sơ thẩm giải quyết theo qui định pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, lời trình bày của đương sự, ý kiến của Kiểm sát viên và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa hôm nay bị đơn không có yêu cầu phản tố, bị đơn đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt. Căn cứ khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn.

[2] Về quyền khởi kiện, thời hiệu và thẩm quyền giải quyết:

Ngân hàng NN (Thông qua chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai - Phòng giao dịch TN) có ký kết hợp đồng tín dụng (dùng cho khách hàng là cá nhân) số 201700675/HĐTD ngày 11/8/2017 với ông Trần Ngọc V; mục đích ông V vay vốn là để Chăm sóc cà phê và chăn nuôi bò. Ông V đã vi phạm về thời hạn nghĩa vụ trả nợ như đã cam kết tại hợp đồng tín dụng, vì vậy Ngân hàng có đơn khởi kiện buộc ông V thực hiện nghĩa vụ trả nợ, như vậy tranh chấp giữa Ngân hàng với ông V là tranh chấp về giao dịch dân sự phát sinh từ hợp đồng tín dụng. Đơn khởi kiện của nguyên đơn được làm đúng theo qui định về hình thức và tranh chấp; bị đơn có nơi cư trú tại thành phố Pleiku, nên Tòa án nhân dân thành phố Pleiku thụ lý giải quyết và xác định quan hệ pháp luật “Tranh chấp về giao dịch dân sự phát sinh từ hợp đồng tín dụng” là đúng theo qui định tại các Điều 26, 35 và Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[3] Về nội dung:

Xét Hợp đồng tín dụng số 201700675/HĐTD ngày 11/8/2017 với số tiền vay là 300.000.000 đồng, được ký kết giữa ông Trần Ngọc V với Chi nhánh Ngân hàng NN - Phòng giao dịch TN  là hoàn toàn tự nguyện, nội dung hợp đồng không trái pháp luật và đạo đức xã hội nên hợp đồng có hiệu lực pháp luật.

Quá trình thực hiện hợp đồng bị đơn không trả nợ gốc, không trả đầy đủ tiền lãi cho Ngân hàng là vi phạm nghĩa vụ trả nợ của bên vay được quy định tại Hợp đồng tín dụng mà hai bên đã ký kết. Vì vậy Ngân hàng khởi kiện yêu cầu bị đơn ông Trần Ngọc V phải trả nợ gốc và lãi là có căn cứ chấp nhận. Cần buộc bị đơn phải trả cho ngân hàng số tiền nợ gốc là: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) và nợ lãi vay tạm tính đến ngày xét xử sơ thẩm (22/3/2019) là: 34.045.890 đồng (Ba mươi bốn triệu, không trăm bốn mươi lăm nghìn, tám trăm chín mươi đồng) và tiếp tục tính tiền lãi từ ngày 23/3/2019 theo Hợp đồng tín dụng số: 201700675/HĐTD ngày 11/8/2017 cho đến ngày bị đơn trả xong nợ gốc cho Ngân hàng.

Xét Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 331/HĐTC ngày 10/8/2017, được ký kết giữa ông Trần Ngọc V với Chi nhánh Ngân hàng NN - Phòng giao dịch TN, Hội đồng xét xử nhận định như sau: Việc ký kết hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Làng Mèo, xã IaGrăng, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 525149 do UBND huyện IaGrai cấp ngày 21/4/2014 (mang tên ông V Văn Hải và bà V Thị Ứng, đã chỉnh lý sang tên cho Ông Trần Ngọc V vào ngày 28/6/2017), giữa Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai - Phòng giao dịch TN với ông Trần Ngọc V là do sự tự nguyện thỏa thuận giữa các bên, phù hợp với qui định của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 331/HĐTC ngày 10/8/2017 đã được công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, nên hợp đồng có hiệu lực pháp luật.

Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên Tòa, nguyên đơn đã nộp đầy đủ chứng cứ để chứng minh yêu cầu khởi kiện của mình; Tòa án đã tiến hành tống đạt, niêm yết công khai các văn bản tố tụng cho bị đơn đúng theo qui định pháp luât.

Sau khi ký kết các hợp đồng với Ngân hàng, bị đơn không thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ của mình, đã vi phạm Hợp đồng tín dụng, vi phạm nghĩa vụ trả nợ của bên vay. Trường hợp bị đơn không thanh toán dứt điểm toàn bộ số nợ gốc và lãi vay hiện còn nợ cho Ngân hàng, thì Ngân hàng NN (thông qua Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai - Phòng giao dịch TN) có quyền đề nghị phát mại toàn bộ tài sản đã thế chấp theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 331/HĐTC ngày 10/8/2017 để thu hồi công nợ cho Ngân hàng là có căn cứ cần chấp nhận.

[4] Về án phí: Yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là: 334.045.890 đồng x 5% = 16.702.294 đồng (Mười sáu triệu, bảy trăm lẻ hai nghìn, hai trăm chín bốn đồng)

Hoàn trả lại cho nguyên đơn tiền tạm ứng án phí đã nộp trước đây.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm b khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 91, khoản 2 Điều 92, 94, 95, 147; khoản 2 Điều 227, 228 và Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12  năm 2016 (Qui định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án);

- Căn cứ Luật tổ chức tín dụng năm 2010Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017;

- Áp dụng các Điều 280, 299, 322 và khoản 7 Điều 323 của Bộ luật dân sự năm 2015;

Tuyên xử:

[1]. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng NN.

Buộc bị đơn ông Trần Ngọc V phải trả Ngân hàng NN (thông qua Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai - Phòng giao dịch TN) số tiền vay nợ gốc và tiền lãi tạm tính đến ngày 22/3/2019 tổng cộng là: 334.045.890 đồng (Ba trăm ba mươi bốn triệu, không trăm bốn mươi lăm nghìn, tám trăm chín mươi đồng) trong đó: Nợ gốc: 300.000.000 đồng, lãi trong hạn 24.509.589 đồng, lãi quá hạn: 9.536.301 đồng.

Tiếp tục tính lãi trên số nợ gốc chưa trả và lãi suất quá hạn theo Hợp đồng tín dụng số: 201700675/HĐTD ngày 11/8/2017 cho đến khi bị đơn ông Trần Ngọc V trả hết nợ.

Trường hợp bị đơn ông Trần Ngọc V không thanh toán trả nợ cho Ngân hàng thì Ngân hàng NN (thông qua Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai - Phòng giao dịch TN) có quyền yêu cầu xử lý tài sản thế chấp của ông Trần Ngọc V là Đất và tài sản gắn liền với đất tại Làng Mèo, xã IaGrăng, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất số BS 525149 do Ủy ban nhân dân huyện IaGrai cấp ngày 21/4/2014 ( theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 331/HĐTC ngày 10/8/2017) để thu hồi nợ.

[2]. Về án phí: Ông Trần Ngọc V phải chịu 16.702.294 đồng (Mười sáu triệu, bảy trăm lẻ hai nghìn, hai trăm chín bốn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm.

Ngân hàng NN không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm; hoàn trả cho Ngân hàng NN (thông qua Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai - Phòng giao dịch TN) số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 7.770.000đ (Bảy triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng) theo biên lai số 0004165 ngày 12/10/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

[3]. Nguyên đơn có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; bị đơn vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.

[4]. Bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


167
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 09/2019/DS-ST ngày 22/03/2019 về tranh chấp giao dịch dân sự phát sinh từ hợp đồng tín dụng

Số hiệu:09/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Pleiku - Gia Lai
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:22/03/2019
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về