Bản án 07/2019/KDTM-ST ngày 07/10/2019 về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI

BẢN ÁN 07/2019/KDTM-ST NGÀY 07/10/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Ngày 07/10/2019 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 21/2018/ TLST-KDTM ngày 18 tháng 9 năm 2018 về việc “tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 06/2019/QĐST-KDTM ngày 05/9/2019 theo quyết hoãn phiên tòa số: 09/2019/QĐHPT ngày 18/9/2019 và ngày 27/9/2019 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Công ty TNHH thương mại L

Địa chỉ: Lô K3 và K18 Khu thương mại công nghiệp Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Người đại diện theo pháp luật: Anh Trương Mạnh H - giám đốc; Đại diện theo ủy quyền: Chị Nguyễn Thị H - kế toán;

Địa chỉ: Lô K3 và K18 Khu thương mại công nghiệp Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố L, tỉnh L. Có mặt tại phiên tòa.

Bị đơn: Công ty Cổ phần xây dựng thương mại L

Người đại diện: Ông Lê Đức T; Chức vụ: Giám đốc;

Địa chỉ: số192 - Đường Phú Thịnh, phường B, thành phố L (vắng mặt tại phiên tòa lần thứ 3 không có lý do chính đáng)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện ngày 08 tháng 7 năm 2019 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền cho nguyên đơn trình bày:

Theo hợp đồng kinh tế số 23/2017/LH-HĐKT ký ngày 15/03/2017 và hợp đồng kinh tế 11/2018/LH-HĐKT ký ngày 01/01/2018. Công ty TNHH TM Lương Hà cung cấp các loại đá xây dựng cho Công ty Cổ phần XDTM Lào Cai. Khối lượng hàng được giao theo thực tế, bên A nhận cụ thể từng đợt nhận. Nhận hàng tại mỏ sản xuất, trên phương tiện của bên mua. Thời điểm tính đến ngày19/09/2018 Công ty Cổ phần XDTM Lào Cai còn nợ Công ty TNHH TM Lương Hà : Số tiền là: 992.445.000 đồng(Chín trăm chín mươi hai triệu bốn trăm bốn năm ngàn đồng chẵn).(có biên bản xác nhận công nợ ngày 19/09/2018)

Công ty TNHH TM Lương Hà đã nhiều lần cử cán bộ đến làm việc đề nghị Công ty Cổ phần XDTM Lào Cai thanh toán số công nợ trên nhưng Công ty Cổ phần XDTM Lào Cai không thanh toán. Để đảm bảo quyền lợi, Công ty TNHH TM Lương Hà đề nghị Toà án nhân dân thành phố Lào Cai giải quyết buộc Công ty Cổ phần XDTM Lào Cai thanh toán cho Công ty TNHH TM Lương Hà số tiền là gốc là 992.445.000 đồng; căn cứ vào biên bản thỏa thuận thanh lý tài sản và chốt công nợ ngày 19/9/2018 trường hợp Công ty Cổ phần XDTM Lào Cai không thực hiện việc thanh toán công nợ thì Công ty TNHH TM Lương Hà chuyển toàn bộ hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai để giải quyết và tính tiền lãi từ 01/10/2018 đến ngày xét xử 07/10/2019 cụ thể như sau:

Số tiền gốc là 992.445.000đồng x 7,5%/năm: 12 tháng là 0.625 %/tháng : 30 ngày = 206.757 đồng/ngày 992.445.000đồng x 372 ngày x 206.757.00 đồng/ngày = 76.913.604 đồng

Tổng tiền lãi : 76.913.604 đồng Tổng số tiền phải thanh toán cả gốc và lãi:1.067.285.543 đồng (Một tỷ không trăm sáu mươi bảy triệu hai trăm tám lăm nghìn lăm trăm bốn ba đồng)

Bị đơn Công ty Cổ phần TMXD Lào Cai đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhiều lần để cung cấp lời khai, phiên họp tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải nhưng không có mặt theo triệu tập. Bị đơn không có ý kiến gì đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn theo thông báo thụ lý Tòa án đã được tống đạt. Ngày 09/9/2019 Công ty Cổ phần XDTM Lào Cai có văn bản đề nghị giãn thời gian trả nợ, tuy nhiên nguyên đơn không nhất trí.

