Bản án 08/2017/KDTM-ST ngày 11/07/2017 về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ K, TỈNH L

BẢN ÁN 08/2017/KDTM-ST NGÀY 11/07/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Ngày 11 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã K, tỉnh L xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 02/2017/TLST-KDTM, ngày 02 tháng 3 năm 2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 07/2017/QĐXXST-KDTM ngày 30 tháng 5 năm 2017, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty cổ phần Khử trùng V.

Địa chỉ trụ sở chính: Đường T, Phường B, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Khử trùng  V: Bà Nguyễn Bạch T, sinh năm 1974 – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Khử trùng V: Ông Lê Văn K, sinh năm 1979 – Nhân viên kỹ thuật, có mặt (theo giấy ủy quyền ngày 13 tháng 01 năm 2017) .

Địa chỉ: Ấp T, xã T, huyện C, tỉnh T.

2. Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V.

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 62, khu phố 5, phường 2, thị xã K, tỉnh L.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V: Ông A, sinh năm 1974 – Tổng giám đốc.

Địa chỉ thường trú: Block II, Riddhi S, 51/2 Moore A, Kolkata, I.

Chỗ ở hiện nay: Đường P, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền của Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V:

- Ông Đặng Minh P, sinh năm 1963 – Phó Tổng giám đốc, có mặt (theo giấy ủy ngày 10 tháng 7 năm 2017).

Địa chỉ: Đường C, phường 5, thành phố T, tỉnh L.

- Ông Lê Thành C, sinh năm 1979 – Kế toán trưởng, có mặt (theo giấy ủy ngày 10 tháng 7 năm 2017).

Địa chỉ: đường N, phường 3, thành phố T, tỉnh L.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong đơn khởi kiện ngày 23 tháng 02 năm 2017 và bản tự khai ngày 04 tháng 04 năm 2017 - Công ty cổ phần Khử trùng V trình bày: Trong năm 2016, Chi nhánh Công ty cổ phần Khử trùng V tại Thành phố Hồ Chí Minh có 06 lần cung cấp dịch vụ khử trùng container gạo, dán giấy chống ẩm container cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016 thì Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V còn phải thanh toán cho Công ty cổ phần Khử trùng V số tiền là 98.879.000 đồng. Ngày 11 tháng 7 năm 2016, hai bên lập bản đối chiếu công nợ thì Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V do ông A – Tổng giám đốc ký xác nhận còn nợ lại Công ty cổ phần Khử trùng V số tiền gốc tổng cộng là 98.879.000 đồng. Ngày 31 tháng 8 năm 2016, Công ty cổ phần Khử trùng V gửi công văn số 47 CV/VFCHCM – Ktr về việc thanh toán phí khử trùng, đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V thanh toán hoặc có kế hoạch thanh toán cho Công ty cổ phần Khử trùng V. Ngày 16 tháng  12  năm  2016,  Công  ty  cổ  phần  Khử  trùng  V  gửi  công  văn  số  78 CV/VFCHCM – Ktr về việc thanh toán phí khử trùng, yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V thanh toán hoặc có phản hồi về công nợ. Đồng thời, trong công văn số 78 CV/VFCHCM – Ktr ngày 16 tháng 12 năm 2016, Công ty cổ phần Khử trùng V có nêu “Trường hợp sau ngày 01 tháng 01 năm 2017, mà Công ty cổ phần Khử trùng V vẫn không nhận được bất kỳ sự phản hồi nào, cũng như khoản thanh toán nào từ phía Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V, thì Công ty cổ phần Khử trùng V buộc lòng phải nhờ đến sự can thiệp của cơ quan Nhà Nước”. Tuy nhiên cho đến nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V vẫn không không thanh toán lẫn hồi âm cho Công ty cổ phần Khử trùng V. Từ khi hai bên lập bản đối chiếu công nợ đến nay thì Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V chưa trả được khoản nợ gốc, lãi nào, vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với Công ty cổ phần Khử trùng V. Nay Công ty cổ phần Khử trùng V khởi kiện yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V phải có nghĩa vụ trả cho Công ty cổ phần Khử trùng V số tiền gốc còn nợ lại là 98.879.000 đồng và yêu cầu tính lãi suất 0,016%/ngày (6%/năm theo lãi suất huy động của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn V) của số tiền theo 06 hóa đơn với số tiền là 5.052.267 đồng. Tổng cộng gốc, lãi làm tròn là 103.931.000 đồng.

Quá trình Tòa án giải quyết vụ án, Tòa án ra thông báo về việc thụ lý vụ án, các thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải và đã tống đạt hợp lệ cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V nhưng Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V không đến tham dự các phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải theo quy định pháp luật. Đồng thời, trong suốt quá trình giải quyết vụ án thì Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V cũng không gửi văn bản nêu ý kiến cho Tòa án về việc Công ty cổ phần Khử trùng V khởi kiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V yêu cầu thanh toán nợ trong hợp đồng mua bán hàng hóa.

