Bản án 07/2018/DSST ngày 23/07/2018 về yêu cầu hủy văn bản khai nhận di sản, hủy tờ khai xác nhận quan hệ thừa kế, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chia di sản thừa kế

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

BẢN ÁN 07/2018/DSST NGÀY 23/07/2018 VỀ YÊU CẦU HỦY VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN, HỦY TỜ KHAI XÁC NHẬN QUAN HỆ THỪA KẾ, HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHIA DI SẢN THỪA KẾ

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

593
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 07/2018/DSST ngày 23/07/2018 về yêu cầu hủy văn bản khai nhận di sản, hủy tờ khai xác nhận quan hệ thừa kế, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chia di sản thừa kế

Số hiệu:07/2018/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Lâm Đồng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 23/07/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về