Tại phiên tòa: Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện đối với yêu cầu thanh toán nợ gốc và thay đổi một phần yêu cầu thanh toán nợ lãi đối với Công ty Cổ phần TMXD Lào Cai: Buộc Công ty Cổ phần TMXD Lào Cai phải thanh toán toàn bộ phần nợ gốc phát sinh từ Hợp đồng kinh tế số 23/2017/ LH- HĐKT ký ngày 15/03/2017 và hợp đồng kinh tế 11/2018/LH-HĐKT ký ngày 01/01/2018 là: 992.445.000 đồng(Chín trăm chín mươi hai triệu bốn trăm bốn năm ngàn đồng chẵn). và lãi suất phát sinh trên số nợ gốc là: 74.840.34 đồng Công ty TNHH TM Lương Hà tính (theo lãi suất thấp hơn lãi quá hạn của lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm ký kết hợp đồng là 7,5%/năm); Tổng tiền lãi: 74.840.34 đồng Tổng số tiền phải thanh toán cả gốc và lãi:1.067.285.543 đồng (Một tỷ không trăm sáu mươi bảy triệu hai trăm tám lăm nghìn lăm trăm bốn ba đồng)

Theo quy định của các hợp đồng kinh tế được ký kết giữa các bên thì thời điểm tính lãi của Công ty TNHH TM Lương Hà với Công ty Cổ phần XDTM Lào Cai được tính từ thời điểm hai bên xác nhận số lượng hàng hóa khoản tiền chưa thanh toán tức là từ sau 60 ngày chốt công nợ bên Công ty không thanh toán nhưng Công ty TNHH TM Lương Hà chỉ yêu cầu tính từ thời điểm đối chiếu công nợ giữa hai bên và lãi suất theo lãi suất cơ bản ở thời điểm ký hợp đồng là rất thấp.

Bị đơn Công ty Cổ phần TMXD Lào Cai đã được Tòa án tống đạt hợp lệ quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định hoãn phiên tòa nhưng vắng mặt không có lý do.

Đại diện VKSND thành phố Lào Cai phát biểu quan điểm:

Về tố tụng: Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án đã xác định đúng quan hệ tranh chấp cần giải quyết; xác định đúng tư cách và đầy đủ những người tham gia tố tụng; chấp hành đúng quy định về việc thụ lý vụ án; về thủ tục mở phiên họp kiểm tra giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải đúng quy định tại các điều 205; 211 Bộ luật tố tụng dân sự; về thời hạn chuẩn bị xét xử; Quyết định đưa vụ án ra xét xử và thời hạn chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp nghiên cứu đúng quy định tại các điều 203, 220 Bộ luật tố tụng dân sự. Tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử đảm bảo đúng thành phần; phạm vi và nguyên tắc xét xử theo quy định Bộ luật tố tụng dân sự. Thư ký phiên tòa tuân thủ đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về hướng giải quyết vụ án: Đề nghị Tòa án Căn cứ điều 24; điều 50; điều 306 Luật Thương mại; Điều 430; Điều 440 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 147; Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; khoản 4 Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2106 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu,nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và buộc Công ty Cổ phần TMXD Lào Cai thanh toán cho Công ty TNHH TM Lương Hà số nợ 1.069.358.604 đồng (Một tỷ không trăm sáu mươi chín triệu ba trăm tám lăm nghìn sáu trăm linh bốn bốn đồng) trong đó gốc là 992.445.000 đồng (Chín trăm chín mươi hai triệu bốn trăm bốn năm ngàn đồng chẵn) lãi phát sinh trên số nợ gốc là: 76.913.604 đồng .

Tuyên án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra, tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng : Đây là vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, bị đơn trong vụ án là giữa nguyên đơn Công ty TNHH thương mại L và Công ty Cổ phần TMXD Lào Cai được kí kết và thực hiện năm 2017, Bị đơn có địa chỉ trụ sở theo đăng ký kinh doanh tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 điều 35, Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai.

Việc xét xử vắng mặt Công ty Cổ phần xây dựng thương mại L: Công ty Cổ phần TMXD Lào Cai đã được tống đạt hợp lệ các quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định hoãn phiên tòa nhưng vắng mặt không có lý do nên căn cứ khoản 1 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt Công ty Cổ phần TMXD Lào Cai.

[2] Về nội dung: Ngày 15/3/2017, Công ty TNHH thương mại L và Công ty Cổ phần TMXD Lào Cai đã ký Hợp đồng kinh tế số: 23/2017/ LH- HĐKT ký ngày 15/03/2017 và hợp đồng kinh tế 11/2018/LH-HĐKT ký ngày 01/01/2018 Công ty TNHH thương mại L cung cấp đá xây dựng cho Công ty Cổ phần TMXD Lào Cai. Công ty Cổ phần TMXD Lào Cai có trách nhiệm thanh toán cho Công ty TNHH thương mại L 100% tổng giá tiền hàng trong các ngày từ 05 đến 10 của tháng sau tháng phát sinh .Số tiền còn nợ lại nếu không thanh toán quá 60 ngày thì sẽ được tính lãi sang nợ quá hạn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Lào Cai.

