Bản án 08/2016/DS-ST ngày 27/09/2016 về tranh chấp quyền sử dụng đất lâm nghiệp và tài sản gắn liền trên đất

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN S, TỈNH BẮC GIANG                              

BẢN ÁN 08/2016/DS-ST NGAY 27/09/2016 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT 

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

225
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 08/2016/DS-ST ngày 27/09/2016 về tranh chấp quyền sử dụng đất lâm nghiệp và tài sản gắn liền trên đất

    Số hiệu:08/2016/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Sơn Động - Bắc Giang
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:27/09/2016
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về