Bản án 08/2021/DS-ST ngày 26/02/2021 về tranh chấp bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng khác gây ra

 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG

BẢN ÁN 08/2021/DS-ST NGÀY 26/02/2021 VỀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÁC GÂY RA

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

91
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 08/2021/DS-ST ngày 26/02/2021 về tranh chấp bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng khác gây ra

    Số hiệu:08/2021/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thị xã Vĩnh Châu - Sóc Trăng
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:26/02/2021
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về