Ngày 19/9/2018, hai bên đã lập biên bản đối chiếu công nợ, với nội dung: Tính đến ngày 31/12/2016 và ngày 31/8/2017, Công ty Cổ phần TMXD Lào Cai còn nợ Công ty TNHH thương mại L số tiền là: 992.445.000 đồng(Chín trăm chín mươi hai triệu bốn trăm bốn năm ngàn đồng chẵn) Nhưng Công ty Cổ phần TMXD Lào Cai không thanh toán cho Công ty TNHH thương mại L số tiền như đã thỏa thuận trong hợp đồng nên Công ty TNHH thương mại L yêu cầu Công ty Cổ phần TMXD Lào Cai thanh toán số nợ gốc nêu trên là có căn cứ theo điều 24 và 50 Luật kinh doanh thương mại.

Về yêu cầu thanh toán tiền lãi đối vớikhoản nợ gốc: Công ty TNHH thương mại L yêu cầu Công ty Cổ phần TMXD Lào Cai thanh toán lãi suất theo biên bản thỏa thuận ngàu 19/9/2018 lãi suất chậm thanh toán theo lãi suất quá hạn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Lào Cai tại thời điểm phát sinh trên số nợ gốc chưa thanh toán nếu bên mua chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Tại phiên tòa, Công ty TNHH thương mại L đề nghị Tòa án áp dụng lãi suất theo lãi suất cơ bản là 7,5% trên năm thấp hơn so với mức lãi suất do Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Lào Cai cung cấp tại thời điểm ký kết hợp đồng là 9% x 150%= 13,5% do vậy yêu cầu tính lãi suất của Công ty TNHH thương mại L là có căn cứ phù hợp theo điều 306 Luật kinh doanh thương mại, cần chấp nhận. Tính từ ngày 01/10/2018 đến ngày xét xử là ngày 07/10/2019, số tiền lãi Công ty Cổ phần TMXD Lào Cai phải trả cho Công ty TNHH thương mại L là: 992.445.000 đồng(Chín trăm chín mươi hai triệu bốn trăm bốn năm ngàn đồng chẵn) x 372 ngày x 206.757.00 đồng/ngày = 76.913.604 đồng [4] Về án phí: Yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH thương mại L được hội đồng xét xử chấp nhận nên Công ty TNHH thương mại L không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, hoàn trả lại Công ty TNHH thương mại L khoản tiền án phí đã tạm ứng tại chi cục thi hành án dân sự thành phố Lào Cai. Công ty Cổ phần TMXD Lào Cai phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng điều 24; 50 và điều 306 Luật Thương mại; Điều 430; Điều 440 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 147; Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; khoản 4 Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2106 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu,nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH thương mại L đối với Công ty Cổ phần xây dựng thương mại L

2. Buộc Công ty Cổ phần xây dựng thương mại L phải thanh toán cho Công ty TNHH thương mại L số tiền gốc và lãi: 1.069.358.604 đồng (Một tỷ không trăm sáu mươi chín triệu ba trăm tám lăm nghìn sáu trăm linh bốn bốn đồng) trong đó gốc là 992.445.000 đồng (Chín trăm chín mươi hai triệu bốn trăm bốn năm ngàn đồng chẵn) lãi phát sinh trên số nợ gốc là: 76.913.604 đồng theo đồng theo Hợp đồng kinh tế số 23/2017/ LH- HĐKT ký ngày 15/03/2017 và hợp đồng kinh tế 11/2018/LH-HĐKT ký ngày 01/01/2018 và biên bản thỏa thuận ngày 19/9/2018 được ký kết giữa hai bên.

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm ; Công ty TNHH thương mại L có đơn yêu cầu thi hành án nếu Công ty Cổ phần xây dựng thương mại L chưa thanh toán xong khoản nợ trên thì còn phải trả khoản tiền lãi theo lãi suất 7,5% /năm trên số tiền nợ gốc chưa thanh toán tương ứng với thời gian chưa thi hành án

2.Về án phí: Buộc Công ty Cổ phần xây dựng thương mại L phải chịu 44.080.758 đồng án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm.

Công ty TNHH thương mại L được hoàn lại 21.734.000 (hai mươi mốt triệu bảy trăm ba tư nghìn đồng) số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0006194 ngày 17/7/2019 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lào Cai.

Nguyên đơn có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ.

«Trường hợp bản án được thi hành theo quy định điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7,7 a, 9 Luật thi hành án Dân sự. Thời hiệu thi hành án được quy định tại Điều 30 Luật thi hành án Dân sự”.


74
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về