Bản án 08/2017/DS-ST ngày 26/07/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và hủy quyết định cá biệt

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

BẢN ÁN 08/2017/DS-ST NGÀY 26/07/2017 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT VÀ HỦY QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

147
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 08/2017/DS-ST ngày 26/07/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và hủy quyết định cá biệt

    Số hiệu:08/2017/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quảng Bình
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:26/07/2017
    Án lệ được căn cứ
      
     Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
      Bản án/Quyết định phúc thẩm
       Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về