Tại bản tự khai ngày 11 tháng 7 năm 2017 – Người đại diện theo ủy quyền của Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V – Ông Đặng Minh P, ông Lê Thành C trình bày: Xác nhận Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V có nợ Công ty cổ phần Khử trùng V số tiền gốc là 98.879.000 đồng theo bản đối chiếu công nợ ngày 11 tháng 7 năm 2016 do Tổng giám đốc ký xác nhận nợ. Hiện tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V đang gặp khó khăn về tài chính nên Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V không có khả năng thanh toán số tiền gốc trên. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V chấp hành theo sự phán quyết của Tòa án và theo quy định của pháp luật. Riêng, phần lãi suất, do Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V đang gặp khó khăn về tài chính, đề nghị Công ty cổ phần Khử trùng V không tính lãi.

Tại phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Khử trùng V -  ông Lê Văn K trình bày: Khi Công ty cổ phần Khử trùng V mua bán hàng hóa với Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V thì không có lập hợp đồng mà chỉ xuất hóa đơn theo đơn đặt hàng qua fax hoặc điện thoại nên không có thỏa thuận cụ thể lãi suất chậm trả. Công ty cổ phần Khử trùng V vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V phải có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty cổ phần Khử trùng V số tiền gốc, lãi làm tròn đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 tổng cộng là 103.931.000 đồng, trong đó gốc là 98.879.000 đồng, lãi là 5.052.000 đồng và không yêu cầu tính lãi suất kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày xét xử sơ thẩm.

Tại phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền của Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V – Ông Đặng Minh P, ông Lê Thành C trình bày:  Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V đồng ý có nghĩa vụ trả cho Công ty cổ phần Khử trùng V số tiền gốc là 98.879.000 đồng. Tuy nhiên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V đang gặp khó khăn về tài chính nên Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V không có khả năng thanh toán số tiền gốc trên. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V chấp hành theo sự phán quyết của Tòa án và theo quy định của pháp luật. Riêng, phần lãi suất với số tiền 5.052.000 đồng, do Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V đang gặp khó khăn về tài chính, đề nghị Công ty cổ phần Khử trùng V không tính lãi.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng: Quan hệ pháp luật tranh chấp là hợp đồng mua bán hàng hóa, bị đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V có địa chỉ trụ sở chính tại Quốc lộ 62, khu phố 5, phường 2, thị xã K, tỉnh L nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã K theo quy định tại các Điều 30, 35, 39 của Bộ Luật Tố tụng Dân sự.

[2] Về yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần Khử trùng V: Công ty cổ phần Khử trùng V khởi kiện yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V phải có nghĩa vụ trả cho Công ty cổ phần Khử trùng V gốc, lãi tổng cộng là 103.931.000 đồng là hoàn toàn tự nguyện và có chứng cứ chứng minh được thể hiện tại bản đối chiếu công nợ ngày 11 tháng 7 năm 2016 được Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V do ông A – Tổng giám đốc ký xác nhận nợ và thừa nhận nợ. Do đó, Hội đồng xét xử cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần Khử trùng V là buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V phải có nghĩa vụ trả cho Công ty cổ phần Khử trùng V số tiền gốc, lãi tổng cộng là 103.931.000 đồng là có căn cứ phù hợp với các Điều 24, 306 Luật Thương mại; các Điều 357, 430, 440 của Bộ Luật Dân sự.

[3] Về việc trả lãi đối với số tiền chậm trả: Do Công ty cổ phần Khử trùng V với Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V khi mua bán hàng hóa không có lập hợp đồng mua bán, không có thỏa thuận cụ thể mức lãi suất nên trả lãi đối với số tiền chậm trả được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự là có căn cứ pháp luật.

[4] Về đề nghị xin lãi suất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V đối với số tiền 5.052.000 đồng: Không được Công ty cổ phần Khử trùng V đồng ý, pháp luật cũng không quy định nên Hội đồng xét xử không có căn cứ xem xét giải quyết.

[5] Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần Khử trùng V được chấp  nhận toàn bộ nên theo quy định tại các Điều 3, 6, 24, 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội thì Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V phải chịu 5% tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm đối với số tiền 103.931.000 đồng nộp sung ngân sách nhà nước. Công ty cổ phần Khử trùng V không phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các Điều 30, 35, 39, 147, 184 của Bộ luật tố tụng dân sự; các Điều 24, 306 Luật thương mại; các Điều 357, 430, 440, 468 của Bộ luật dân sự; các Điều 3, 6, 24, 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội:

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần Khử trùng V, buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V phải có nghĩa vụ trả cho Công ty cổ phần Khử trùng V số tiền 103.931.000 đồng (một trăm lẻ ba triệu chín trăm ba mươi mốt nghìn đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi bên phải thi hành án thi hành xong khoản tiền trên, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự.

2. Về án phí:

2.1. Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực V phải chịu 5.197.000 đồng (năm triệu một trăm chín mươi bảy nghìn đồng) tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm nộp ngân sách nhà nước.

2.2. Công ty cổ phần Khử trùng V không phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm; hoàn trả lại cho Công ty cổ phần Khử trùng V 2.599.000 đồng (hai triệu năm trăm chín mươi chín nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp theo biên lai số 0006342 ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã K.

Án xử công khai sơ thẩm có mặt người đại diện hợp pháp của đương sự, báo cho đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự biết được quyền kháng cáo trong hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.


370
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 08/2017/KDTM-ST ngày 11/07/2017 về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Số hiệu:08/2017/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thị Xã Kiến Tường - Long An
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành:11/07/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về